Help Print this page 

Document L:2013:047:TOC

Title and reference
Uradni list Evropske unije, L 47, 20. februar 2013

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2013.047.slv

Uradni list

Evropske unije

L 47

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 56
20. februar 2013


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 139/2013 z dne 7. januarja 2013 o pogojih zdravstvenega varstva živali pri uvozu nekaterih ptic v Unijo in pogojih za karanteno teh ptic (1)

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 140/2013 z dne 18. februarja 2013 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Pa de Pagès Català (ZGO))

18

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 141/2013 z dne 19. februarja 2013 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu glede Evropske ankete o zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS) (1)

20

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 142/2013 z dne 19. februarja 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 glede podatkov, ki se nanašajo na organ za izdajo potrdil v Novi Zelandiji za izvoz mlečnih proizvodov

49

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 143/2013 z dne 19. februarja 2013 o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 glede določanja emisij CO2 vozil v postopku večstopenjske homologacije (1)

51

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 144/2013 z dne 19. februarja 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 606/2009 glede nekaterih enoloških postopkov in z njimi povezanih omejitev ter Uredbe (ES) št. 436/2009 glede vpisa navedenih postopkov v dokumente, ki spremljajo prevoz vinskih proizvodov, in evidence, ki se vodijo v vinskem sektorju

56

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 145/2013 z dne 19. februarja 2013 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 314/2004 o nekaterih omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju

63

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 146/2013 z dne 19. februarja 2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

68

 

 

SKLEPI

 

 

2013/90/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. februarja 2013 o odobritvi načrta za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih in o cepljenju takih prašičev v izrednih razmerah na nekaterih območjih Latvije (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 720)

70

 

 

2013/91/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. februarja 2013 o spremembi Odločbe 2008/855/ES glede nadzornih ukrepov za zdravje živali v zvezi s klasično prašičjo kugo v Latviji (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 722)  (1)

72

 

 

2013/92/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. februarja 2013 o nadzoru, zdravstvenih pregledih rastlin in ukrepih, ki jih je treba sprejeti za leseno embalažo, ki se dejansko uporablja pri prevozu določenega blaga s poreklom iz Kitajske (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 789)

74

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top