EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:379:TOC

Uradni list Evropske unije, L 379, 24. december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 379

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 47
24. december 2004


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2223/2004 z dne 22. decembra 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 1257/1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS)

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2224/2004 z dne 23. decembra 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2225/2004 z dne 23. decembra 2004 o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za melaso v sektorju sladkorja, v uporabi od 24. decembra 2004

5

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2226/2004 z dne 23. decembra 2004 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor brez nadaljnje predelave

7

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2227/2004 z dne 23. decembra 2004 o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, izvožene v naravnem stanju

9

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2228/2004 z dne 23. decembra 2004 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v nekatere tretje države za 15. delni razpis, izdan v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 1327/2004

12

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2229/2004 z dne 3. decembra 2004 o določitvi nadaljnjih podrobnih pravil za izvajanje četrte faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS ( 1 )

13

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2230/2004 z dne 23. decembra 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 178/2002 v zvezi z mrežo organizacij, ki delujejo na področjih dela Evropske agencije za varnost hrane ( 1 )

64

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2231/2004 z dne 23. decembra 2004 o zaključku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim ukrepom, ki jih uvaja Uredba Sveta (ES) št. 119/97 o uvozu določenih obročnih mehanizmov za vezavo s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, pri uvozu določenih obročnih mehanizmov za vezavo, poslanih iz Tajske, ne glede na to ali ima prijavljeno poreklo iz Tajske ali ne, in o zaključku prijave za takšen uvoz, kot ga uvaja Uredba Sveta (ES) št. 844/2004

68

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2232/2004 z dne 23. decembra 2004 o spremembi prilog I, II in III k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov veterinarskih zdravil v živilih živalskega izvora glede altrenogesta, beklometazon dipropionata, kloprostenola, R-kloprostenola, sorbitan seskvioleata in toltrazurila ( 1 )

71

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2233/2004 z dne 22. decembra 2004 o drugi spremembi Uredbe (ES) št. 1763/2004 o uvedbi določenih omejevalnih ukrepov v podporo učinkovitemu izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ)

75

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2234/2004 z dne 23. decembra 2004 o določitvi cene neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu

77

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2235/2004 z dne 23. decembra 2004 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

78

 

*

Direktiva Komisije 2004/116/ES z dne 23. decembra 2004 o spremembi Priloge k Direktivi Sveta 82/471/EGS v zvezi z vključitvijo Candide guilliermondii  ( 1 )

81

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

2004/897/ES:
Sklep Sveta z dne 29. novembra 2004 o podpisu Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kneževino Lihtenštajn o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti in o odobritvi ter podpisu spremnega memoranduma o soglasju

83

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kneževino Lihtenštajn o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti

84

Memorandum o soglasju

96

 

 

Komisija

 

*

2004/898/ES:
Odločba Komisije z dne 23. decembra 2004 o spremembi Odločbe 2003/828/ES, kar zadeva premike živali iz zaprtega območja in znotraj njega v Španiji in na Portugalskem v zvezi z izbruhi bolezni modrikastega jezika v Španiji (notificirano pod dokumentarna številko K(2004) 5212)
 ( 1 )

105

 

 

Evropska centralna banka

 

*

2004/899/ES:
Odločba Evropske centralne banke z dne 14. decembra 2004 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2005 (ECB/2004/19)

107

 

 

Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

 

*

Sklep Sveta 2004/900/SZVP z dne 22. decembra 2004 o izvajanju Skupnega stališča 2004/694/SZVP o nadaljnjih ukrepih v podporo učinkovitemu izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ)

108

 

*

Sklep Sveta 2004/901/SZVP z dne 22. decembra 2004 o spremembi Sklepa 1999/730/SZVP o izvajanju Skupnega ukrepa 1999/34/SZVP o prispevku Evropske unije za boj proti destabilizirajočemu kopičenju in širjenju osebnega in lahkega orožja v Kambodži

111

 

*

Skupno stališče Sveta 2004/902/SZVP z dne 22. decembra 2004 o podaljšanju veljavnosti Skupnega stališča 2004/137/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Liberiji

113

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top