Help Print this page 

Document L:2011:057:TOC

Title and reference
Uradni list Evropske unije, L 57, 2. marec 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2011.057.slv

Uradni list

Evropske unije

L 57

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
2. marec 2011


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Sklep Sveta 2011/133/SZVP z dne 21. februarja 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Črno goro o vzpostavitvi okvira za sodelovanje Črne gore v operacijah Evropske unije za krizno upravljanje

1

Sporazum med Evropsko unijo in Črno goro o vzpostavitvi okvira za sodelovanje Črne gore v operacijah Evropske unije za krizno upravljanje

2

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 201/2011 z dne 1. marca 2011 o vzorcu izjave o skladnosti za odobren tip železniškega vozila (1)

8

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 202/2011 z dne 1. marca 2011 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1005/2008 v zvezi z opredelitvijo ribiških proizvodov ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1010/2009 v zvezi z obrazci za predhodna obvestila, okvirnimi vrednostmi za inšpekcije v pristaniščih in priznanimi sistemi dokumentacije o ulovu, ki so jih sprejele regionalne organizacije za upravljanje ribištva

10

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 203/2011 z dne 1. marca 2011 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

19

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2011/18/EU z dne 1. marca 2011 o spremembi prilog II, V in VI k Direktivi 2008/57/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (1)

21

 

 

SKLEPI

 

 

2011/134/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 24. marca 2010 C 4/03 (ex NN 102/02) o državni pomoči Italije za WAM SpA (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 1711 cor.)  (1)

29

 

 

2011/135/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 1. marca 2011 o podaljšanju veljavnosti Odločbe 2009/251/ES o zahtevi, da države članice zagotovijo, da se proizvodi, ki vsebujejo biocid dimetil fumarat, ne dajo na trg ali na njem niso dostopni (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 1174)  (1)

43

 

 

PRIPOROČILA

 

 

2011/136/EU

 

*

Priporočilo Komisije z dne 1. marca 2011 o smernicah za izvajanje pravil o varstvu podatkov v sistemu sodelovanja na področju varstva potrošnikov (SSVP)

44

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

*

Pravilnik št. 100 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) – Enotne določbe za homologacijo vozil v zvezi s posebnimi zahtevami za električni pogonski sistem

54

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top