EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:338:TOC

Uradni list Evropske unije, C 338, 25. september 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 338

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 66
25. september 2023


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2023/C 338/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2023/C 338/02

Zadeva C-64/23 P: Pritožba, ki jo je 7. februarja 2023 vložila Neoperl AG zoper sodbo Splošnega sodišča (deseti razširjeni senat) z dne 7. decembra 2022 v zadevi T-487/21, Neoperl AG/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

2

2023/C 338/03

Zadeva C-114/23, Sapira: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Okręgowy w Warszawie (Poljska) 27. februarja 2023 – kazenski postopek zoper KB

2

2023/C 338/04

Zadeva C-115/23, Jurckow: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Okręgowy w Warszawie (Poljska) 27. februarja 2023 – kazenski postopek zoper RZ

3

2023/C 338/05

Zadeva C-132/23, Kosieski: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Okręgowy w Warszawie (Poljska) 6. marca 2023– kazenski postopek zoper AN

3

2023/C 338/06

Zadeva C-160/23, Oczka: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Okręgowy w Warszawie (Poljska) 15. marca 2023 – kazenski postopek zoper CG

4

2023/C 338/07

Zadeva C-256/23, ECHA: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg (Nemčija) 20. aprila 2023- Evropska agencija za kemikalije/Hallertauer Hopfenveredelungsges. m.b.H.

5

2023/C 338/08

Zadeva C-290/23, ECHA: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Nemčija) 8. maja 2023 – Evropska agencija za kemikalije/B. GmbH

5

2023/C 338/09

Zadeva C-320/23, Bundesarbeitskammer: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Handelsgericht Wien (Avstrija) 24. maja 2023 – DocLX Travel Events GmbH/Bundesarbeitskammer

6

2023/C 338/10

Zadeva C-330/23, Aldi Süd: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Düsseldorf (Nemčija) 25. maja 2023 – Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V./Aldi Süd Dienstleistungs-SE & Co. OHG

7

2023/C 338/11

Zadeva C-349/23, Zetschek: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Karlsruhe (Nemčija) 6. junija 2023 – HB/Bundesrepublik Deutschland

7

2023/C 338/12

Zadeva C-350/23, Agrarmarkt Austria: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstrija) 7. junija 2023 – Vorstand für den Geschäftsbereich II der Agrarmarkt Austria

8

2023/C 338/13

Zadeva C-386/23, Novel Nutriology: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 26. junija 2023 – Novel Nutriology GmbH/Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

9

2023/C 338/14

Zadeva C-390/23, Rzecznik Finansowy: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Najwyższy (Poljska) 27. junija 2023 – Rzecznik Finansowy

10

2023/C 338/15

Zadeva C-414/23: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Helsingin hallinto-oikeus (Finska) 6. julija 2023 – Metsä Fibre Oy

11

2023/C 338/16

Zadeva C-417/23, Slagelse Almennyttige Boligselskab – Afdeling Schackenborgvænge: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Østre Landsret (Danska) 6. julija 2023 – Slagelse Almennyttige Boligselskab – Afdeling Schackenborgvænge, XM, ZQ, FZ, DL, WS, JI, PB, VT, YB, TJ, RK/MV, EH, LI, AQ, LO, Social-, Bolig- og Ældreministeriet

11

2023/C 338/17

Zadeva C-460/23, Kinshasa: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bologna (Italija) 21. julija 2023 – kazenski postopek zoper OB

12

2023/C 338/18

Zadeva C-505/23: Tožba, vložena 8. avgusta 2023 – Republika Poljska/ Evropski parlament in Svet Evropske unije

13

2023/C 338/19

Zadeva C-512/23: Tožba, vložena 8. avgusta 2023 – Republika Poljska/ Evropski parlament in Svet Evropske unije

14

2023/C 338/20

Zadeva C-519/23: Tožba, vložena 10. avgusta 2023 – Evropska komisija/Italijanska republika

15

 

Splošno sodišče

2023/C 338/21

Zadeva T-215/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. julija 2023 – SMA Mineral/Komisija (Okolje – Direktiva 2003/87/ES – Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov – Prehodna brezplačna dodelitev pravic do emisije toplogrednih plinov – Naprava, ki uporablja vmesni proizvod, ki je zajet z referenčno vrednostjo za proizvode – Zavrnitev podatkov v zvezi z brezplačno dodelitvijo pravic za to napravo – Očitne napake pri presoji)

17

2023/C 338/22

Zadeva T-244/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. julija 2023 – Luossavaara-Kiirunavaara/Komisija (Okolje – Direktiva 2003/87/ES – Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov – Prehodno brezplačno dodeljevanje pravic do emisije toplogrednih plinov – Naprave, ki proizvajajo proizvod, ki ni zajet z referenčno vrednostjo za proizvode – Neobstoj neposredne zamenljivosti med proizvodi – Zavrnitev podatkov o brezplačni dodelitvi pravic v zvezi s temi napravami – Obveznost obrazložitve – Očitne napake pri presoji – Enako obravnavanje – Dolžnost skrbnega ravnanja – Mednarodne obveznosti in zaveze Unije – Ugovor nezakonitosti)

