Help Print this page 

Document L:2014:363:TOC

Title and reference
Uradni list Evropske unije, L 363, 18. december 2014

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 363

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 57
18. december 2014


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 1340/2014 z dne 15. decembra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1388/2013 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske izdelke

1

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 1341/2014 z dne 15. decembra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1387/2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode

10

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1342/2014 z dne 17. decembra 2014 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih glede prilog IV in V ( 1 )

67

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1343/2014 z dne 17. decembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 951/2007 o določitvi izvedbenih pravil za programe čezmejnega sodelovanja, ki se financirajo v okviru Uredbe (ES) št. 1638/2006 Evropskega parlamenta in Sveta

75

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1344/2014 z dne 17. decembra 2014 o dodatku količin, ki so bile v ribolovni sezoni 2013/2014 zadržane za Francijo in Španijo v skladu s členom 4(2) Uredbe Sveta (ES) št. 847/96, ribolovni kvoti za sardona v Biskajskem zalivu za ribolovno sezono 2014/2015

78

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1345/2014 z dne 17. decembra 2014 o določitvi presežnih količin sladkorja, izoglukoze in fruktoze na Hrvaškem

80

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1346/2014 z dne 17. decembra 2014 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz sulfanilne kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ter o razveljavitvi dokončne protidampinške dajatve na uvoz sulfanilne kisline s poreklom iz Indije po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009

82

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1347/2014 z dne 17. decembra 2014 o razveljavitvi dokončne izravnalne dajatve na uvoz sulfanilne kisline s poreklom iz Indije po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 18 Uredbe Sveta (ES) št. 597/2009

101

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1348/2014 z dne 17. decembra 2014 o sporočanju podatkov v skladu s členom 8(2) in (6) Uredbe (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga ( 1 )

121

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1349/2014 z dne 17. decembra 2014 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

143

 

 

SKLEPI

 

 

2014/919/EU

 

*

Izvedbeni sklep Sveta z dne 9. decembra 2014 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/463/EU o odobritvi programa makroekonomskega prilagajanja za Ciper

145

 

*

Sklep Sveta 2014/920/SZVP z dne 15. decembra 2014 o imenovanju predsednika Vojaškega odbora Evropske unije

149

 

 

2014/921/EU

 

*

Izvedbeni sklep Sveta z dne 16. decembra 2014 o dovolitvi Hrvaški, da uporabi davčno oprostitev za plinsko olje, ki se uporablja za delovanje strojev za humanitarno razminiranje, v skladu s členom 19 Direktive 2003/96/ES

150

 

*

Sklep Sveta 2014/922/SZVP z dne 17. decembra 2014 o spremembi in podaljšanju Sklepa 2010/279/SZVP o policijski misiji Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN)

152

 

 

2014/923/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 12. decembra 2014 o ustanovitvi Skupnega inštituta za interferometrijo na dolgih bazah kot Konzorcija evropske raziskovalne infrastrukture (JIV-ERIC)

156

 

 

2014/924/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 16. decembra 2014 o določitvi odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES glede jesenovih (Fraxinus L.) lesa in lubja s poreklom iz Kanade in Združenih držav Amerike (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 9469)

170

 

 

2014/925/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 16. decembra 2014 o odobritvi nekaterih spremenjenih programov za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje živalskih bolezni in zoonoz za leto 2014 in spremembi Izvedbenega sklepa 2013/722/EU glede finančnega prispevka Unije za nekatere programe, odobrene z navedenim sklepom (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 9650)

173

 

 

2014/926/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 17. decembra 2014 o ugotovitvi, da začasna opustitev preferencialnih carin, vzpostavljenih v okviru stabilizacijskega mehanizma za banane iz Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, za uvoz banan s poreklom iz Peruja za leto 2014 ni primerna

181

 

 

2014/927/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 17. decembra 2014 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/770/EU, da se „Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano“ preoblikuje v „Izvajalsko agencijo za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano“

183

 

 

Popravki

 

*

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1078/2014 z dne 7. avgusta 2014 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij ( UL L 297, 15.10.2014 )

185

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top