EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:341:TOC

Uradni list Evropske unije, L 341, 22. december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2011.341.slv

Uradni list

Evropske unije

L 341

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
22. december 2011


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

 

2011/863/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 16. decembra 2011 o stališču Evropske unije na Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom o prostem gibanju oseb med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani, o nadomestitvi njegove Priloge II o koordinaciji sistemov socialne varnosti

1

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 1359/2011 z dne 19. decembra 2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 7/2010 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Skupnosti za nekatere kmetijske in industrijske izdelke

11

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 1360/2011 z dne 20. decembra 2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji

18

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1361/2011 z dne 19. decembra 2011 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Terre Aurunche (ZOP)]

19

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1362/2011 z dne 19. decembra 2011 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Ptujski lük (ZGO)]

21

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1363/2011 z dne 19. decembra 2011 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Ciliegia dell'Etna (ZOP)]

23

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1364/2011 z dne 19. decembra 2011 o odobritvi večjih sprememb specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck (ZGO)]

25

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1365/2011 z dne 19. decembra 2011 o odobritvi večjih sprememb specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Carne De Vacuno Del País Vasco / Euskal Okela (ZGO)]

27

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1366/2011 z dne 19. decembra 2011 o odobritvi večjih sprememb specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Pataca de Galicia / Patata de Galicia (ZGO)]

29

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1367/2011 z dne 19. decembra 2011 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Figue de Solliès (ZOP)]

31

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1368/2011 z dne 21. decembra 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1121/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi s shemami podpor za kmete iz naslovov IV in V Uredbe ter Uredbe (ES) št. 1122/2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih z navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina

33

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1369/2011 z dne 21. decembra 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 952/2006 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006, kar zadeva upravljanje notranjega trga za sladkor in sistem kvot

38

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1370/2011 z dne 21. decembra 2011 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (ZGO)]

39

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1371/2011 z dne 21. decembra 2011 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 961/2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima (1)

41

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1372/2011 z dne 21. decembra 2011 o neodobritvi aktivne snovi acetoklor v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in o spremembi Direktive Komisije 2008/934/ES (1)

45

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1373/2011 z dne 21. decembra 2011 o izključitvi podrazdelkov ICES 27 in 28.2 iz nekaterih omejitev ribolovnega napora za leto 2012 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1098/2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske v Baltskem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže

47

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1374/2011 z dne 21. decembra 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

48

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2011/100/EU z dne 20. decembra 2011 o spremembi Direktive 98/79/ES Evropskega parlamenta in Sveta o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (1)

50

 

 

SKLEPI

 

 

2011/864/SZVP

 

*

Sklep Političnega in varnostnega odbora EUPM/1/2011 z dne 16. decembra 2011 o podaljšanju mandata vodje misije Policijske misije Evropske unije v Bosni in Hercegovini (EUPM BiH)

52

 

 

2011/865/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 19. decembra 2011 o imenovanju člana Znanstveno-tehničnega odbora

53

 

 

2011/866/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 19. decembra 2011 o predlogu Komisije za uredbo Sveta o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2011

54

 

*

Sklep Sveta 2011/867/SZVP z dne 20. decembra 2011 o spremembi Sklepa 2011/137/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

56

 

 

2011/868/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 19. decembra 2011 o finančnem prispevku Unije za leto 2011 za kritje izdatkov, ki so nastali v Nemčiji, Španiji, Italiji, na Cipru, Malti, Nizozemskem in Portugalskem, za boj proti organizmom, škodljivim za rastline ali rastlinske proizvode (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 9243)

57

 

 

2011/869/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 20. decembra 2011 o spremembi Odločbe 2002/364/ES o skupnih tehničnih specifikacijah za in vitro diagnostične medicinske pripomočke (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 9398)  (1)

63

 

 

2011/870/EU

 

*

Sklep Evropske centralne banke z dne 14. decembra 2011 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2011/25)

65

 

 

III   Drugi akti

 

 

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

*

Sklep Stalnega odbora držav Efte št. 1/2011/SC z dne 29. septembra 2011 v zvezi z revizijo programov in projektov v okviru finančnega mehanizma (2009–2014)

67

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 111/2011 z dne 21. oktobra 2011 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

69

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 112/2011 z dne 21. oktobra 2011 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) in Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

72

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 113/2011 z dne 21. oktobra 2011 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

74

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 114/2011 z dne 21. oktobra 2011 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

76

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 115/2011 z dne 21. oktobra 2011 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) in Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

78

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 116/2011 z dne 21. oktobra 2011 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

80

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 117/2011 z dne 21. oktobra 2011 o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

81

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 118/2011 z dne 21. oktobra 2011 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

83

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 119/2011 z dne 21. oktobra 2011 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

84

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 120/2011 z dne 21. oktobra 2011 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

85

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 121/2011 z dne 21. oktobra 2011 o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

86

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 122/2011 z dne 21. oktobra 2011 o spremembah Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

87

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Komisije (EU) št. 1192/2010 z dne 16. decembra 2010 o odobritvi večjih sprememb specifikacije za ime, registrirano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Ricotta Romana (ZOP)] (UL L 333, 17.12.2010)

88

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top