Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_157_R_0003_01

Mnenje Komisije z dne 22. februarja 2005 o prošnjah republik Bolgarije in Romunije za pristop k Evropski uniji

OJ L 157, 21.6.2005, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 157/3


MNENJE KOMISIJE

z dne 22. februarja 2005

o prošnjah republik Bolgarije in Romunije za pristop k Evropski uniji

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI —

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 49 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Republiki Bolgarija in Romunija sta zaprosili za članstvo v Evropski uniji.

(2)

Komisija je v mnenjih z dne 15. julija 1997 o republikah Bolgariji in Romuniji že imela priložnost izraziti svoje poglede na nekatere bistvene vidike problemov, ki se pojavljajo v zvezi s tema prošnjama.

(3)

Na zasedanju Evropskega sveta v Kopenhagnu junija 1993 so bila za članstvo prvič določena politična in gospodarska merila ter merila pravnega reda Skupnosti, ki so usmerjala pristopni proces in redna ocenjevanja Komisije pripravljenosti republik Bolgarije in Romunije. V skladu s političnimi merili morata republiki Bolgarija in Romunija zagotoviti stabilne ustanove, ki jamčijo demokracijo, pravno državo, človekove pravice ter spoštovanje in zaščito manjšin; te zahteve so kot ustavna načela zapisane v Pogodbi o Evropski uniji in so bile poudarjene v Listini Evropske unije o temeljnih človekovih pravicah. Gospodarska merila zahtevajo obstoj delujočega tržnega gospodarstva in sposobnost obvladovanja konkurenčnega pritiska in tržnih sil znotraj Unije. Merilo pravnega reda Skupnosti zadeva sposobnost prevzeti obveznosti članstva, ki izhajajo iz zakonodaje Unije, pravnega reda Skupnosti, vključno s spoštovanjem ciljev politične, ekonomske in monetarne unije.

(4)

Pogajanja o pogojih in dogovorih za sprejem obeh držav so potekala na konferencah med državami članicami in republikama Bolgarijo in Romunijo.

(5)

Komisija je v Strategiji o napredku v procesu širitve, sprejeti 6. oktobra 2004, ocenila, da sta republiki Bolgarija in Romunija izpolnili politična merila. Ob upoštevanju napredka obeh držav, stanja izvajanja njunih obveznosti in tekočih priprav je izrazila pričakovanje, da bosta obe državi izpolnili gospodarska merila in merila pravnega reda Skupnosti ter bosta s 1. januarjem 2007 pripravljeni za članstvo. Na tej podlagi je Komisija navedla, da si bo po najboljših močeh prizadevala doseči cilj Evropskega sveta, po katerem naj bi se pogajanja z republikama Bolgarijo in Romunijo na osnovi njunih dosežkov uspešno zaključila leta 2004, z namenom podpisa Pristopne pogodbe čimprej v letu 2005.

(6)

Ta pogajanja so se zaključila decembra 2004 in očitno je, da so dogovorjene določbe pravične in ustrezne; tako bo širitev Evropski uniji ob ohranitvi njene notranje povezanosti in dinamike omogočila večje sodelovanje pri razvoju mednarodnih odnosov.

(7)

S pristopom k Evropski uniji republiki Bolgarija in Romunija brez pridržkov sprejmeta Pogodbo o ustavi za Evropo in do začetka njene veljavnosti Pogodbo o Evropski uniji in pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti, vključno z vsemi njihovimi cilji in vsemi odločitvami, sprejetimi po začetku njihove veljavnosti, ter možnosti, sprejete v zvezi z razvojem in krepitvijo navedenih skupnosti in Unije.

(8)

Bistvena lastnost pravnega reda, uvedenega s pogodbami o ustanovitvi Evropskih skupnosti in Pogodbo o ustavi za Evropo, ko bo ta začela veljati, je, da se nekatere njihove določbe in nekateri akti, ki so jih sprejele institucije, neposredno uporabljajo, da ima pravo Unije prednost pred katerimi koli nacionalnimi predpisi, ki bi utegnili biti v nasprotju z njim, in da obstajajo postopki za zagotavljanje enotne razlage prava Unije; pristop k Evropski uniji pomeni priznavanje obvezujoče narave teh predpisov, katerih upoštevanje je nujno za zagotavljanje učinkovitosti in enotnosti prava Unije.

(9)

Komisija poziva republiki Bolgarijo in Romunijo, naj si močno prizadevata za izboljšanje, ki je še potrebno v smislu političnih in gospodarskih meril za članstvo in v odnosu do sprejetja, izvajanja in uveljavljanja pravnega reda Skupnosti. Komisija bo nadaljevala z natančnim spremljanjem izvajanja obveznosti in zavez, ki sta jih prevzeli obe državi, in jih podpirala z razpoložljivimi sredstvi. Na podlagi tega stalnega spremljanja si Komisija pridržuje pravico, določeno v Pristopni pogodbi, zlasti v členu 39 Pristopnega protokola, da predstavi predlog s priporočilom za odložitev pristopa za eno leto na 1. januar 2008, če meni, da obstajajo očitni dokazi, da je stopnja pripravljenosti za sprejem in izvajanje pravnega reda Skupnosti v republiki Bolgariji ali Romuniji takšna, da obstaja resno tveganje, da bi bila katera od obeh držav do datuma pristopa 1. januarja 2007 očitno nepripravljena za izpolnjevanje zahtev članstva na številnih pomembnih področjih, vključno s posebnimi obveznostmi in zahtevami, ki se uporabljajo za Romunijo na področju pravosodja in notranjih zadev ter konkurence. Kot posledico tega spremljanja si Komisija prav tako pridržuje pravico, da uveljavi različne zaščitne klavzule, predvidene v Pristopni pogodbi za obe državi, kot tudi posebni mehanizem za državno pomoč, določen v Pristopni pogodbi za Romunijo, če ta država ne izpolnjuje obveznosti glede na evidenco izvrševanja na tem področju.

(10)

Komisija poziva bolgarske in romunske oblasti, da pred datumom pristopa dokončajo prevod in revizijo pravnega reda Skupnosti za zagotovitev pravne varnosti pri izvajanju zakonodaje.

(11)

Eden od ciljev Evropske unije je poglobiti solidarnost med njenimi narodi ob spoštovanju njihove zgodovine, kulture in tradicij.

(12)

Širitev Evropske unije bo s pristopom republik Bolgarije in Romunije pripomogla h krepitvi varovanja miru in svobode v Evropi —

DAJE POZITIVNO MNENJE

o prošnjah republik Bolgarije in Romunije za pristop k Evropski uniji.

To mnenje je naslovljeno na Svet Evropske unije.

V Bruslju, 22. februarja 2005

Za Komisijo

Olli REHN

Član Komisije, pristojen za širitev

Za Komisijo

José Manuel BARROSO

Predsednik


Top