Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:337:TOC

Uradni list Evropske unije, L 337, 21. december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 337

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
21. december 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

ODLOČBE/SKLEPI, KI JIH SKUPAJ SPREJMETA EVROPSKI PARLAMENT IN SVET

 

*

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 1530/2007/EC z dne 24. oktobra 2007 o uporabi Solidarnostnega sklada EU v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

1

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1531/2007 z dne 10. decembra 2007 o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki med Evropsko skupnostjo in Republiko Kazahstan

2

 

*

Uredba Sveta (ES) št 1532/2007 z dne 17. decembra 2007 o spremembi Uredbe (EGS) št. 3491/90 o uvozu riža s poreklom iz Bangladeša

19

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1533/2007 z dne 17. decembra 2007 o spremembah Uredbe (ES) št. 2015/2006 in (ES) št. 41/2007 glede ribolovnih možnosti in z njimi povezanih pogojev za nekatere staleže rib

21

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1534/2007 z dne 20. decembra 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

33

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1535/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomočeh de minimis v sektorju kmetijske proizvodnje

35

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1536/2007 z dne 20. decembra 2007 o začetku pregleda („pregled za novega izvoznika“) Uredbe Sveta (ES) št. 1659/2005 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve, uvedene na uvoz določenih vrst magnezitne opeke s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, glede odprave dajatev na uvoz od enega izvoznika iz te države in uvedbe prijave takšnega uvoza

42

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1537/2007 z dne 20. decembra 2007 o odobritvi nadomestil organizacijam proizvajalcev za tuna, dobavljenega predelovalni industriji med 1. januarjem in 31. marcem 2007

46

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1538/2007 z dne 20. decembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 327/98 o odprtju in zagotovitvi upravljanja nekaterih tarifnih kvot za uvoz riža in lomljenega riža

49

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1539/2007 z dne 20. decembra 2007 o določitvi koeficientov, ki veljajo za izvoženo žito v obliki škotskega viskija za obdobje 2007/2008

50

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1540/2007 z dne 20. decembra 2007 o določitvi koeficientov, ki se uporabljajo za izvoženo žito v obliki irskega viskija za obdobje 2007/2008

52

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1541/2007 z dne 20. decembra 2007 o dokazilu o opravljenih carinskih formalnosti za uvoz sladkorja v tretje države, kakor je določeno v členu 16 Uredbe (ES) št. 800/1999

54

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1542/2007 z dne 20. decembra 2007 o postopkih iztovarjanja in tehtanja za sled, skušo in šura

56

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1543/2007 z dne 20. decembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 581/2004 o odprtju stalnega razpisa za izvozna nadomestila glede nekaterih vrst masla in Uredbe (ES) št. 582/2004 o razpisu stalnega javnega razpisa za izvozna nadomestila za posneto mleko v prahu

62

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1544/2007 z dne 20. decembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2707/2000 o pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 v zvezi s pomočjo Skupnosti za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi

64

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1545/2007 z dne 20. decembra 2007 o določitvi dopolnilnih količin surovega trsnega sladkorja s poreklom iz držav AKP in Indije za preskrbo rafinerij v obdobju od 1. oktobra 2007 do 30. septembra 2008

67

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1546/2007 z dne 20. decembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1898/2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti

68

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1547/2007 z dne 20. decembra 2007 o uvedbi prehodnega obdobja za izključitev Republike Zelenortski otoki s seznama držav upravičenk do posebnega režima za najmanj razvite države, kakor je določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 980/2005 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov

70

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1548/2007 z dne 20. decembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1973/2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 v zvezi s shemami podpor, iz naslova IV in IVa navedene uredbe, glede uporabe zemljišč v prahi za proizvodnjo surovin

71

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1549/2007 z dne 20. decembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 616/2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot Skupnosti v sektorju za perutnino s poreklom iz Brazilije, Tajske in drugih tretjih držav

75

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1550/2007 z dne 20. decembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 796/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike ter o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete

79

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1551/2007 z dne 20. decembra 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave

85

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1552/2007 z dne 20. decembra 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave

87

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1553/2007 z dne 20. decembra 2007 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z Uredbo (ES) št. 900/2007

89

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1554/2007 z dne 20. decembra 2007 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z Uredbo (ES) št. 1060/2007

90

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1555/2007 z dne 20. decembra 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz žit in riža

91

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1556/2007 z dne 20. decembra 2007 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz žit in riža, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

94

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1557/2007 z dne 20. decembra 2007 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

98

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2007/76/ES z dne 20. decembra 2007 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve fludioksonila, klomazona in prosulfokarba kot aktivnih snovi (1)

100

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2007/858/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 17. decembra 2007 o imenovanju predsednika odbora za pritožbe Urada Skupnosti za rastlinske sorte in njegovega namestnika

105

 

 

2007/859/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 22. oktobra 2007 o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Tajsko o pridelavi, trženju in trgovini z manioko

106

Protokol o spremembi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Tajsko o pridelavi, trženju in trgovini z manioko

108

 

 

2007/860/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 10. decembra 2007 o zagotovitvi makrofinančne pomoči Skupnosti Libanonu

111

 

 

2007/861/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 10. decembra 2007 o podpisu in začasni uporabi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Belorusijo o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Belorusijo o trgovini s tekstilnimi izdelki

113

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Belorusijo o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Belorusijo o trgovini s tekstilnimi izdelki

114

 

 

Komisija

 

 

2007/862/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 13. decembra 2007 o spremembi Odločbe 2006/805/ES glede nadzornih ukrepov za zdravje živali v zvezi s klasično prašičjo kugo na Madžarskem in Slovaškem (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6158)  (1)

119

 

 

2007/863/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 14. decembra 2007 o odobritvi odstopanja, ki ga je zahtevalo Združeno kraljestvo z ozirom na Severno Irsko na podlagi Direktive Sveta 91/676/EGS o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6281)

122

 

 

2007/864/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 20. decembra 2007 o spremembi Dodatka B k Prilogi XII k Aktu o pristopu iz leta 2003 glede nekaterih obratov v sektorju mesa na Poljskem (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6490)  (1)

127

 

 

2007/865/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 20. decembra 2007 o spremembi Dodatka B k Prilogi XII k Aktu o pristopu iz leta 2003 glede nekaterih obratov v sektorju mesa na Poljskem (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6494)  (1)

129

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top