Help Print this page 

Document L:2011:122:TOC

Title and reference
Uradni list Evropske unije, L 122, 11. maj 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2011.122.slv

Uradni list

Evropske unije

L 122

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
11. maj 2011


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 443/2011 z dne 5. maja 2011 o razširitvi dokončne izravnalne dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 598/2009 za uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike, na uvoz biodizla, poslanega iz Kanade, ne glede na to, ali je deklariran s poreklom iz Kanade ali ne, in o razširitvi dokončne izravnalne dajatve uvedene z Uredbo (ES) št. 598/2009 na uvoz biodizla v mešanici s vsebnostjo 20 mas. % ali manj biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike, in o zaključku preiskave v zvezi z uvozom, poslanim iz Singapurja

1

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 444/2011 z dne 5. maja 2011 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 599/2009 za uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike, na uvoz biodizla, poslanega iz Kanade, ne glede na to, ali je deklariran s poreklom iz Kanade ali ne, in o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 599/2009 na uvoz biodizla v mešanici z vsebnostjo 20 mas. % ali manj biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike, in o zaključku preiskave v zvezi z uvozom, poslanim iz Singapurja

12

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 445/2011 z dne 10. maja 2011 o sistemu podeljevanja spričevala subjekta, zadolženega za vzdrževanje, za tovorne vagone in o spremembi Uredbe (ES) št. 653/2007 (1)

22

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 446/2011 z dne 10. maja 2011 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih maščobnih alkoholov in njihovih mešanic s poreklom iz Indije, Indonezije in Malezije

47

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 447/2011 z dne 6. maja 2011 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

63

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 448/2011 z dne 6. maja 2011 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Σταφίδα Ηλείας (Stafida Ilias) (ZGO))

65

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 449/2011 z dne 6. maja 2011 o vpisu nekaterih imen v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (陕西苹果 (Shaanxi ping guo) (ZOP), 龙井茶 (Longjing Cha) (ZOP), 琯溪蜜柚 (Guanxi Mi You) (ZOP), 蠡县麻山药 (Lixian Ma Shan Yao) (ZGO))

67

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 450/2011 z dne 10. maja 2011 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

69

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2011/58/EU z dne 10. maja 2011 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS za podaljšanje vključitve karbendazima kot aktivne snovi (1)

71

 

 

SKLEPI

 

 

2011/276/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 26. maja 2010 o državni pomoči v obliki sporazuma o davčni poravnavi, ki jo je Belgija odobrila družbi Umicore S.A. (prej „Union Miniere S.A.“) (državna pomoč C 76/03 (ex NN 69/03)) (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 2538)  (1)

76

 

 

2011/277/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 10. maja 2011 o spremembi Priloge II k Odločbi 93/52/EGS glede priznanja nekaterih regij v Italiji kot uradno prostih bruceloze (B. melitensis) ter spremembi prilog k Odločbi 2003/467/ES glede priznanja nekaterih regij Italije, Poljske in Združenega kraljestva kot uradno prostih goveje tuberkuloze, goveje bruceloze in enzootske goveje levkoze (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 3066)  (1)

100

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top