Help Print this page 

Document JOL_2008_309_R_0042_01_REG_2007_614_43

Title and reference
Popravek Uredbe (ES) št. 614/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007 o finančnem instrumentu za okolje (LIFE+) ( UL L 149, 9.6.2007 )

OJ L 309, 20.11.2008, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, ET, EL, FR, IT, LV, LT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV)
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

20.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 309/42


Popravek Uredbe (ES) št. 614/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007 o finančnem instrumentu za okolje (LIFE+)

( Uradni list Evropske unije L 149 z dne 9. junija 2007 )

Stran 4, člen 3(2):

besedilo:

„… da se izogne financiranju ponovnih dejavnosti …“

se glasi:

„… da se izogne financiranju ponavljajočih se dejavnosti …“.

Stran 7, člen 11(4):

besedilo:

„4.   Upravičenec do finančne pomoči hrani in da na voljo Komisiji vso dokazno dokumentacijo v zvezi z izdatki za vse projekte v obdobju petih let po zadnjem plačilu.“

se glasi:

„4.   Upravičenec do finančne pomoči hrani in da na voljo Komisiji vso dokazno dokumentacijo v zvezi z izdatki za posamezen projekt, in sicer v obdobju petih let po zadnjem plačilu za zadevni projekt.“


Top