17

2023/C 338/23

Zadeva T-269/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. julija 2023 – Arctic Paper Grycksbo/Komisija (Okolje – Direktiva 2003/87/ES – Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov – Nacionalni izvedbeni ukrepi – Prehodna brezplačna dodelitev pravic do emisije toplogrednih plinov – Sklep o izključitvi naprave, ki uporablja izključno biomaso – Obveznost skrbnega ravnanja – Pravica do izjave – Obveznost obrazložitve – Očitna napaka pri presoji – Enako obravnavanje – Legitimno pričakovanje – Ugovor nezakonitosti – Točka 1 Priloge I k Direktivi 2003/87)

18

2023/C 338/24

Zadeva T-109/22: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. julija 2023 – Schneider/EUIPO – Frutaria Innovation (frutania) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije frutania – Prejšnja figurativna znamka Evropske unije Frutaria – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

19

2023/C 338/25

Zadeva T-243/22: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. julija 2023 – Pshonka/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi zaradi razmer v Ukrajini – Zamrznitev sredstev – Seznam oseb, subjektov in organov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov – Ohranitev imena tožeče stranke na seznamu – Dolžnost Sveta, da preveri, ali sta bili ob sprejetju odločbe organa tretje države spoštovani pravici do obrambe in do učinkovitega sodnega varstva)

19

2023/C 338/26

Zadeva T-244/22: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. julija 2023 – Pshonka/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi zaradi razmer v Ukrajini – Zamrznitev sredstev – Seznam oseb, subjektov in organov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov – Ohranitev imena tožeče stranke na seznamu – Dolžnost Sveta, da preveri, ali sta bili ob sprejetju odločbe organa tretje države spoštovani pravici do obrambe in do učinkovitega sodnega varstva)

20

2023/C 338/27

Zadeva T-315/22: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. julija 2023 – Yayla Türk/EUIPO – Marmara Import-Export (Sütat) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Evropske unije Sütat – Absolutni razlog za ničnost – Opisnost – Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001) – Pravica do izjave)

21

2023/C 338/28

Zadeva T-434/22: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. julija 2023 – Topas/EUIPO – Tarczyński (VEGE STORY) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije VEGE STORY – Prejšnja besedna znamka Evropske unije végé’ – Relativni razlog za zavrnitev – Neobstoj verjetnosti zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

22

2023/C 338/29

Zadeva T-663/22: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. julija 2023 – Mood Media Netherlands/EUIPO – Tailoradio (RADIO MOOD In-store Radio, made easy) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije RADIO MOOD In-store Radio, made easy – Prejšnja figurativna znamka Evropske unije MOOD:MIX – Relativni razlog za zavrnitev – Neobstoj verjetnosti zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

22

2023/C 338/30

Zadeva T-664/22: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. julija 2023 – Mood Media Netherlands/EUIPO – Tailoradio (VIDEO MOOD Digital Signage, made easy) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije VIDEO MOOD Digital Signage, made easy – Prejšnja figurativna znamka Evropske unije MOOD:MIX – Relativni razlog za zavrnitev – Neobstoj verjetnosti zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001])

23

2023/C 338/31

Zadeva T-222/23 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 21. julija 2023 – Arysta Lifescience/EFSA (Začasna odredba – Dostop do dokumentov – Uredba (ES) št. 1049/2001 – Dokumenti v zvezi s postopkom za obnovitev odobritve aktivne snovi – Dokumenti tretje osebe – Sklep o dostopu tretje osebe do dokumentov – Predlog za odlog izvršitve – Pojem „informacije, ki se nanašajo na emisije v okolje – Uredba (ES) št. 1367/2006 – Fumus boni juris – Nujnost – Tehtanje interesov)

24

2023/C 338/32

Zadeva T-226/23 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 19. julija 2023 – Neuraxpharm Pharmaceuticals/Komisija (Začasna odredba – Zdravila za uporabo v humani medicini – Dovoljenje za promet – Predlog za sprejetje začasnih ukrepov – Predlog za izdajo odredbe – Neobstoj nujnosti)

24

2023/C 338/33

Zadeva T-227/23 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 19. julija 2023 – Mylan Ireland/Komisija (Začasna odredba – Zdravila za uporabo v humani medicin – Dovoljenje za promet – Predlog za sprejetje začasnih ukrepov – Predlog za izdajo odredbe – Neobstoj nujnosti)

