EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:021:TOC

Uradni list Evropske unije, L 21, 24. januar 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 21

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 52
24. januar 2009


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 67/2009 z dne 23. januarja 2009 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 68/2009 z dne 23. januarja 2009 o deveti prilagoditvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu tehničnemu napredku (1)

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 69/2009 z dne 23. januarja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 glede sprememb Mednarodnega standarda računovodskega poročanja (MSRP) 1 in Mednarodnega računovodskega standarda (MRS) 27 (1)

10

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 70/2009 z dne 23. januarja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede izboljšav mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) (1)

16

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 71/2009 z dne 23. januarja 2009 o določitvi količine koruze, ki je na voljo za intervencijo za fazo 2 v tržnem letu 2008/2009

38

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2009/4/ES z dne 23. januarja 2009 o ukrepih za preprečevanje in odkrivanje prirejanja zapisov tahografov ter o spremembi Direktive 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS (1)

39

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet in Komisija

 

 

2009/50/ES, Euratom

 

*

Sklep Sveta in Komisije z dne 18. decembra 2008 o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

41

 

 

Komisija

 

 

2009/51/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 15. decembra 2008 o dodelitvi uvoznih kvot za nadzorovane snovi za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2009 v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 8100)

43

 

 

2009/52/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 18. decembra 2008 o dodelitvi količin nadzorovanih snovi, ki so dovoljene za uporabe bistvenega pomena v Skupnosti v letu 2009 v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 8398)

53

 

 

Evropska centralna banka

 

 

2009/53/ES

 

*

Sklep Evropske centralne banke z dne 12. decembra 2008 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala Evropske centralne banke (ECB/2008/23)

66

 

 

2009/54/ES

 

*

Sklep Evropske centralne banke z dne 12. decembra 2008 o določitvi ukrepov, potrebnih za vplačilo kapitala Evropske centralne banke s strani sodelujočih nacionalnih centralnih bank (ECB/2008/24)

69

 

 

2009/55/ES

 

*

Sklep Evropske centralne banke z dne 12. decembra 2008 o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev Evropske centralne banke med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala (ECB/2008/25)

71

 

 

2009/56/ES

 

*

Sklep Evropske centralne banke z dne 12. decembra 2008 o spremembah Sklepa ECB/2001/15 o izdajanju euro bankovcev (ECB/2008/26)

75

 

 

2009/57/ES

 

*

Sklep Evropske centralne banke z dne 12. decembra 2008 o določitvi ukrepov, potrebnih za prispevek v vrednost akumuliranega lastnega kapitala Evropske centralne banke in za usklajevanje terjatev nacionalnih centralnih bank, ki so enakovredne prenesenim deviznim rezervam (ECB/2008/27)

77

 

 

2009/58/ES

 

*

Sklep Evropske centralne banke z dne 15. decembra 2008 o določitvi ukrepov, potrebnih za vplačilo kapitala Evropske centralne banke s strani nesodelujočih nacionalnih centralnih bank (ECB/2008/28)

81

 

 

2009/59/ES

 

*

Sklep Evropske centralne banke z dne 31. decembra 2008 o vplačilu kapitala, prenosu deviznih rezerv in prispevku v rezerve in rezervacije Evropske centralne banke s strani centralne banke Národná banka Slovenska (ECB/2008/33)

83

 

 

PRIPOROČILA

 

 

Komisija

 

 

2009/60/ES

 

*

Priporočilo Komisije z dne 23. januarja 2009 o smernicah za najboljšo prakso pri izvrševanju pregledov tahografa (nadzorne naprave), ki se izvajajo pri cestnih preverjanjih in v pooblaščenih servisnih delavnicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 108)  (1)

87

 

 

 

*

Opomba bralcu (glej notranjo stran zadnje strani ovitka)

s3

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top