Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:081:TOC

Uradni list Evropske unije, L 81, 20. marec 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 81

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
20. marec 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 261/2008 z dne 17. marca 2008 o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev na uvoz nekaterih kompresorjev s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 262/2008 z dne 19. marca 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

21

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 263/2008 z dne 19. marca 2008 o nedodelitvi izvoznega nadomestila za maslo, v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/2004

23

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 264/2008 z dne 19. marca 2008 o določitvi izvoznih nadomestil za perutninsko meso

24

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 265/2008 z dne 19. marca 2008 o določitvi izvoznih nadomestil za jajca

26

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 266/2008 z dne 19. marca 2008 o določitvi stopenj nadomestil za jajca in jajčne rumenjake, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

28

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 267/2008 z dne 19. marca 2008 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembah Uredbe (ES) št. 1484/95

30

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 268/2008 z dne 19. marca 2008 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

32

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 269/2008 z dne 19. marca 2008 o prepovedi ribolova na modrega lenga v conah ICES VI in VII (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav) s plovili, ki plujejo pod špansko zastavo

35

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 270/2008 z dne 19. marca 2008 o izdaji izvoznih dovoljenj v vinskem sektorju

37

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva 2008/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Direktive 2006/48/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (1)

38

 

*

Direktiva 2008/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Direktive 2002/87/ES o dopolnilnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

40

 

*

Direktiva 2008/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive 2003/6/ES o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba trga), glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

42

 

*

Direktiva 2008/27/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive 2001/18/ES o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

45

 

*

Direktiva 2008/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive 2005/32/ES o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, in o spremembi Direktive Sveta 92/42/EGS ter direktiv 96/57/ES in 2000/55/ES glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

48

 

*

Direktiva 2008/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive 2001/83/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

51

 

*

Direktiva 2008/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Direktive 2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (1)

53

 

*

Direktiva 2008/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Direktive 98/8/ES o dajanju biocidnih pripravkov v promet, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

57

 

*

Direktiva 2008/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

60

 

*

Direktiva 2008/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive 2000/53/ES o izrabljenih vozilih glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

62

 

*

Direktiva 2008/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

65

 

*

Direktiva 2008/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive 2002/95/ES o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

67

 

*

Direktiva 2008/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive Sveta 92/49/EGS o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o neposrednem zavarovanju razen življenjskega zavarovanja glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

69

 

*

Direktiva 2008/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Direktive 2005/68/ES o pozavarovanju, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (1)

71

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2008/260/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 18. marca 2008 o odobritvi izvzetja od razširitve protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo Sveta (EGS) št. 2474/93, nazadnje ohranjene in spremenjene z Uredbo (ES) št. 1095/2005, na nekatere dele koles nekaterim strankam ter o preklicu opustitve plačila protidampinške dajatve, razširjene na nekatere dele koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki je bila odobrena nekaterim strankam v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 88/97 (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1044)

73

 

 

IV   Drugi akti

 

 

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

 

Nadzori organ EFTA

 

*

Odločba Nadzornega organa EFTA št. 388/06/COL z dne 13. decembra 2006 o enainšestdeseti spremembi procesnih in materialnih pravil na področju državne pomoči

81

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top