Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:019:TOC

Uradni list Evropske unije, L 19, 21. januar 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 19

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
21. januar 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 83/2005 z dne 18. januarja 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 2604/2000 o uvozu polietilen tereftalata s poreklom, med drugim, iz Republike Koreje in Tajvana

1

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 84/2005 z dne 18. januarja 2005 o spremembah Priloge k Uredbi (ES) št. 2042/2000 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz sistemov televizijskih kamer s poreklom iz Japonske

9

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 85/2005 z dne 20. januarja 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

15

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 86/2005 z dne 20. januarja 2005 o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za melaso v sektorju sladkorja, v uporabi od 21. januarja 2005

17

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 87/2005 z dne 20. januarja 2005 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor brez nadaljnje predelave

19

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 88/2005 z dne 20. januarja 2005 o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, izvožene v naravnem stanju

21

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 89/2005 z dne 20. januarja 2005 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v nekatere tretje države za 17. delni razpis, izdan v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 1327/2004

24

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 90/2005 z dne 20. januarja 2005 o določitvi cene neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu

25

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 91/2005 z dne 20. januarja 2005 o uporabi koeficienta znižanja za potrdila o nadomestilu za blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, iz člena 8(5) Uredbe (ES) št. 1520/2000

26

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 92/2005 z dne 19. januarja 2005 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1774/2002 glede načinov odstranjevanja oziroma uporabe živalskih stranskih proizvodov in spremembi Priloge VI glede predelave v bioplin in predelave topljenih maščob ( 1 )

27

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 93/2005 z dne 19. januarja 2005 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1774/2002 glede predelave stranskih živalskih proizvodov ribjega izvora in komercialnih dokumentov za prevoz stranskih živalskih proizvodov ( 1 )

34

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 94/2005 z dne 20. januarja 2005 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž s poreklom iz držav AKP in čezmorskih držav in ozemelj na podlagi zahtevkov, vloženih v prvih petih delovnih dneh januarja 2005 v skladu z Uredbo (ES) št. 638/2003

40

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 95/2005 z dne 20. januarja 2005 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

42

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 96/2005 z dne 20. januarja 2005 o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za ječmen v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1757/2004

45

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 97/2005 z dne 20. januarja 2005 v zvezi s ponudbami, predloženimi za izvoz ovsa v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1565/2004

46

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 98/2005 z dne 20. januarja 2005 v zvezi s ponudbami za uvoz sirka v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 2275/2004

47

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 99/2005 z dne 20. januarja 2005 o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 2277/2004

48

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 100/2005 z dne 20. januarja 2005 o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 2276/2004

49

 

*

Direktiva Komisije 2005/4/ES z dne 19. januarja 2005 o spremembi Direktive 2001/22/ES o določitvi postopkov vzorčenja in analiznih metod za uradni nadzor vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra in 3-MCPD v živilih ( 1 )

50

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

2005/35/ES:
Sklep Sveta z dne 7. decembra 2004 o podpisu Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kneževino Monako o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti, in o odobritvi ter podpisu spremne izjave o nameri

53

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kneževino Monako o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti

55

 

 

Komisija

 

*

2005/36/ES:
Odločba Komisije z dne 8. septembra 2004 o spremembi Sklepa 2004/166/ES o pomoči za prestrukturiranje, ki jo bo Francija namenila družbi Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 3359)
 ( 1 )

70

 

*

2005/37/ES:
Odločba Komisije z dne 29. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropskega tehničnega in znanstvenega centra (ETSC) in o določitvi koordinacije tehničnih ukrepov za zaščito euro kovancev proti ponarejanju

73

 

*

2005/38/ES:
Odločba Komisije z dne 27. decembra 2004 o dodelitvi dodatnih dni Nizozemski, ko je plovilo lahko odsotno iz pristanišča, v skladu s Prilogo V k Uredbi Sveta (ES) št. 2287/2203 (notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 5269)

75

 

*

2005/39/ES:
Odločba Komisije z dne 30. decembra 2004 o financiranju zunanje ocene politike Skupnosti na področju zdravstvenega varstva živali in financiranju študije, ki analizira stroške ter pogoje za finančni inštrument EU glede nevarnosti epidemij v živinoreji

76

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top