EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:010:TOC

Uradni list Evropske unije, L 10, 15. januar 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 10

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 52
15. januar 2009


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 21/2009 z dne 14. januarja 2009 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 22/2009 z dne 14. januarja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1347/2008 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit od 1. januarja 2009

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 23/2009 z dne 14. januarja 2009 o odstopanju od Uredbe (ES) št. 1282/2001 glede skrajnega roka za predložitev prijav pridelka in proizvodnje za tržno leto 2008/2009

6

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Sveta 2008/119/ES z dne 18. decembra 2008 o določitvi minimalnih pogojev za zaščito telet (Kodificirana različica)

7

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2009/24/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 4. decembra 2008 o imenovanju španskega nadomestnega člana Odbora regij

14

 

 

Komisija

 

 

2009/25/Euratom

 

*

Sklep Komisije z dne 4. decembra 2006 o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju na področju miroljubne uporabe jedrske energije med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Vlado Republike Kazahstan

15

 

*

Sporazum o sodelovanju na področju miroljubne uporabe jedrske energije med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Vlado Republike Kazahstan

16

 

 

2009/26/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 22. decembra 2008 o prošnji Združenega kraljestva za sprejetje Uredbe (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I) (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 8554)

22

 

 

2009/27/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 12. januarja 2009 o spremembi Dodatka k Prilogi VI k Aktu o pristopu Bolgarije in Romunije v zvezi z nekaterimi obrati za predelavo mleka v Bolgariji (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 9000)  ( 1 )

23

 

 

2009/28/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 13. januarja 2009 o nevključitvi flurprimidola v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 8967)  ( 1 )

25

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

*

Sklep Sveta 2009/29/SZVP z dne 22. decembra 2008 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Somalsko republiko o statusu pomorskih sil pod vodstvom Evropske unije v Somalski republiki v okviru vojaške operacije EU Atalanta

27

 

*

Sporazum med Evropsko unijo in Somalsko republiko o statusu pomorskih sil pod vodstvom Evropske unije v Somalski republiki v okviru vojaške operacije EU Atalanta

29

 

 

 

*

Opomba bralcu (glej notranjo stran zadnje strani ovitka)

s3

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top

 

ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2012.029.slv

Uradni list

Evropske unije

L 29

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 55
1. februar 2012


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

 

2012/54/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 23. januarja 2012 o stališču Evropske unije v Skupnem odboru EGP glede spremembe Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

1

 

 

2012/55/Euratom

 

*

Sklep Komisije z dne 2. marca 2011 o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju na področju miroljubne uporabe jedrske energije med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Vlado Avstralije

3

 

*

Sporazum med Vlado Avstralije in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo (EURATOM) o sodelovanju pri uporabi jedrske energije v miroljubne namene

4

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 79/2012 z dne 31. januarja 2012 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe Sveta (EU) št. 904/2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost

13

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 80/2012 z dne 31. januarja 2012 o seznamu bioloških ali kemičnih snovi iz člena 53(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti

33

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 81/2012 z dne 31. januarja 2012 o zavrnitvi dovoljenja za Lactobacillus pentosus (DSM 14025) kot krmnega dodatka ( 1 )

36

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 82/2012 z dne 31. januarja 2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

38

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 83/2012 z dne 31. januarja 2012 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. februarja 2012

40

 

 

SKLEPI

 

 

2012/56/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 31. januarja 2012 o prilagoditvi mejnih vrednosti iz člena 157(b) in člena 158(1) Uredbe (ES, Euratom) št. 2342/2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje finančne uredbe

43

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

 

2012/57/EU

 

*

Sklep št. 1/2012 Skupnega odbora EU-Andora z dne 25. januarja 2012 o oblikovanju seznama določb s področja carinske varnosti na podlagi člena 12b(1) Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kneževino Andoro

44

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top