EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:076:TOC

Uradni list Evropske unije, L 76, 20. marec 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 76

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 58
20. marec 2015


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU, Euratom) 2015/457 z dne 17. marca 2015 o razveljavitvi Sklepa 2007/124/ES, Euratom o uvedbi posebnega programa „Preprečevanje, pripravljenost in obvladovanje posledic v zvezi s terorizmom ter drugimi tveganji, povezanimi z varnostjo“ kot dela Splošnega programa o varnosti in varstvu svoboščin, za obdobje 2007–2013

1

 

 

II   Nezakonodajni akti

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/458 z dne 19. marca 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 657/2007 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1165/98 o kratkoročnih statističnih kazalcih glede vzpostavitve evropskih vzorčnih načrtov ( 1 )

3

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/459 z dne 19. marca 2015 o določitvi tehničnih parametrov priložnostnega modula za leto 2016 o mladih na trgu dela, kakor določa Uredba Sveta (ES) št. 577/98 ( 1 )

6

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/460 z dne 19. marca 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopkom za odobritev notranjega modela v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

13

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/461 z dne 19. marca 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za postopek sprejetja skupne odločitve glede vloge za uporabo notranjega modela skupine v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

19

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/462 z dne 19. marca 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki za nadzorno odobritev za ustanovitev namenskih družb, za sodelovanje in izmenjavo informacij med nadzornimi organi glede namenskih družb ter za določitev formatov in predlog za informacije, ki jih sporočajo namenske družbe v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

23

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/463 z dne 19. marca 2015 o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 231/2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, glede specifikacij za polivinil alkohol (E 1203) ( 1 )

42

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/464 z dne 19. marca 2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

44

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/465 z dne 19. marca 2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. marca 2015, in o določitvi količin, ki se dodajo količini, določeni za podobdobje od 1. julija do 30. septembra 2015 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 1385/2007 odprte v sektorju za perutninsko meso

46

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/466 z dne 19. marca 2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. marca 2015 v okviru tarifnih kvot, ki so z Izvedbeno uredbo (EU) št. 413/2014 odprte za perutninsko meso s poreklom iz Ukrajine

48

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/467 z dne 19. marca 2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. marca 2015 v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 533/2007 v sektorju za perutninsko meso

50

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep (EU) 2015/468 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) iz Belgije)

52

 

*

Sklep (EU) 2015/469 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/009 PL/Zachem iz Poljske)

54

 

*

Sklep (EU) 2015/470 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit iz Belgije)

56

 

*

Sklep (EU) 2015/471 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2014/011 BE/Caterpillar iz Belgije)

58

 

*

Sklep (EU) 2015/472 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal iz Belgije)

60

 

*

Sklep (EU) 2015/473 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2014/014 DE/Aleo Solar iz Nemčije)

62

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/474 z dne 18. marca 2015 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/92/EU o nadzoru, zdravstvenih pregledih rastlin in ukrepih, ki jih je treba sprejeti za leseno embalažo, ki se dejansko uporablja pri prevozu določenega blaga s poreklom iz Kitajske (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 1684)

64

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top