EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:313:TOC

Uradni list Evropske unije, L 313, 28. november 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 313

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 58
28. november 2015


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva (EU) 2015/2193 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v zrak ( 1 )

1

 

 

II   Nezakonodajni akti

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2015/2194 z dne 23. novembra 2015 o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Rusko federacijo na drugi, da se upošteva pristop Republike Hrvaške k Evropski uniji

20

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2195 z dne 9. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu v zvezi z opredelitvijo standardnih stroškov na enoto in pavšalnih zneskov za povračilo izdatkov državam članicam s strani Komisije

22

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2196 z dne 24. novembra 2015 o odobritvi spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša (Torta del Casar (ZOP))

29

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2197 z dne 27. novembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s tesno koreliranimi valutami v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

30

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2198 z dne 27. novembra 2015 o odobritvi aktivne snovi „rescalure“ v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

35

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2199 z dne 27. novembra 2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

38

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2015/2200 z dne 13. novembra 2015 o podaljšanju mandata vodje nadzorne misije Evropske unije v Gruziji (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/1/2015)

40

 

*

Sklep Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2015/2201 z dne 13. novembra 2015 o sprejetju prispevkov tretjih držav za svetovalno misijo Evropske unije za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/5/2015)

41

 

*

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/2202 z dne 19. novembra 2015 o spremembi Sklepa ECB/2010/23 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (ECB/2015/37)

42

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Komisije (EU) 2015/1200 z dne 22. julija 2015 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za amidosulfuron, fenheksamid, kresoksim-metil, tiakloprid in trifloksistrobin v ali na nekaterih proizvodih ( UL L 195, 23.7.2015 )

44

 

*

Popravek Direktive 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o izdaji spričeval strojevodjem, ki upravljajo lokomotive in vlake na železniškem omrežju Skupnosti ( UL L 315, 3.12.2007 )

44

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top