Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:032:TOC

Uradni list Evropske unije, L 32, 06. februar 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 32

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 50
6. februar 2007


Vsebina

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

Stran

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2007/51/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 18. februarja 2004 o državni pomoči C27/2001 (prej NN 2/2001) o izvajanju Programa za nadzor kmetijskega onesnaževanja (PMPOA) v obdobju 1994–2000 v Franciji (notificirano pod dokumentarno številko C(2004) 415)

1

 

 

2007/52/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 19. maja 2006 o shemi za pomoč, ki jo ima Italija namen izvajati za perutninska podjetja – Program AIMA za perutninski sektor št. C 59/2001 (prej N 97/1999) (notificirano pod dokumentarno številko C(2004) 1802)

14

 

 

2007/53/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 24. maja 2004 v zvezi s postopkom na podlagi člena 82 Pogodbe ES in člena 54 Sporazuma EGP proti Microsoft Corporation (Zadeva št. COMP/C-3/37.792 – Microsoft) (notificirano pod dokumentarno številko C(2004) 900)  ( 1 )

23

 

 

2007/54/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 2. junija 2004 o državni pomoči Italije, dežela Sicilija, za promocijo in oglaševanje kmetijskih proizvodov (notificirano pod dokumentarno številko C(2004) 1923)  ( 1 )

29

 

 

2007/55/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 9. novembra 2005 o programu pomoči, ki ga Francija namerava izvajati za proizvajalce in trgovce desertnih vin: Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie in Macvin du Jura (notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 4189)

37

 

 

2007/56/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 16. maja 2006 o državni pomoči št. C 26/2004 (prej NN 38/2004) Zvezne republike Nemčije za Schneider Technologies AG (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1857)  ( 1 )

49

 

 

2007/57/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 7. junija 2006 o državni pomoči, ki jo je Nemčija odobrila za nakup deležev vinarskih zadrug (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 2070)

56

 

 

2007/58/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 28. avgusta 2006 o sklenitvi sporazuma med japonsko vlado in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo o sodelovanju pri miroljubni uporabi atomske energije

64

 

*

Sporazum med Vlado Japonske in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo o sodelovanju na področju miroljubne uporabe jedrske energije

65

 

 

2007/59/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 26. septembra 2006 o državni pomoči, ki jo je Nizozemska dodelila podjetju Holland Malt BV (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 4196)

76

 

 

2007/60/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 26. oktobra 2006 o ustanovitvi Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003

88

 

 

2007/61/ES

 

*

Sklep št. 1/2006 Skupnega veterinarskega odbora ustanovljenega s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi z dne 1. decembra 2006 o spremembah dodatkov 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 10 k Prilogi 11 Sporazuma

91

 

 

2007/62/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 8. decembra 2006 o nacionalnih določbah, o katerih je Danska poslala uradno obvestilo v zvezi s toplogrednimi plini (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5934)

130

 

 

2007/63/ES

 

*

Sklep št. 2/2006 z dne 13. decembra 2006 Odbora ustanovljenega v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o vzajemnem priznavanju v zvezi z uvrstitvijo organa za ugotavljanje skladnosti na seznam v sektorskem poglavju o zasebni zaščitni opremi

135

 

 

2007/64/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 15. decembra 2006 o določitvi spremenjenih okoljskih meril in s tem povezanih zahtev za ocenjevanje in preverjanje za podelitev znaka Skupnosti za okolje rastnim substratom (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6962)  ( 1 )

137

 

 

2007/65/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 15. decembra 2006 o vzpostavitvi standardnih varnostnih ukrepov in alarmnih stopenj Komisije in spremembi njenega poslovnika o operativnih postopkih za upravljanje kriznih razmer

144

 

 

2007/66/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 18. decembra 2006 o začasnem poskusu v zvezi s povečanjem največje teže partije nekaterih vrst semena krmnih rastlin na podlagi Direktive Sveta 66/401/EGS (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6572)  ( 1 )

161

 

 

2007/67/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 18. decembra 2006 o pravici držav članic do podaljšanja začasnih dovoljenj, odobrenih za novo aktivno snov tritosulfuron (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6573)  ( 1 )

164

 

 

2007/68/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 18. decembra 2006 o zahtevi Republike Litve za uporabo znižane stopnje DDV za oskrbo gospodinjstev z daljinskim ogrevanjem, zemeljskim plinom in električno energijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6592)

165

 

 

2007/69/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 18. decembra 2006 o dovoljenju Romuniji, da odloži uporabo nekaterih določb Direktive Sveta 2002/53/ES glede trženja semena nekaterih sort poljščin (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6568)  ( 1 )

167

 

 

2007/70/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 20. decembra 2006 v zvezi s podaljšanjem roka za dajanje v promet biocidnih pripravkov, ki vsebujejo nekatere aktivne snovi, ki niso bile preučene v desetletnem programu dela iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6707)

174

 

 

2007/71/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi skupine znanstvenih strokovnjakov za označbe porekla, geografske označbe in zajamčene tradicionalne posebnosti

177

 

 

2007/72/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 20. decembra 2006 o podaljšanju nekaterih odločb o državni pomoči (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6927)  ( 1 )

180

 

 

2007/73/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 20. decembra 2006 o imenovanju članov Svetovalne skupine za presojo mnenj o računovodskih standardih, ustanovljeno s Sklepom Komisije 2006/505/ES z dne 14. julija 2006 o ustanovitvi Svetovalne skupine za presojo mnenj o računovodskih standardih, ki bo svetovala Komisiji glede objektivnosti in nevtralnosti mnenj Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje (EFRAG)

181

 

 

2007/74/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 21. decembra 2006 o določitvi harmoniziranih vrednosti referenčnih izkoristkov za ločeno proizvodnjo električne energije in toplote pri uporabi Direktive 2004/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6817)  ( 1 )

183

 

 

2007/75/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 22. decembra 2006 o ustanovitvi strokovne skupine za transferne cene

189

 

 

2007/76/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 22. decembra 2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, v zvezi z medsebojno pomočjo (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6903)  ( 1 )

192

 

 

2007/77/ES

 

*

Sklep št. 35/2006 z dne 22. decembra 2006 Skupnega odbora, ustanovljenega v okviru Sporazuma o vzajemnem priznavanju med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o kotaciji na tujih borzah Organa za ugotavljanje skladnosti v sektorski prilogi o telekomunikacijski opremi

198

 

 

PRIPOROČILA

 

 

Komisija

 

 

2007/78/ES

 

*

Priporočilo Komisije z dne 22. decembra 2006 o varnih in učinkovitih avtomobilskih informacijskih in komunikacijskih sistemih: Posodobitev Evropske izjave o načelih glede vmesnika človek–stroj

200

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top