Help Print this page 

Document L:2010:107:TOC

Title and reference
Uradni list Evropske unije, L 107, 29. april 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.107.slv

Uradni list

Evropske unije

L 107

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
29. april 2010


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 363/2010 z dne 26. aprila 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1001/2008 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterega železnega ali jeklenega pribora (fitingov) za cevi s poreklom, med drugim, iz Malezije

1

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 364/2010 z dne 26. aprila 2010 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1487/2005 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih dokončanih tkanin iz poliestrskih filamentov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

6

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 365/2010 z dne 28. aprila 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 2073/2005 o mikrobioloških merilih za živila glede enterobakterij v pasteriziranem mleku in drugih pasteriziranih tekočih mlečnih proizvodih ter Listeria monocytogenes v jedilni soli (1)

9

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 366/2010 z dne 28. aprila 2010 o stopetindvajseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani

12

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 367/2010 z dne 28. aprila 2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

15

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 368/2010 z dne 28. aprila 2010 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (ES) št. 877/2009, za tržno leto 2009/10

17

 

 

SKLEPI

 

 

2010/241/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 26. aprila 2010 o imenovanju nizozemskega nadomestnega člana Odbora regij

19

 

 

2010/242/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 26. aprila 2010 o imenovanju avstrijskega člana in avstrijske nadomestne članice Odbora regij

20

 

 

2010/243/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 26. aprila 2010 o imenovanju španskega nadomestnega člana Odbora regij

21

 

 

2010/244/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 26. aprila 2010 o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacij, predloženih v podroben pregled zaradi možne vključitve 1,4-dimetilnaftalena in ciflumetofena v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 2518)  (1)

22

 

 

2010/245/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 28. aprila 2010 o odobritvi delnega odstopanja Franciji od Odločbe 2006/66/ES o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vozni park – hrup vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti in Odločbe 2006/861/ES o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom železniški vozni park – tovorni vagoni vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 2588)

24

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top