Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:384:TOC

Uradni list Evropske unije, L 384, 29. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 384

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
29. december 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2011/2006 z dne 19. decembra 2006 o prilagoditvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, Uredbe (ES) št. 318/2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja in Uredbe (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

1

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2012/2006 z dne 19. decembra 2006 o spremembah in popravku Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

8

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2013/2006 z dne 19. decembra 2006 o spremembah uredb (EGS) št. 404/93, (ES) št. 1782/2003 in (ES) št. 247/2006 v zvezi s sektorjem banan

13

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2014/2006 z dne 19. decembra 2006 o spremembah Uredbe (ES) št. 2505/96 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za določene kmetijske in industrijske izdelke

20

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2015/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Skupnosti za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2007 in 2008

28

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2016/2006 z dne 19. decembra 2006 o prilagoditvi več uredb v zvezi s skupno ureditvijo trga za vino zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

38

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2017/2006 z dne 20. decembra 2006 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 51/2006 glede omejitve ulova za stalež norveškega moliča v območjih ICES IIa (vode ES), IIIa in IV (vode ES)

44

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2018/2006 z dne 20. decembra 2006 o prehodnih ukrepih glede uvoznih dovoljenj za mleko in mlečne proizvode v skladu z Uredbo (ES) št. 2535/2001 zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

46

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2019/2006 z dne 21. decembra 2006 o spremembi uredb Komisije (ES) št. 2058/96, (ES) št. 327/98 in (ES) št. 955/2005 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot v sektorju riža

48

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2020/2006 z dne 22. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 v zvezi z upravljanjem tarifne kvote WTO za maslo iz Nove Zelandije

54

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2021/2006 z dne 22. decembra 2006 o odprtju in upravljanju uvoznih kvot za riž s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP) ter čezmorskih držav in ozemelj (ČDO)

61

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2022/2006 z dne 22. decembra 2006 o spremembi uredb (ES) št. 2375/2002, (ES) št. 2377/2002, (ES) št. 2305/2003 in (ES) št. 969/2006 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Skupnosti v sektorju žit

70

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2023/2006 z dne 22. decembra 2006 o dobri proizvodni praksi za materiale in izdelke, namenjene za stik z živili ( 1 )

75

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2024/2006 z dne 22. decembra 2006 o uvedbi prehodnih ukrepov za odstopanje od Uredbe (ES) št. 2076/2002 in odločb 98/270/ES, 2002/928/ES, 2003/308/ES, 2004/129/ES, 2004/141/ES, 2004/247/ES, 2004/248/ES, 2005/303/ES in 2005/864/ES glede nadaljnje uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo nekatere aktivne snovi, ki niso vključene v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, zaradi pristopa Romunije ( 1 )

79

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2025/2006 z dne 22. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 796/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete

81

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2026/2006 z dne 22. decembra 2006 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s surovimi diamanti

85

 

*

Direktiva Sveta 2006/138/ES z dne 19. decembra 2006 o spremembi Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede obdobja uporabe ureditev davka na dodano vrednost, ki se uporabljajo za storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter za določene elektronsko opravljane storitve

92

 

*

Direktiva Komisije 2006/139/ES z dne 20. decembra 2006 o spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi arzenovih spojin za prilagoditev Priloge I Direktive tehničnemu napredku ( 1 )

94

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 20. decembra 2006 o podpisu in začasni uporabi dvostranskega sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Belorusijo o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Belorusijo o trgovini s tekstilnimi izdelki

98

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Belorusijo o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Belorusijo o trgovini s tekstilnimi izdelki

100

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top