Help Print this page 

Document L:2008:309:TOC

Title and reference
Uradni list Evropske unije, L 309, 20. november 2008

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 309

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
20. november 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1148/2008 z dne 19. novembra 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1149/2008 z dne 19. novembra 2008 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (ES) št. 945/2008, za tržno leto 2008/2009

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1150/2008 z dne 19. novembra 2008 o odprtju tarifnih kvot Skupnosti za leto 2009 za ovce, koze, ovčje in kozje meso

5

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Evropska centralna banka

 

 

2008/874/ES

 

*

Sklep Evropske centralne banke z dne 14. novembra 2008 o izvajanju Uredbe ECB/2008/11 z dne 23. oktobra 2008 o začasnih spremembah pravil v zvezi s primernostjo zavarovanja (ECB/2008/15)

8

 

 

IV   Drugi akti

 

 

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

 

Skupni odbor EGP

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 95/2008 z dne 26. septembra 2008 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

12

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 96/2008 z dne 26. septembra 2008 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

15

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 97/2008 z dne 26. septembra 2008 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

17

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 98/2008 z dne 26. septembra 2008 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

19

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 99/2008 z dne 26. septembra 2008 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

21

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 100/2008 z dne 26. septembra 2008 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

22

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 101/2008 z dne 26. septembra 2008 o spremembi Priloge IV (Energetika) k Sporazumu EGP

24

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 102/2008 z dne 26. septembra 2008 o spremembi Priloge VI (Socialna varnost) k Sporazumu EGP

26

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 103/2008 z dne 26. septembra 2008 o spremembi Priloge VI (Socialna varnost) k Sporazumu EGP

29

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 104/2008 z dne 26. septembra 2008 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

30

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 105/2008 z dne 26. septembra 2008 o spremembi Priloge XVIII (Zdravje in varnost pri delu, delovno pravo in enako obravnavanje moških in žensk) k Sporazumu EGP

31

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 106/2008 z dne 26. septembra 2008 o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

33

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 107/2008 z dne 26. septembra 2008 o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

35

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 108/2008 z dne 26. septembra 2008 o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

37

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 109/2008 z dne 26. septembra 2008 o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode

39

 

 

Popravki

 

*

Popravek Direktive Komisije 95/45/ES z dne 26. julija 1995 o določitvi posebnih meril čistosti v zvezi z barvili za uporabo v živilih (UL L 226, 22.9.1995)

41

 

*

Popravek Uredbe (ES) št. 614/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007 o finančnem instrumentu za okolje (LIFE+) (UL L 149, 9.6.2007)

42

 

 

 

*

Opomba bralcu (glej notranjo stran zadnje strani ovitka)

s3

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top