Help Print this page 

Document L:2009:273:TOC

Title and reference
Uradni list Evropske unije, L 273, 17. oktober 2009

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2009.273.slv

Uradni list

Evropske unije

L 273

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 52
17. oktober 2009


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 969/2009 z dne 16. oktobra 2009 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 970/2009 z dne 16. oktobra 2009 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca oktobra 2009 v okviru tarifne kvote za perutninsko meso, odprte z Uredbo (ES) št. 1385/2007

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 971/2009 z dne 16. oktobra 2009 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dnevih meseca oktobra 2009 v okviru tarifnih kvot za perutninsko meso, odprtih z Uredbo (ES) št. 616/2007

5

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 972/2009 z dne 16. oktobra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 963/2009 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit od 16. oktobra 2009

7

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 973/2009 z dne 16. oktobra 2009 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (ES) št. 877/2009, za tržno leto 2009/10

10

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2009/131/ES z dne 16. oktobra 2009 o spremembi Priloge VII k Direktivi 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (1)

12

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Evropski parlament in Svet

 

 

2009/762/ES

 

*

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

14

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

2009/763/ES

 

*

Sklep št. 1/2009 Odbora Skupnost-Švica za kopenski promet z dne 16. junija 2009 o spremembi Priloge 1 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o cestnem in železniškem prevozu blaga in potnikov

15

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Evropske centralne banke (ES) št. 290/2009 z dne 31. marca 2009 o spremembah Uredbe (ES) št. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistiki obrestnih mer, ki jih monetarne finančne institucije uporabljajo za vloge in posojila v razmerju do gospodinjstev in nefinančnih družb (ECB/2009/7) (UL L 94, 8.4.2009)

19

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top