EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:314:TOC

Uradni list Evropske unije, L 314, 01. december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2009.314.slv

Uradni list

Evropske unije

L 314

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 52
1. december 2009


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1158/2009 z dne 30. novembra 2009 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1159/2009 z dne 30. novembra 2009 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. decembra 2009

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1160/2009 z dne 30. novembra 2009 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (ES) št. 877/2009, za tržno leto 2009/10

6

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1161/2009 z dne 30. novembra 2009 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o podatkih o prehranjevalni verigi, ki jih morajo zagotoviti nosilci živilske dejavnosti, ki upravljajo klavnice (1)

8

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1162/2009 z dne 30. novembra 2009 o prehodnih ukrepih za izvajanje uredb (ES) št. 853/2004, (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (1)

10

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1163/2009 z dne 30. novembra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 417/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o pospešenem uvajanju zahtev o dvojnem trupu ali enakovrednih konstrukcijskih zahtev za tankerje z enojnim trupom (1)

13

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1164/2009 z dne 27. novembra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede pojasnila 18 Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) (1)

15

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1165/2009 z dne 27. novembra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnega standarda računovodskega poročanja (MSRP) 4 in MSRP 7 (1)

21

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1166/2009 z dne 30. novembra 2009 o spremembi in popravku Uredbe Komisije (ES) št. 606/2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 glede kategorij proizvodov vinske trte, enoloških postopkov in z njimi povezanih omejitev

27

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1167/2009 z dne 30. novembra 2009 o zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (1)

29

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1168/2009 z dne 30. novembra 2009 o zavrnitvi odobritve zdravstvene trditve na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (1)

32

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1169/2009 z dne 30. novembra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 353/2008 o določitvi izvedbenih pravil za vloge za odobritev zdravstvenih trditev, kakor je predvideno v členu 15 Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (1)

34

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1170/2009 z dne 30. novembra 2009 o spremembi Direktive 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznamov vitaminov in mineralov ter njihovih oblik, ki se lahko dodajo živilom, vključno s prehranskimi dopolnili (1)

36

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1171/2009 z dne 30. novembra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede pojasnila 9 Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) in mednarodnega računovodskega standarda (MRS) 39 (1)

43

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1172/2009 z dne 30. novembra 2009 o razdelitvi 5 000 ton kratkih lanenih vlaken in vlaken konoplje na nacionalno zajamčene količine med Dansko, Irsko, Grčijo, Italijo in Luksemburg za tržno leto 2009/2010

47

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1173/2009 z dne 30. novembra 2009 o določitvi intervencijskih centrov za trdo pšenico in riž

48

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1174/2009 z dne 30. novembra 2009 o pravilih za izvajanje členov 34a in 37 Uredbe Sveta (ES) št. 1798/2003 v zvezi z vračilom davka na dodano vrednost v skladu z Direktivo Sveta 2008/9/ES

50

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1175/2009 z dne 30. novembra 2009 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Aglio Bianco Polesano (ZOP))

60

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1176/2009 z dne 30. novembra 2009 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Redykołka (ZOP)]

62

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1177/2009 z dne 30. novembra 2009 o spremembi direktiv 2004/17/ES, 2004/18/ES in 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njihovih pragov uporabe za postopke za oddajo naročil (1)

64

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2009/152/ES z dne 30. novembra 2009 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS v zvezi z datumom poteka veljavnosti za vključitev aktivne snovi karbendazim v Prilogo I (1)

66

 

*

Direktiva Komisije 2009/153/ES z dne 30. novembra 2009 o spremembi Priloge I k Direktivi Sveta 91/414/EGS glede splošnega imena in čistosti hidroliziranih beljakovin kot aktivnih snovi (1)

67

 

*

Direktiva Komisije 2009/154/ES z dne 30. novembra 2009 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve ciflufenamida kot aktivne snovi (1)

69

 

*

Direktiva Komisije 2009/155/ES z dne 30. novembra 2009 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS glede zahtevane stopnje čistoče za aktivno snov metazaklor (1)

72

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2009/857/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 13. decembra 2007 o izvajanju člena 9c(4) Pogodbe o Evropski uniji in člena 205(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije med 1. novembrom 2014 in 31. marcem 2017 na eni strani ter od 1. aprila 2017 na drugi strani

73

 

 

Komisija

 

 

2009/858/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 27. novembra 2009 o odobritvi nekaterih spremenjenih programov za izkoreninjenje in spremljanje živalskih bolezni in zoonoz za leto 2009 in spremembi Odločbe 2008/897/ES glede prerazporeditve finančnega prispevka Skupnosti nekaterim državam članicam za programe, odobrene z navedeno odločbo in Odločbo 2009/560/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 9193)

75

 

 

2009/859/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 30. novembra 2009 o nevključitvi difenilamina v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 9262)  (1)

79

 

 

2009/860/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 30. novembra 2009 o nevključitvi triazoksida v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 9271)  (1)

81

 

 

2009/861/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 30. novembra 2009 o prehodnih ukrepih na podlagi Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede predelave surovega mleka, ki ne izpolnjuje zahtev, v nekaterih obratih za predelavo mleka v Bolgariji (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 9282)  (1)

83

 

 

2009/862/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 30. novembra 2009 o spremembi Odločbe 2008/866/ES glede obdobja uporabe (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 9326)  (1)

90

 

 

2009/863/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 30. novembra 2009 o finančnem prispevku Skupnosti za leto 2010 nekaterim referenčnim laboratorijem Skupnosti na področju nadzora krme in živil (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 9343)

91

 

 

2009/864/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 30. novembra 2009 o spremembi Odločbe 2007/777/ES glede uvoza v Skupnost na soncu sušenih mesnih rezin (biltong) iz nekaterih delov Južne Afrike in Urugvaja (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 9362)  (1)

97

 

 

2009/865/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 30. novembra 2009 o dovoljenju državam članicam za podaljšanje začasnih registracij novih aktivnih snovi metaflumizon in gama-cihalotrin (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 9366)  (1)

100

 

 

2009/866/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 30. novembra 2009 o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 9399)  (1)

102

 

 

2009/867/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 30. novembra 2009 o odobritvi izvzetja od razširitve protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo Sveta (EGS) št. 2474/93, nazadnje ohranjene in spremenjene z Uredbo (ES) št. 1095/2005, na nekatere dele koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske nekaterim strankam ter o ukinitvi opustitve plačila protidampinške dajatve, razširjene na nekatere dele koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki je bila odobrena nekaterim strankam v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 88/97 (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 9406)

106

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top