Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:363:TOC

Uradni list Evropske unije, L 363, 18. december 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 363

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 57
18. december 2014


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 1340/2014 z dne 15. decembra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1388/2013 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske izdelke

1

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 1341/2014 z dne 15. decembra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1387/2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode

10

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1342/2014 z dne 17. decembra 2014 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih glede prilog IV in V ( 1 )

67

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1343/2014 z dne 17. decembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 951/2007 o določitvi izvedbenih pravil za programe čezmejnega sodelovanja, ki se financirajo v okviru Uredbe (ES) št. 1638/2006 Evropskega parlamenta in Sveta

75

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1344/2014 z dne 17. decembra 2014 o dodatku količin, ki so bile v ribolovni sezoni 2013/2014 zadržane za Francijo in Španijo v skladu s členom 4(2) Uredbe Sveta (ES) št. 847/96, ribolovni kvoti za sardona v Biskajskem zalivu za ribolovno sezono 2014/2015

78

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1345/2014 z dne 17. decembra 2014 o določitvi presežnih količin sladkorja, izoglukoze in fruktoze na Hrvaškem

80

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1346/2014 z dne 17. decembra 2014 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz sulfanilne kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ter o razveljavitvi dokončne protidampinške dajatve na uvoz sulfanilne kisline s poreklom iz Indije po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009

82

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1347/2014 z dne 17. decembra 2014 o razveljavitvi dokončne izravnalne dajatve na uvoz sulfanilne kisline s poreklom iz Indije po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 18 Uredbe Sveta (ES) št. 597/2009

101

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1348/2014 z dne 17. decembra 2014 o sporočanju podatkov v skladu s členom 8(2) in (6) Uredbe (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga ( 1 )

121

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1349/2014 z dne 17. decembra 2014 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

143

 

 

SKLEPI

 

 

2014/919/EU

 

*

Izvedbeni sklep Sveta z dne 9. decembra 2014 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/463/EU o odobritvi programa makroekonomskega prilagajanja za Ciper

145

 

*

Sklep Sveta 2014/920/SZVP z dne 15. decembra 2014 o imenovanju predsednika Vojaškega odbora Evropske unije

149

 

 

2014/921/EU

 

*

Izvedbeni sklep Sveta z dne 16. decembra 2014 o dovolitvi Hrvaški, da uporabi davčno oprostitev za plinsko olje, ki se uporablja za delovanje strojev za humanitarno razminiranje, v skladu s členom 19 Direktive 2003/96/ES

150

 

*

Sklep Sveta 2014/922/SZVP z dne 17. decembra 2014 o spremembi in podaljšanju Sklepa 2010/279/SZVP o policijski misiji Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN)

152

 

 

2014/923/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 12. decembra 2014 o ustanovitvi Skupnega inštituta za interferometrijo na dolgih bazah kot Konzorcija evropske raziskovalne infrastrukture (JIV-ERIC)

156

 

 

2014/924/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 16. decembra 2014 o določitvi odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES glede jesenovih (Fraxinus L.) lesa in lubja s poreklom iz Kanade in Združenih držav Amerike (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 9469)

170

 

 

2014/925/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 16. decembra 2014 o odobritvi nekaterih spremenjenih programov za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje živalskih bolezni in zoonoz za leto 2014 in spremembi Izvedbenega sklepa 2013/722/EU glede finančnega prispevka Unije za nekatere programe, odobrene z navedenim sklepom (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 9650)

173

 

 

2014/926/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 17. decembra 2014 o ugotovitvi, da začasna opustitev preferencialnih carin, vzpostavljenih v okviru stabilizacijskega mehanizma za banane iz Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, za uvoz banan s poreklom iz Peruja za leto 2014 ni primerna

181

 

 

2014/927/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 17. decembra 2014 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/770/EU, da se „Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano“ preoblikuje v „Izvajalsko agencijo za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano“

183

 

 

Popravki

 

*

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1078/2014 z dne 7. avgusta 2014 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij ( UL L 297, 15.10.2014 )

185

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top