EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:293:TOC

Uradni list Evropske unije, L 293, 11. november 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.293.slv

Uradni list

Evropske unije

L 293

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
11. november 2010


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1013/2010 z dne 10. novembra 2010 o pravilih za izvajanje politike flote Unije, kakor je opredeljena v poglavju III Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002

1

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1014/2010 z dne 10. novembra 2010 o spremljanju in nadzorovanju ter posredovanju podatkov o registraciji novih osebnih avtomobilov v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (1)

15

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1015/2010 z dne 10. novembra 2010 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2009/125/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pralnih strojev (1)

21

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1016/2010 z dne 10. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pomivalnih strojev (1)

31

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1017/2010 z dne 10. novembra 2010 o začetku prodaje žit iz zalog intervencijskih agencij držav članic na notranjem trgu

41

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 1018/2010 z dne 10. novembra 2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

44

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 1019/2010 z dne 10. novembra 2010 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

46

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2010/77/EU z dne 10. novembra 2010 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS v zvezi z datumom poteka veljavnosti registracije nekaterih aktivnih snovi v Prilogo I (1)

48

 

 

SKLEPI

 

 

2010/682/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 8. novembra 2010 o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Slovaškem

58

 

 

2010/683/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 9. novembra 2010 o spremembi Odločbe 97/555/ES o postopku potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov v skladu s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s cementom, gradbenim apnom in drugimi hidravličnimi vezivi (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 7603)  (1)

60

 

 

2010/684/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 10. novembra 2010 o spremembi dela 1 Priloge E k Direktivi Sveta 92/65/EGS glede vzorcev zdravstvenih spričeval za živali z gospodarstev (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 7640)  (1)

62

 

 

2010/685/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 10. novembra 2010 o spremembi poglavja 3 Priloge I k Uredbi (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina (1)

67

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Komisije (EU) št. 37/2010 z dne 22. decembra 2009 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora (UL L 15, 20.1.2010)

72

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top