Help Print this page 

Document L:2015:317:TOC

Title and reference
Uradni list Evropske unije, L 317, 3. december 2015

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 317

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 58
3. december 2015


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2015/2226 z dne 26. oktobra 2015 o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Tongo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije in o njegovi začasni uporabi

1

 

 

Sporazum med Evropsko unijo in Kraljevino Tongo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje

3

 

*

Sklep Sveta (Euratom) 2015/2227 z dne 10. novembra 2015 o odobritvi sklenitve, s strani Evropske komisije, sprememb protokolov 1 in 2 k Sporazumu med Združenim kraljestvom, Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo za uporabo zaščitnih ukrepov v zvezi s Pogodbo o prepovedi jedrskega orožja v Latinski Ameriki in na Karibih

9

 

*

Sklep Sveta (Euratom) 2015/2228 z dne 10. novembra 2015 o odobritvi sklenitve, s strani Evropske komisije, sprememb protokolov 1 in 2 k Sporazumu med Francosko republiko, Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo za uporabo zaščitnih ukrepov v zvezi s Pogodbo o prepovedi jedrskega orožja v Latinski Ameriki in na Karibih

11

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2229 z dne 29. septembra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij ( 1 )

13

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/2230 z dne 30. novembra 2015 o prepovedi ribolova na tabinjo belico v vodah Unije ter mednarodnih vodah območij VIII in IX s plovili, ki plujejo pod zastavo Španije

17

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/2231 z dne 2. decembra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z mednarodnima računovodskima standardoma 16 in 38 ( 1 )

19

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2232 z dne 2. decembra 2015 o odobritvi zvišanja mejnih vrednosti za obogatitev vina, proizvedenega iz grozdja, ki je bilo leta 2015 potrgano v vseh vinorodnih regijah na Danskem, Nizozemskem, Švedskem in v Združenem kraljestvu

24

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2233 z dne 2. decembra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za registracijo aktivne snovi haloksifop-P ( 1 )

26

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2234 z dne 2. decembra 2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

29

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2235 z dne 2. decembra 2015 o določitvi koeficienta dodeljevanja, ki se bo uporabil za zahtevke za izvozna dovoljenja za izvoz nekaterih mlečnih izdelkov v Dominikansko republiko v okviru kvote iz Uredbe (ES) št. 1187/2009

31

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2015/2236 z dne 27. novembra 2015 o določitvi stališča, ki se sprejme v imenu Evropske unije v okviru ministrske konference Svetovne trgovinske organizacije v zvezi s podaljšanjem moratorija na carine za elektronske prenose in moratorija na pritožbe, ki ne zadevajo kršitev

33

 

*

Sklep Sveta (EU) 2015/2237 z dne 30. novembra 2015 o imenovanju danskega nadomestnega člana Odbora regij

35

 

*

Sklep Sveta (EU) 2015/2238 z dne 30. novembra 2015 o imenovanju nizozemskega nadomestnega člana Odbora regij

36

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2239 z dne 2. decembra 2015 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco podtipov H5N1 in H5N2 v Franciji (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 8755)  ( 1 )

37

 

 

Popravki

 

*

Popravek Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 97/55/ES z dne 6. oktobra 1997 o spremembi Direktive 84/450/EGS o zavajajočem oglaševanju, tako da vključuje primerjalno oglaševanje ( UL L 290, 23.10.1997 ) (Slovenska posebna izdaja, poglavje 15, zvezek 3, str. 365)

42

 

*

Popravek Uredbe (EU) št. 540/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ravni hrupa motornih vozil in nadomestnih sistemih za dušenje zvoka ter o spremembi Direktive 2007/46/ES ter razveljavitvi Direktive 70/157/EGS ( UL L 158, 27.5.2014 )

42

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top