EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:396:TOC

Uradni list Evropske unije, L 395, 31. december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 396

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 47
31. december 2004


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2269/2004 z dne 20. decembra 2004 o spremembah Uredbe (ES) št. 2340/2002 in 2347/2002 o možnostih ribolova globokomorskega staleža rib za nove države članice, ki so pristopile v letu 2004

1

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2270/2004 z dne 22. decembra 2004 o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Skupnosti za določene staleže globokomorskih rib za leti 2005 in 2006

4

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2271/2004 z dne 22. decembra 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 1255/96 o začasni opustitvi avtonomnih dajatev Skupne carinske tarife za določene industrijske, kmetijske in ribiške proizvode

13

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2272/2004 z dne 22. decembra 2004 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 769/2002 o uvozu kumarina s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz kumarina, poslanega iz Indije ali Tajske, ne glede na to, ali je deklariran kot s poreklom iz Indije oziroma Tajske ali ne

18

 

*

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2273/2004 z dne 22. decembra 2004 o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 2728/94 o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe

28

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2274/2004 z dne 30. decembra 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

30

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2275/2004 z dne 30. decembra 2004 o odprtju javnega razpisa za znižanje carin pri uvozu sirka iz tretjih držav v Španijo

32

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2276/2004 z dne 30. decembra 2004 o razpisu natečaja za znižanje dajatve za koruzo uvoženo v Portugalsko iz tretjih držav

34

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2277/2004 z dne 30. decembra 2004 o razpisu natečaja za znižanje dajatve za koruzo uvoženo v Španijo iz tretjih držav

35

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2278/2004 z dne 30. decembra 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 2759/1999 o določitvi pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1268/1999 o podpori Skupnosti za predpristopne ukrepe za kmetijstvo in razvoj podeželja v državah prosilkah Srednje in Vzhodne Evrope v predpristopnem obdobju

36

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2279/2004 z dne 30. decembra 2004 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 747/2001 v zvezi s tarifnimi kvotami Skupnosti in referenčnimi količinami za nekatere kmetijske izdelke s poreklom z Zahodnega brega in iz Gaze

38

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2280/2004 z dne 30. decembra 2004 o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo od 1. januarja 2005

42

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

2004/927/ES:
Sklep Sveta z dne 22. decembra 2004 o uporabi postopka iz člena 251 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za določena področja iz Naslova IV tretjega dela te pogodbe

45

 

*

2004/928/ES:
Sklep Sveta z dne 22. decembra 2004 o imenovanju posebnega koordinatorja Pakta stabilnosti za jugovzhodno Evropo

47

 

 

Komisija

 

*

2004/929/ES:
Sklep Komisije z dne 22. decembra 2004 o prilagoditvi ponderjev, ki se uporabljajo s 1. februarjem, 1. marcem, 1. aprilom, 1. majem in 1. junijem 2004 za osebne prejemke uradnikov, pogodbenih uslužbencev in začasnih uslužbencev Evropskih skupnosti, napotenih v tretje države ter nekaterih uradnikov, zaposlenih v 10 novih državah članicah za obdobje, ki ne sme biti daljše od 15 mesecev po pristopu

49

 

*

2004/930/ES:
Odločba Komisije z dne 28. decembra 2004 o finančnem prispevku Skupnosti za ukrepe, ki jih načrtujejo države članice, za izvajanje programov spremljanja in nadzora v letu 2004 (drugi del) (notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 5310)

51

 

 

Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

 

*

2004/931/SZVP:
Sklep Političnega in varnostnega odbora EUPOL Kinshasa/1/2004 z dne 9. decembra 2004 o imenovanju vodje Policijske misije EU v Kinšasi (DRK), EUPOL „Kinshasa“

61

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top