EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:169:TOC

Uradni list Evropske unije, L 169, 29. junij 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 169

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
29. junij 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 733/2007 z dne 22. februarja 2007 v zvezi z izvajanjem Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o sklenitvi pogajanj na podlagi člena XXIV:6 GATT, o spremembah in dopolnitvah Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

1

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 734/2007 z dne 11. junija 2007 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1883/78 o splošnih pravilih za financiranje intervencij s strani Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, Jamstvenega oddelka

5

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 735/2007 z dne 11. junija 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1784/2003 o skupni ureditvi trga za žita

6

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 736/2007 z dne 28. junija 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

8

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 737/2007 z dne 27. junija 2007 o postopku za podaljšanje uvrstitve prve skupine aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in oblikovanju seznama navedenih snovi (1)

10

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 738/2007 z dne 28. junija 2007 o prilagoditvi količin obveznosti dobave za uvoz trsnega sladkorja v skladu s Protokolom AKP in Sporazumom z Indijo za obdobje dobave 2006/2007

19

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 739/2007 z dne 28. junija 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 493/2006 o prehodnih ukrepih v okviru reorganizacije skupne ureditve trgov v sektorju sladkorja

22

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 740/2007 z dne 28. junija 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1994/2006 o odprtju tarifnih kvot Skupnosti za leto 2007 za ovce, koze, ovčje in kozje meso

24

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 741/2007 z dne 28. junija 2007 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

27

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 742/2007 z dne 28. junija 2007 o nedodelitvi izvoznega nadomestila za maslo, v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/2004

30

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 743/2007 z dne 28. junija 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave

31

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 744/2007 z dne 28. junija 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave

33

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 745/2007 z dne 28. junija 2007 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z Uredbo (ES) št. 958/2006

35

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 746/2007 z dne 28. junija 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz žit in riža

36

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 747/2007 z dne 28. junija 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za krmne mešanice na osnovi žit

39

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 748/2007 z dne 28. junija 2007 o določitvi proizvodnih nadomestil za žita

41

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 749/2007 z dne 28. junija 2007 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz žit in riža, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

42

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 750/2007 z dne 28. junija 2007 o določitvi, da nekatere meje za izdajo uvoznih dovoljenj za proizvode iz sektorja sladkorja v okviru tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov niso več dosežene

46

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 751/2007 z dne 28. junija 2007 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

47

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2007/40/ES z dne 28. junija 2007 o spremembi Direktive 2001/32/ES o priznavanju varovanih območij v Skupnosti, izpostavljenih posebni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin

49

 

*

Direktiva Komisije 2007/41/ES z dne 28. junija 2007 o spremembi nekaterih prilog k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti

51

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2007/444/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 22. februarja 2007 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o sklenitvi pogajanj na podlagi člena XXIV:6 GATT

53

Sporazum med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o sklenitvi pogajanj na podlagi člena XXIV:6 GATT

55

 

 

2007/445/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 28. junija 2007 o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu in razveljavitvi sklepov 2006/379/ES in 2006/1008/ES

58

 

 

Komisija

 

 

2007/446/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 21. junija 2007 o udeležbi Komisije Evropskih skupnosti na Mednarodnem forumu za biogorivo

63

 

 

2007/447/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 26. junija 2007 o drugi spremembi Odločbe Komisije 2005/263/ES o pooblastitvi držav članic, da po Direktivi Sveta 94/55/ES sprejmejo nekatera odstopanja glede prevoza nevarnega blaga po cesti (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2587)  (1)

64

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

*

Skupno stališče Sveta 2007/448/SZVP z dne 28. junija 2007 o posodobitvi Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu in razveljavitvi skupnih stališč 2006/380/SZVP in 2006/1011/SZVP

69

 

*

Sklep Sveta 2007/449/SZVP z dne 28. junija 2007 o izvajanju Skupnega stališča 2004/694/SZVP o nadaljnjih ukrepih v podporo učinkovitemu izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ)

75

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top