Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:176:TOC

Uradni list Evropske unije, L 176, 30. junij 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 176

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
30. junij 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 962/2006 z dne 27. junija 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2505/96 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za določene kmetijske in industrijske izdelke

1

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 963/2006 z dne 27. junija 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1255/96 o začasni opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene industrijske, kmetijske in ribiške proizvode

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 964/2006 z dne 29. junija 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

10

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 965/2006 z dne 29. junija 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 327/98 o odprtju in zagotovitvi upravljanja nekaterih tarifnih kvot za uvoz riža in lomljenega riža

12

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 966/2006 z dne 29. junija 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 219/2006 o odprtju in upravljanju tarifne kvote za uvoz banan z oznako KN 0803 00 19 s poreklom iz držav AKP za obdobje od 1. marca do 31. decembra 2006

21

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 967/2006 z dne 29. junija 2006 o podrobnih izvedbenih pravilih za Uredbo Sveta (ES) št. 318/2006 glede proizvodnje izvenkvotnega sladkorja v sektorju sladkorja

22

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 968/2006 z dne 27. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti

32

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 969/2006 z dne 29. junija 2006 o odprtju in upravljanju tarifne kvote Skupnosti za uvoz koruze iz tretjih držav

44

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 970/2006 z dne 29. junija 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2305/2003 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifne kvote Skupnosti za uvoz ječmena iz tretjih držav

49

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 971/2006 z dne 29. junija 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2375/2002 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za navadno pšenico kakovosti, ki ni visoka kakovost, iz tretjih držav

51

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 972/2006 z dne 29. junija 2006 o določitvi posebnih pravil za uvoz riža basmati in sistemu prehodnega preverjanja za določanje njegovega porekla

53

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 973/2006 z dne 29. junija 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1831/96 o odpiranju in upravljanju tarifnih kvot Skupnosti, ki jih od leta 1996 določa GATT za nekatero sadje in zelenjavo ter predelano sadje in zelenjavo

63

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 974/2006 z dne 29. junija 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 877/2004 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 v zvezi z uradnim obveščanjem o cenah, zabeleženih na trgih za nekatero sveže sadje in zelenjavo

68

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 975/2006 z dne 29. junija 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 581/2004 o odprtju stalnega razpisa za izvozna nadomestila glede nekaterih vrst masla in Uredbe (ES) št. 582/2004 o razpisu stalnega javnega razpisa za izvozna nadomestila za posneto mleko v prahu

69

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 976/2006 z dne 29. junija 2006 o sprejetju posebnih ukrepov v podporo trgu za prašičje meso v Nemčiji

71

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 977/2006 z dne 29. junija 2006 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/2004

74

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 978/2006 z dne 29. junija 2006 o nedodelitvi nadomestil za posneto mleko v prahu v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 582/2004

76

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 979/2006 z dne 29. junija 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor brez nadaljnje predelave

77

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 980/2006 z dne 29. junija 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, izvožene v naravnem stanju

79

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 981/2006 z dne 29. junija 2006 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v nekatere tretje države za 31. delni razpis, izdan v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 1138/2005

82

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 982/2006 z dne 29. junija 2006 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz žit in riža, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

83

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 983/2006 z dne 29. junija 2006 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

87

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 984/2006 z dne 29. junija 2006 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

90

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 985/2006 z dne 29. junija 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz žit in riža

92

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 986/2006 z dne 29. junija 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za krmne mešanice na osnovi žit

95

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 987/2006 z dne 29. junija 2006 o določitvi proizvodnih nadomestil za žita

97

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 988/2006 z dne 29. junija 2006 o omejitvi roka veljavnosti izvoznih dovoljenj za nekatere predelane proizvode iz žit

98

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 22. maja 2006 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in ločenim carinskim območjem Tajvana, Penghuja, Kinmena in Matsuja v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji

100

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in ločenim carinskim območjem Tajvana, Penghuja, Kinmena in Matsuja v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji

102

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 12. aprila 2006 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe ES (Zadeva COMP/B-1/38.348 – Repsol CPP) (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1548)  ( 1 )

104

 

*

Sklep Komisije z dne 31. maja 2006 o spremembi Sklepa 2005/436/ES glede finančnega prispevka Skupnosti v Odškodninski sklad 911100MTF/INT/003/EGS (TFEU 970089129) (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 2076)

105

 

 

Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

 

*

Sklep Sveta 2006/448/SZVP z dne 7. junija 2006 o podaljšanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in indonezijsko vlado o nalogah, statusu, privilegijih in imunitetah Nadzorne misije Evropske unije v Acehu (Indonezija) (Nadzorna misija Aceh – NMA) in njenega osebja

107

Izmenjava pisem o podaljšanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in indonezijsko vlado o nalogah, statusu, privilegijih in imunitetah Nadzorne misije Evropske unije v Acehu (Indonezija) (Nadzorna misija Aceh – NMA) in njenega osebja

108

 

*

Informacija o začetku veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Čile o spremembi Sporazuma o trgovini z vini, priloženega k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Čile na drugi strani

110

 

*

Informacija o začetku veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Čile o spremembi Sporazuma o trgovini z žganimi in aromatiziranimi pijačami, priloženega k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Čile na drugi strani

110

 

*

Sklep Političnega in varnostnega odbora EUJUST LEX/1/2006 z dne 13. junija 2006 o podaljšanju mandata vodje misije Evropske unije za krepitev pravne države v Iraku, EUJUST LEX

111

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top