EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:370:TOC

Uradni list Evropske unije, L 370, 17. december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 370

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 47
17. december 2004


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2143/2004 z dne 13. decembra 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 74/2004 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve pri uvozu bombažnega posteljnega perila s poreklom iz Indije

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2144/2004 z dne 16. decembra 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

4

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2145/2004 z dne 15. decembra 2004 o enainštirideseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in Talibani, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001

6

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2146/2004 z dne 16. decembra 2004 o odprtju tarifne kvote za leto 2005 za uvoz nekaterega blaga s poreklom z Islandije, pridobljenega s predelavo kmetijskih proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93, v Evropsko skupnost

17

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2147/2004 z dne 16. decembra 2004 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

19

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2148/2004 z dne 16. decembra 2004 o trajnih in začasnih odobritvah za uporabo določenih dodatkov ter odobritvi za nove uporabe dodatka, ki je že bil odobren za krmo ( 1 )

24

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2149/2004 z dne 16. decembra 2004 o odprtju tarifnih kvot za leto 2005 za uvoz nekaterega blaga, pridobljenega s predelavo kmetijskih proizvodov, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 3448/93, s poreklom iz Norveške v Evropsko skupnost

34

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2150/2004 z dne 16. decembra 2004 o odprtju tarifne kvote za leto 2005 za uvoz nekaterega blaga iz Turčije v Evropsko skupnost

36

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2151/2004 z dne 16. decembra 2004 o odprtju tarifne kvote za leto 2005 za uvoz nekaterega blaga s poreklom iz Norveške, pridobljenega s predelavo kmetijskih proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93, v Evropsko skupnost

38

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2152/2004 z dne 16. decembra 2004 o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 238/2004 o odprtju razpisov za zmanjšanje dajatve na sirek, uvožen v Španijo iz tretjih držav

40

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2153/2004 z dne 16. decembra 2004 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne izdelke, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

41

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2154/2004 z dne 16. decembra 2004 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne proizvode

44

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2155/2004 z dne 16. decembra 2004 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/2004

52

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2156/2004 z dne 16. decembra 2004 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za posneto mleko v prahu v okviru stalnega razpisa, določenega v Uredbi (ES) št. 582/2004

54

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2157/2004 z dne 16. decembra 2004 o uvoznih dovoljenjih za proizvode iz govejega in telečjega mesa s poreklom iz Bocvane, Kenije, Madagaskarja, Svazija, Zimbabveja in Namibije

55

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2158/2004 z dne 16. decembra 2004 o določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz žit in riža

57

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2159/2004 z dne 16. decembra 2004 o določitvi izvoznih nadomestil za krmne mešanice na osnovi žit

60

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2160/2004 z dne 16. decembra 2004 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1210/2004, za tržno leto 2004/2005

62

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2161/2004 z dne 16. decembra 2004 o določitvi stopenj nadomestil, ki se uporabljajo za nekatere proizvode iz žita in riža, izvožene v obliki blaga, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

64

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2162/2004 z dne 16. decembra 2004 v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1757/2004

68

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2163/2004 z dne 16. decembra 2004 o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za oves v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1565/2004

69

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

2004/859/ES:
Sklep Sveta z dne 25. oktobra 2004 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Norveško o Protokolu 2 k dvostranskemu Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško
 ( 1 )

70

Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Norveško o Protokolu 2 k dvostranskemu Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško

72

 

*

2004/860/ES:
Sklep Sveta z dne 25. oktobra 2004 o podpisu in o začasni uporabi nekaterih določb Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda v imenu Evropske skupnosti

78

 

*

2004/861/ES:
Sklep Sveta z dne 7. decembra 2004 o spremembi Sklepa Sveta 2002/883/ES o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Bosni in Hercegovini

80

 

*

2004/862/ES:
Sklep Sveta z dne 7. decembra 2004 o makrofinančni pomoči Srbiji in Črni gori in o spremembi Sklepa 2002/882/ES o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Zvezni republiki Jugoslaviji

81

 

 

Komisija

 

*

2004/863/ES:
Odločba Komisije z dne 30. novembra 2004 o odobritvi programov za izkoreninjenje in spremljanje TSE v nekaterih državah članicah za leto 2005 in o določitvi višine finančnega prispevka Skupnosti (notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 4603)

82

 

*

2004/864/ES:
Sklep Komisije z dne 16. decembra 2004 o spremembi Sklepa 478/1999/ES o prenovi Svetovalnega odbora za ribištvo in ribogojstvo

91

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top