EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_355_R_0091_01

2006/930/ES: Sklep Sveta z dne 28. novembra 2006 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Argentino glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski skupnosti se odobri v imenu Skupnosti
Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Argentino glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski skupnosti

OJ L 355, 15.12.2006, p. 91–94 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

15.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 355/91


SKLEP SVETA

z dne 28. novembra 2006

o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Argentino glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski skupnosti se odobri v imenu Skupnosti

(2006/930/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. marca 2004 pooblastil Komisijo, da v skladu s členom XXIV:6 Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v okviru pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji začne pogajanja z nekaterimi drugimi državami članicami STO.

(2)

Komisija je pogajanja vodila ob posvetovanju z odborom, ustanovljenim s členom 133 Pogodbe, in v okviru pogajalskih direktiv, ki jih je izdal Svet.

(3)

Komisija je zaključila pogajanja glede Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Argentino. Sporazum v obliki izmenjave pisem bi bilo treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Argentino glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski skupnosti se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma v obliki izmenjave pisem je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v obliki izmenjave pisem iz člena 1, ki je za Skupnost zavezujoč.

V Bruslju, 28. novembra 2006

Za Svet

Predsednik

E. HEINÄLUOMA


SPORAZUM

v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Argentino glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski skupnosti

Bruselj,

Spoštovani,

po začetku pogajanj med Evropskimi skupnostmi (ES) in Republiko Argentino v skladu s členoma XXIV:6 in XXVIII GATT 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k ES, je bilo z namenom sklenitve pogajanj, ki so se začela po obvestilu ES z dne 19. januarja 2004 v skladu s členom XXIV:6 (GATT), dogovorjeno naslednje:

ES se strinja, da bo v svoj seznam za carinsko območje ES-25 vključila ugodnosti, ki so bile vključene v prejšnji seznam.

ES se strinja, da bo v svoj seznam za ES-25 vključila ugodnosti, vsebovane v Prilogi k temu sporazumu.

Ta sporazum začne veljati na dan, ko ES od Republike Argentine po premisleku pogodbenic v skladu z notranjimi postopki prejme ustrezno pismo o pristanku. ES si po najboljših močeh prizadeva, da se ustrezni izvedbeni ukrepi uveljavijo pred 1. oktobrom 2006, vsekakor pa najpozneje do 1. januarja 2007.

V imenu Evropske skupnosti

Image

PRILOGA

0304 20 96: Nižjo stopnjo dajatve 11,4 % se uporablja tri leta oziroma dokler izvajanje Razvojne agende iz Dohe ne doseže dogovorjenih tarifnih stopenj, kar nastopi prej.

0303 79 96: Nižjo stopnjo dajatve 12,4 % se uporablja tri leta oziroma dokler izvajanje Razvojne agende iz Dohe ne doseže dogovorjenih tarifnih stopenj, kar nastopi prej.

Dodati 4 003 tone (erga omnes) v tarifno kvoto ES za „Goveje meso, zamrznjeno; nerazkosane ali razkosane sprednje četrti; brez kosti“ in „Užitni klavnični odpadki goved, zmrznjeni; mišični del (stebriček) in rebrni del trebušne prepone. Uvoženo meso se uporabi za predelavo.“ (tarifne številke 0202 20 30, 0202 30, 0206 29 91),

dodati 537 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za posneto mleko v prahu (tarifna številka 0402 10 19),

dodati 96 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za jabolka (tarifna številka ex 0808 10 80),

odpreti tarifno kvoto 242 074 ton (erga omnes) za koruzo (tarifne številke 1005 10 90, 1005 90 00) z dajatvijo 0 %,

odpreti tarifno kvoto 7 044 ton (erga omnes) za sadne sokove (tarifne številke 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 29 11, 2009 29 19, 2009 39 11, 2009 39 19, 2009 49 11, 2009 49 19, 2009 79 11, 2009 79 19, 2009 80 11, 2009 80 19, 2009 80 32, 2009 80 33, 2009 80 35, 2009 80 36, 2009 80 38, 2009 90 11, 2009 90 19, 2009 90 21, 2009 90 29), z dajatvijo 20 %,

odpreti tarifno kvoto 20 000 hl (erga omnes) za vino (tarifne številke 2204 29 65 in 2204 29 75), z dajatvijo 8 EUR/hl,

odpreti tarifno kvoto 40 000 hl (erga omnes) za vino (tarifne številke 2204 21 79 in 2204 21 80), z dajatvijo 10 EUR/hl,

odpreti tarifno kvoto 13 810 hl (erga omnes) za vermut (tarifna številka 2205 90 10), z dajatvijo 7 EUR/hl.

Za vse zgornje tarifne številke in kvote se uporablja natančno tarifno poimenovanje ES-15.

prilagoditi opredelitev tarifne kvote ES 11 000 ton „Meso ‚visoke kakovosti‘ brez kosti, sveže, ali ohlajeno, ki ustreza naslednji opredelitvi: kosi govedine ali ‚kosi visoke kakovosti‘, pridobljeni izključno iz pašno rejenih živali, starosti med 22 in 24 meseci, ki imajo dva stalna sekalca in imajo ob zakolu do vključno 460 kg žive mase, opredeljeni kot ‚posebna pakirana govedina‘, v kosih, ki so lahko označeni s črkama ‚sc‘ (special cuts – posebni kosi)“ v „Visokokakovostno meso brez kosti, sveže ali ohlajeno“; država dobaviteljica: Argentina.

Bruselj,

Spoštovani,

sklicujem se na vaše pismo, ki se glasi:

„Po začetku pogajanj med Evropskimi skupnostmi (ES) in Republiko Argentino v skladu s členoma XXIV:6 in XXVIII GATT 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k ES, je bilo z namenom sklenitve pogajanj, ki so se začela po obvestilu ES z dne 19. januarja 2004 v skladu s členom XXIV:6 (GATT), dogovorjeno naslednje:

ES se strinja, da bo v svoj seznam za carinsko območje ES-25 vključila ugodnosti, ki so bile vključene v prejšnji seznam.

ES se strinja, da bo v svoj seznam za ES-25 vključila ugodnosti, vsebovane v Prilogi k temu sporazumu.

Ta sporazum začne veljati na dan, ko ES od Republike Argentine po premisleku pogodbenic v skladu z notranjimi postopki prejme ustrezno pismo o pristanku. ES si po najboljših močeh prizadeva, da se ustrezni izvedbeni ukrepi uveljavijo pred 1. oktobrom 2006, vsekakor pa najpozneje do 1. januarja 2007.“

V čast mi je potrditi, da se moja vlada strinja z vsebino vašega pisma.

V imenu Republike Argentine

Image


Top