25

2023/C 338/34

Zadeva T-228/23 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 19. julija 2023 – Zaklady Farmaceutyczne Polpharma/Komisija (Začasna odredba – Zdravila za uporabo v humani medicini – Dovoljenje za promet – Predlog za sprejetje začasnih ukrepov – Predlog za izdajo odredbe – Neobstoj nujnosti)

26

2023/C 338/35

Zadeva T-256/23 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 24. julija 2023 – Mylan Ireland/Komisija (Začasna odredba – Zdravila za uporabo v humani medicini – Dovoljenje za promet – Predlog za izdajo začasnih odredb – Predlog za izdajo odredbe – Neobstoj nujnosti)

26

2023/C 338/36

Zadeva T-257/23 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 24. julija 2023 – Neuraxpharm Pharmaceuticals/Komisija (Začasna odredba – Zdravila za uporabo v humani medicini – Dovoljenje za promet – Predlog za izdajo začasnih odredb – Predlog za izdajo odredbe – Neobstoj nujnosti)

27

2023/C 338/37

Zadeva T-258/23 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 24. julija 2023 – Zaklady Farmaceutyczne Polpharma/Komisija (Začasna odredba – Zdravila za uporabo v humani medicini – Dovoljenje za promet – Predlog za izdajo začasnih odredb – Predlog za izdajo odredbe – Neobstoj nujnosti)

28

2023/C 338/38

Zadeva T-278/23 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 24. julija 2023 – Zentiva in Zentiva Pharma/Komisija (Začasna odredba – Zdravila za uporabo v humani medicini – Dovoljenje za promet – Predlog za izdajo začasnih odredb – Predlog za izdajo odredbe – Neobstoj nujnosti)

29

2023/C 338/39

Zadeva T-286/23 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 26. julija 2023 – OT/Svet (Začasna odredba – Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi, sprejeti v zvezi z dejanji Rusije, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine – Zamrznitev sredstev – Predlog za izdajo začasnih ukrepov – Neobstoj nujnosti)

29

2023/C 338/40

Zadeva T-350/23: Tožba, vložena 26. junija 2023 – Kargins/Komisija

30

2023/C 338/41

Zadeva T-389/23: Tožba, vložena 7. julija 2023 – Raiffeisen Bank International/EOR

31

2023/C 338/42

Zadeva T-462/23: Tožba, vložena 7. avgusta 2023 – ePlus/EUIPO – Telefónica Germany (E-Plus)

32

2023/C 338/43

Zadeva T-463/23: Tožba, vložena 7. avgusta 2023 – ePlus/EUIPO – Telefónica Germany (E-Plus)

33

2023/C 338/44

Zadeva T-477/23: Tožba, vložena 31. julija 2023 – DZ Bank/EOR

34

2023/C 338/45

Zadeva T-480/23: Tožba, vložena 9. avgusta 2023 – Plahotniuc/Svet

35

2023/C 338/46

Zadeva T-481/23: Tožba, vložena 8. avgusta 2023 – Banco Credibom/EOR

36

2023/C 338/47

Zadeva T-483/23: Tožba, vložena 28 julija 2023 – Deutsche Kreditbank/EOR

36

2023/C 338/48

Zadeva T-484/23: Tožba, vložena 28. julija 2023 – DZ Bank/EOR

38

2023/C 338/49

Zadeva T-485/23: Tožba, vložena 28. julija 2023 – Deutsche Bank/EOR

38

2023/C 338/50

Zadeva T-486/23: Tožba, vložena 31. julija 2023 – Bayerische Landesbank/EOR

39

2023/C 338/51

Zadeva T-487/23: Tožba, vložena 31. julija 2023 – Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale/EOR

40

2023/C 338/52

Zadeva T-488/23: Tožba, vložena 31. julija 2023 – BHW Bausparkasse/EOR

40

2023/C 338/53

Zadeva T-497/23: Tožba, vložena 12. avgusta 2023 – Fidia farmaceutici/EUIPO – Vorwarts Pharma (HYALERA)

41

2023/C 338/54

Zadeva T-499/23: Tožba, vložena 14. avgusta 2023 – Enterprise Holdings/EUIPO – Qommute (COMMUTE WITH ENTERPRISE)

42

2023/C 338/55

Zadeva T-500/23: Tožba, vložena 14. avgusta 2023 – Enterprise Holdings/EUIPO – Qommute (COMMUTE WITH ENTERPRISE)

43

2023/C 338/56

Zadeva T-501/23: Tožba, vložena 15. avgusta 2023 – Listan/EUIPO (Silent Loop)

43

2023/C 338/57

Zadeva T-502/23: Tožba, vložena 15. avgusta 2023 – HX/Svet

44

2023/C 338/58

Zadeva T-506/23: Tožba, vložena 16. avgust 2023 – Freistaat Bayern/EUIPO – BSGE (Neuschwanstein)

45


SL

 

Top