Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:360:TOC

Uradni list Evropske unije, L 360, 17. december 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 360

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 57
17. december 2014


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1334/2014 z dne 16. decembra 2014 o odobritvi aktivne snovi gama-cihalotrin v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 in o dovoljenju državam članicam, da podaljšajo veljavnost začasnih registracij, ki so jih izdale za navedeno aktivno snov ( 1 )

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1335/2014 z dne 16. decembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne izdelke ter o odprtju tarifnih kvot

6

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1336/2014 z dne 16. decembra 2014 o določitvi začasnih izrednih ukrepov za sektor mleka in mlečnih izdelkov, s katerimi se trajanje obdobja javne intervencije v letu 2015 za maslo in posneto mleko v prahu premakne na zgodnejši čas

13

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1337/2014 z dne 16. decembra 2014 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 947/2014 in (EU) št. 948/2014 glede zadnjega dne za predložitev zahtevkov za pomoč za zasebno skladiščenje za maslo in posneto mleko v prahu

15

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1338/2014 z dne 16. decembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 439/2011 v zvezi s podaljšanjem odstopanja od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve pojma „izdelek s poreklom“, ki se uporablja za splošno shemo tarifnih preferencialov, z namenom da se upošteva posebni položaj Zelenortskih otokov glede izvoza nekaterih ribiških proizvodov v Evropsko unijo

17

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1339/2014 z dne 16. decembra 2014 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

20

 

 

DIREKTIVE

 

*

Delegirana direktiva Komisije 2014/109/EU z dne 10. oktobra 2014 o spremembi Priloge II k Direktivi 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo knjižnice slikovnih opozoril, ki se uporabljajo za tobačne izdelke ( 1 )

22

 

 

SKLEPI

 

 

2014/911/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 4. decembra 2014 o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov v Latviji

28

 

*

Sklep Sveta 2014/912/SZVP z dne 15. decembra 2014 o podpori dejavnostim fizične zaščite in upravljanja zalog za zmanjšanje nevarnosti nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter pripadajočim strelivom na območju Sahela

30

 

*

Sklep Sveta 2014/913/SZVP z dne 15. decembra 2014 v podporo Haaškemu kodeksu ravnanja in neširjenju balističnih izstrelkov v okviru izvajanja Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje

44

 

 

2014/914/EU

 

*

Izvedbeni sklep Sveta z dne 15. decembra 2014 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/170/EU o pripravi seznama nesodelujočih tretjih držav pri boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu v skladu z Uredbo (ES) št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje, kar zadeva Belize

53

 

*

Sklep Sveta 2014/915/SZVP z dne 16. decembra 2014 o spremembi Sklepa 2010/452/SZVP o nadzorni misiji Evropske unije v Gruziji, EUMM Georgia

56

 

 

2014/916/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 15. decembra 2014 o popravku Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/154/EU o odobritvi dajanja na trg (6S)-5-metiltetrahidrofolne kisline, soli glukozamina, kot nove živilske sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 9452)

58

 

 

2014/917/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 15. decembra 2014 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Direktive Sveta 2000/29/ES glede uradnega obveščanja o navzočnosti škodljivih organizmov in ukrepih, ki jih sprejmejo ali nameravajo sprejeti države članice (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 9460)

59

 

 

2014/918/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 16. decembra 2014 o zaključku protisubvencijskega postopka za uvoz rezanih poliestrskih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, Indije in Vietnama

65

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top