EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:170:TOC

Uradni list Evropske unije, L 170, 01. julij 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 170

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
1. julij 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 999/2005 z dne 30. junija 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1000/2005 z dne 30. junija 2005 o določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz žit in riža

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1001/2005 z dne 30. junija 2005 o določitvi proizvodnih nadomestil za žita

6

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1002/2005 z dne 30. junija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1239/95 glede izdajanja prisilnih licenc ter o pravilih za javni nadzor in dostop do dokumentov v lasti Urada Skupnosti za rastlinske sorte

7

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1003/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 glede cilja Skupnosti za zmanjšanje razširjenosti nekaterih serotipov salmonele v matičnih jatah Gallus gallus in o spremembi Uredbe (ES) št. 2160/2003 ( 1 )

12

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1004/2005 z dne 30. junija 2005 o določitvi podrobnih pravil za uvedbo in upravljanje tarifnih kvot za proizvode iz sladkorja s poreklom iz Albanije, Bosne in Hercegovine ter Srbije, Črne gore in Kosova, kot je določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 2007/2000

18

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1005/2005 z dne 30. junija 2005 o določitvi izpeljanih intervencijskih cen za beli sladkor za tržno leto 2005/2006

25

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1006/2005 z dne 30. junija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1549/2004 o odstopanju od Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 v delu, ki se nanaša na uvozni režim za riž, in o določitvi posebnih prehodnih pravil za uvoz riža

26

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1007/2005 z dne 30. junija 2005 o določitvi uvoznih dajatev za nekatere vrste oluščenega riža od 1. marca 2005 dalje

29

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1008/2005 z dne 30. junija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 2771/1999 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu masla in smetane

30

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1009/2005 z dne 30. junija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 2799/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede dodeljevanja pomoči za posneto mleko in posneto mleko v prahu, ki je namenjeno za krmo za živali, in o prodaji takšnega posnetega mleka v prahu

31

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1010/2005 z dne 30. junija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 628/2005 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz gojenega lososa s poreklom iz Norveške

32

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1011/2005 z dne 30. junija 2005 o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja za tržno leto 2005/06

35

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1012/2005 z dne 30. junija 2005 o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za melaso v sektorju sladkorja, v uporabi od 1. julija 2005

37

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1013/2005 z dne 30. junija 2005 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor brez nadaljnje predelave

39

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1014/2005 z dne 30. junija 2005 o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, izvožene v naravnem stanju

41

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1015/2005 z dne 30. junija 2005 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v nekatere tretje države za 31. delni razpis, izdan v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 1327/2004

44

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1016/2005 z dne 30. junija 2005 o določitvi proizvodnega nadomestila za beli sladkor, ki se uporablja v kemični industriji za obdobje od 1. do 31. julija 2005

45

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1017/2005 z dne 30. junija 2005 o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo od 1. julija 2005

46

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1018/2005 z dne 30. junija 2005 o omejitvi roka veljavnosti izvoznih dovoljenj za nekatere predelane proizvode iz žit

49

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1019/2005 z dne 30. junija 2005 o določitvi cene neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu

51

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1020/2005 z dne 30. junija 2005 o določitvi stopenj nadomestil, ki se uporabljajo za nekatere proizvode iz žita in riža, izvožene v obliki blaga, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

52

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1021/2005 z dne 30. junija 2005 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne izdelke, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

56

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1022/2005 z dne 30. junija 2005 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

59

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1023/2005 z dne 30. junija 2005 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/2004

61

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1024/2005 z dne 30. junija 2005 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za posneto mleko v prahu v okviru stalnega razpisa, določenega v Uredbi (ES) št. 582/2004

63

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1025/2005 z dne 30. junija 2005 o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično in rženo moko ter za drobljenec in zdrob

64

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1026/2005 z dne 30. junija 2005 o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 868/2005

66

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep sveta z dne 21. junija 2005 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v zvezi z metodo izračuna dajatev na oluščen riž in o spremembah Sklepov 2004/617/ES, 2004/618/ES in 2004/619/ES

67

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v zvezi z metodo izračuna dajatev na oluščen riž

69

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 29. junija 2005 o določitvi odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z rastlinami Vitis L., razen plodov, s poreklom iz Hrvaške (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1920)

75

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top