EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:367:TOC

Uradni list Evropske unije, L 367, 23. december 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 367

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 57
23. december 2014


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta št. 940/2014/EU z dne 17. decembra 2014 o režimu pristaniških pristojbin v najbolj oddaljenih francoskih regijah

1

 

 

II   Nezakonodajni akti

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

 

2014/941/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 27. junija 2013 o sprejetju Sporazuma med Evropsko unijo in Kanado o carinskem sodelovanju pri zadevah, povezanih z varnostjo dobavne verige

8

 

 

Sporazum med Evropsko unijo in Kanado o carinskem sodelovanju pri varnosti dobavne verige

10

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1377/2014 z dne 18. decembra 2014 o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti

14

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1378/2014 z dne 17. oktobra 2014 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

16

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1379/2014 z dne 16. decembra 2014 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve na uvoz nekaterih izdelkov iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ter o spremembi Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 248/2011 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih izdelkov iz brezkončnih steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

22

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1380/2014 z dne 17. decembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 595/2004 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1788/2003 o uvedbi dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov

82

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1381/2014 z dne 22. decembra 2014 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

83

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Sveta 2014/112/EU z dne 19. decembra 2014 o izvajanju Evropskega sporazuma o nekaterih vidikih organizacije delovnega časa za prevoz po celinskih plovnih poteh, sklenjenega med Evropsko zvezo za plovbo po celinskih vodah (EBU), Evropsko organizacijo kapitanov (ESO) in Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF) ( 1 )

86

 

 

SKLEPI

 

 

2014/942/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 17. decembra 2014 o imenovanju nemškega člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

96

 

 

2014/943/EU

 

*

Izvedbeni sklep Sveta z dne 19. decembra 2014 o imenovanju predsednika, podpredsednika in nadaljnjih polnopravnih članov enotnega odbora za reševanje

97

 

 

2014/944/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 11. junija 2014 o državni pomoči (zadeva SA.26818 (C 20/10) (ex N 536/08 in NN 32/10)), ki jo je Italija odobrila družbi SO.G.A.S. – Società per la gestione dell'aeroporto dello Stretto (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 3571)  ( 1 )

99

 

 

2014/945/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 19. decembra 2014 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco podtipa H5N8 v Nemčiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 10261)  ( 1 )

115

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

 

2014/946/EU

 

*

Sklep št. 1/2014 Stabilizacijsko-pridruŽitvenega sveta EU-Srbija z dne 17. decembra 2014 o nadomestitvi Protokola 3 k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Srbijo na drugi strani, o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja

119

 

 

2014/947/EU

 

*

Sklep št. 1/2014 Skupnega odbora, ustanovljenega na podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani o prostem gibanju oseb, z dne 28. novembra 2014 o spremembi Priloge II k navedenemu sporazumu o koordinaciji sistemov socialne varnosti

122

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top