EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:332:TOC

Uradni list Evropske unije, L 332, 18. december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 332

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
18. december 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba (ES) št. 1490/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 954/79 o ratifikaciji ali pristopu držav članic h Konvenciji Združenih narodov o Kodeksu vedenja linijskih konferenc (1)

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1491/2007 z dne 17. decembra 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1492/2007 z dne 17. decembra 2007 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 312/2003 glede tarifnih kvot za nekatere izdelke s poreklom iz Čila

5

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1493/2007 z dne 17. decembra 2007 o določitvi oblike poročila, ki ga morajo predložiti proizvajalci, uvozniki in izvozniki določenih fluoriranih toplogrednih plinov v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta

7

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1494/2007 z dne 17. decembra 2007 o določitvi oblike oznak in dodatnih zahtev glede označevanja v zvezi z izdelki in opremo, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (1)

25

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva 2007/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o spremembi Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (1)

27

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2007/839/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 29. novembra 2007 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o ponovnem sprejemu oseb

46

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o ponovnem sprejemu oseb

48

 

 

2007/840/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 29. novembra 2007 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o poenostavitvi izdajanja vizumov

66

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o poenostavitvi izdajanja vizumov

68

 

 

Komisija

 

 

2007/841/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 13. septembra 2007 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe ES (Zadeva COMP/E-2/39.141 – Fiat) (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 4274)

77

 

 

2007/842/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 6. decembra 2007 o spremembi Odločbe 2004/4/ES o začasni dovolitvi državam članicam, da sprejmejo nujne ukrepe proti razširjanju Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith v zvezi z Egiptom (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5898)

80

 

 

2007/843/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 11. decembra 2007 o odobritvi programov nadzora za Salmonello v matičnih jatah Gallus gallus v nekaterih tretjih državah v skladu z Uredbo (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in o spremembi Odločbe 2006/696/ES v zvezi z nekaterimi zahtevami javnozdravstvenega varstva pri uvozu perutnine in valilnih jajc (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6094)  (1)

81

 

 

2007/844/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 17. decembra 2007 o spremembi Odločbe 2006/415/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N1 pri perutnini v Nemčiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6702)  (1)

101

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

*

Sklep Sveta 2007/845/PNZ z dne 6. decembra 2007 o sodelovanju med uradi za odvzem premoženjske koristi držav članic na področju sledenja in identifikacije premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, ali drugega premoženja, povezanega s kaznivimi dejanji

103

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 41/2007 z dne 21. decembra 2006 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2007 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (UL L 15, 20.1.2007)

106

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top