Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:141:TOC

Uradni list Evropske unije, L 141, 02. junij 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 141

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
2. junij 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 604/2007 z dne 1. junija 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 605/2007 z dne 1. junija 2007 o določitvi prehodnih ukrepov za nekatera uvozna in izvozna dovoljenja za trgovino s kmetijskimi prizvodi med Skupnostjo, kakor je bila sestavljena 31. decembra 2006, ter Bolgarijo in Romunijo

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 606/2007 z dne 1. junija 2007 o spremembi Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 980/2005 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov

4

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 607/2007 z dne 1. junija 2007 o razdelitvi nacionalnih referenčnih količin med „oddajo“ in „neposredno prodajo“, določenih za obdobje 2006/2007 v Prilogi I k Uredbi Sveta (ES) št. 1788/2003

28

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 608/2007 z dne 1. junija 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 795/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete

31

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 609/2007 z dne 1. junija 2007 o sprejetju določenih ribolovnih kvot za leto 2007 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 847/96 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto

33

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 610/2007 z dne 1. junija 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1725/2003 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Pojasnila 10 Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) (1)

46

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 611/2007 z dne 1. junija 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1725/2003 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Pojasnila 11 Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) (1)

49

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 612/2007 z dne 1. junija 2007 o popravku Uredbe (ES) št. 596/2007 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit od 1. junija 2007

53

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 613/2007 z dne 1. junija 2007 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s surovimi diamanti

56

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2007/32/ES z dne 1. junija 2007 o spremembi Priloge VI k Direktivi Sveta 96/48/ES o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za visoke hitrosti in Priloge VI k Direktivi 2001/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti (1)

63

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2007/376/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 15. februarja 2007 o podpisu in začasni uporabi Drugega dodatnega protokola k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Združenimi mehiškimi državami na drugi zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

67

Drugi dodatni protokol k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Združenimi mehiškimi državami na drugi zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

69

 

 

2007/377/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 7. maja 2007 o imenovanju španskega nadomestnega člana Odbora regij

74

 

 

2007/378/ES, Euratom

 

*

Sklep Sveta z dne 14. maja 2007 o imenovanju francoskega člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

75

 

 

Komisija

 

 

2007/379/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 25. maja 2007 o nevključitvi fenitrotiona v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2164)  (1)

76

 

 

2007/380/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 30. maja 2007 o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v podroben pregled zaradi možne vključitve Candida oleophila, seva O, v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2213)  (1)

78

 

 

2007/381/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 1. junija 2007 o določitvi okvirnih finančnih sredstev Bolgariji in Romuniji za tržno leto 2006/2007 in za določeno število hektarov za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999 (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2272)

80

 

 

Popravki

 

*

Popravek Pravilnika št. 48 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (ZN/ECE) – Enotni predpisi za homologacijo vozil glede na vgradnjo svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav (UL L 137, 30.5.2007)

82

 

*

Popravek Pravilnika št. 51 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (ZN/ECE) – Enotne določbe o homologaciji motornih vozil z vsaj štirimi kolesi glede na emisije hrupa (UL L 137, 30.5.2007)

82

 

*

Popravek Sklepa Sveta 2007/252/PNZ z dne 19. aprila 2007 o vzpostavitvi posebnega programa „Temeljne pravice in državljanstvo“ za obdobje 2007–2013 v okviru splošnega programa „Temeljne pravice in pravosodje“ (UL L 110, 27.4.2007)

83

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top