Help Print this page 

Document L:2010:256:TOC

Title and reference
Uradni list Evropske unije, L 256, 30. september 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.256.slv

Uradni list

Evropske unije

L 256

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
30. september 2010


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep št. 862/2010/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o sodelovanju Unije pri skupnem raziskovalnem in razvojnem programu za Baltsko morje (BONUS), ki ga izvaja več držav članic (1)

1

 

 

II   Nezakonodajni akti

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 863/2010 z dne 29. septembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 967/2006 v zvezi z roki, ki se uporabljajo za izvoz in zaračunavanje prelevmana za izvenkvotni sladkor

15

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 864/2010 z dne 29. septembra 2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

17

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 865/2010 z dne 29. septembra 2010 o določitvi najnižje prodajne cene za maslo na 7. posamičnem razpisu v okviru razpisnega postopka za zbiranje ponudb na podlagi Uredbe (EU) št. 446/2010

19

 

 

SKLEPI

 

 

2010/579/EU

 

*

Izvedbeni sklep Sveta z dne 27. septembra 2010 o dovoljenju Zvezni republiki Nemčiji in Velikemu vojvodstvu Luksemburg za uporabo ukrepa odstopanja od člena 5 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

20

 

 

2010/580/EU

 

*

Izvedbeni sklep Sveta z dne 27. septembra 2010 o dovoljenju Kraljevini Nizozemski, da uporabi ukrep z odstopanjem od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

22

 

 

2010/581/EU

 

*

Izvedbeni sklep Sveta z dne 27. septembra 2010 o dovolitvi Republiki Poljski, da uvede posebni ukrep izjeme od člena 26(1)(a) in člena 168 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

24

 

 

2010/582/EU

 

*

Izvedbeni sklep Sveta z dne 27. septembra 2010 o dovolitvi Francoski in Italijanski republiki, da uvedeta posebni ukrep izjeme od člena 5 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

26

 

 

2010/583/EU

 

*

Izvedbeni sklep Sveta z dne 27. septembra 2010 o dovolitvi Romuniji, da uvede posebni ukrep izjeme od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

27

 

 

2010/584/EU

 

*

Izvedbeni sklep Sveta z dne 27. septembra 2010 o dovolitvi Republiki Latviji, da uporabi ukrep izjeme od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

29

 

 

III   Drugi akti

 

 

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

*

Odločba Nadzornega organa EFTE št. 43/10/COL z dne 10. februarja 2010 o spremembi seznama iz točke 39 dela 1.2 poglavja I Priloge I k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru, ki navaja mejne kontrolne točke na Islandiji in na Norveškem, dogovorjene za veterinarske preglede živih živali ter živalskih proizvodov iz tretjih držav, in o razveljavitvi Odločbe Nadzornega organa Efte št. 301/08/COL z dne 21. maja 2008

30

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top