EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:463:TOC

Uradni list Evropske unije, C 463, 5. december 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 463

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 65
5. december 2022


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2022/C 463/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2022/C 463/02

Zadeva C-344/20: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 13. oktobra 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal du travail francophone de Bruxelles – Belgija) – L.F./S.C.R.L. (Predhodno odločanje – Socialna politika – Direktiva 2000/78/ES – Splošni okviri enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu – Prepoved diskriminacije zaradi vere ali prepričanja – Interno pravilo zasebnega podjetja, ki na delovnem mestu prepoveduje vsakršen izraz verskega, filozofskega ali političnega prepričanja – Prepoved, ki zajema besede, oblačila ali katero koli drugo obliko izražanja tega prepričanja – Nošenje oblačil z verskim predznakom)

2

2022/C 463/03

Zadeva C-616/20: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 13. oktobra 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Köln – Nemčija) – M2Beauté Cosmetics GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Predhodno odločanje – Zdravila za uporabo v humani medicini – Direktiva 2001/83/ES – Člen 1, točka 2(b) – Pojem „zdravilo glede na funkcijo“ – Neobstoj znanstvene študije – Znanstvena spoznanja o strukturni podobnosti – Uredba (ES) št. 1223/2009 – Kozmetični izdelki – Konkretni koristni učinki na zdravje ljudi – Neposredne ali posredne koristi – Pozitivni učinki na videz)

3

2022/C 463/04

Zadeva C-698/20: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 13. oktobra 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sąd Najwyższy – Poljska) – Gmina Wieliszew/Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej (Predhodno odločanje – Strukturni skladi – Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Kohezijski skladi – Uredba (ES) št. 1083/2006 – Uredba (EU) št. 1303/2013 – Financiranje s strani Evropske unije – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) – Uredba (ES) št. 1290/2005 – Uredba (ES) št. 1698/2005 – Uredba (EU) št. 1306/2013 – Sporazum o nepovratnih sredstvih – Sredstva, ki so bila upravičencu izplačana na račun banke v stečaju – Nacionalna ureditev, na podlagi katere se ta sredstva ne izločijo iz stečajne mase te banke)

4

2022/C 463/05

Zadeva C-713/20: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 13. oktobra 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Centrale Raad van Beroep – Nizozemska) – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/X, Y/Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Predhodno odločanje – Socialna varnost delavcev migrantov – Uredba (ES) št. 883/2004 – Člen 11(3)(a) in (e) – Oseba, ki stalno prebiva v državi članici in opravlja dejavnost zaposlene osebe v drugi državi članici – Pogodba o zaposlitvi, sklenjena z eno samo agencijo za zagotavljanje začasnega dela – Napotitve v okviru dela prek agencije za zagotavljanje začasnega dela – Obdobja prekinitev – Določitev zakonodaje, ki se uporablja v obdobjih med napotitvami v okviru dela prek agencije za zagotavljanje začasnega dela – Prenehanje delovnega razmerja)

5

2022/C 463/06

Zadeva C-1/21: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 13. oktobra 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad Veliko Tarnovo – Bolgarija) – MC/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 273 – Ukrepi za zagotovitev pravilnega pobiranja DDV – Člen 325(1) PDEU – Obveznost boja proti nezakonitim dejanjem, ki škodijo finančnim interesom Evropske unije – Dolgovi davčno zavezane pravne osebe iz naslova DDV – Nacionalna ureditev, s katero je določena solidarna odgovornost poslovodje pravne osebe, ki ni davčni zavezanec – Dejanja razpolaganja, ki jih je poslovodja storil v slabi veri – Zmanjšanje premoženja pravne osebe, ki povzroči insolventnost – Neplačilo dolgovanih zneskov DDV s strani pravne osebe v predpisanih rokih – Zamudne obresti – Sorazmernost)

5

2022/C 463/07

Zadeva C-64/21: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 13. oktobra 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sąd Najwyższy – Poljska) – Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k./Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Predhodno odločanje – Direktiva 86/653/EGS – Člen 7(1)(b) – Samozaposleni trgovski zastopniki – Posel, sklenjen s tretjo osebo, ki jo je trgovski zastopnik že prej pridobil kot stranko – Plačilo – Kogentna ali dispozitivna narava pravice trgovskega zastopnika do provizije)

6

2022/C 463/08

Združeni zadevi C-164/21 in C-318/21: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 13. oktobra 2022 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Administratīvā rajona tiesa, Administratīvā apgabaltiesa – Latvija) – „Baltijas Starptautiskā Akadēmija“ SIA (C-164/21), „Stockholm School of Economics in Riga“ SIA (C-318/21) / Latvijas Zinātnes padome (Predhodno odločanje – Uredba (EU) št. 651/2014 – Člen 2, točka 83 – Neposredno in brezpogojno sklicevanje na pravo Unije – Dopustnost vprašanj – Pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije – Pojem „organizacija za raziskovanje in širjenje znanja“ – Visokošolska izobraževalna ustanova, ki opravlja gospodarske in negospodarske dejavnosti – Določitev glavnega cilja)

7

2022/C 463/09

Zadeva C-199/21: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 13. oktobra 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzgericht – Avstrija) – DN / Finanzamt Österreich (Predhodno odločanje – Socialna varnost – Uredba (ES) št. 883/2004 – Člena 67 in 68 – Družinske dajatve – Pravica do dajatev iz naslova pokojnine – Prejemnik pokojnin iz dveh držav članic – Državi članici, v katerih je ta prejemnik upravičen do družinskih dajatev – Uredba (ES) št. 987/2009 – Člen 60(1), tretji stavek – Zakonodaja države članice, ki predvideva dodelitev družinskih dajatev tistemu od roditeljev, pri katerem otrok živi v skupnem gospodinjstvu – Nevložitev zahteve za dodelitev teh dajatev s strani tega roditelja – Obveznost upoštevanja zahteve, ki jo je vložil drugi roditelj – Zahteva za povračilo družinskih dajatev, izplačanih drugemu roditelju – Dopustnost)

8

2022/C 463/10

Zadeva C-256/21: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 13. oktobra 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberlandesgericht München – Nemčija) – KP/TV, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (Predhodno odločanje – Znamke Evropske unije – Uredba (EU) 2017/1001 – Člen 124(a) in (d) – Člen 128 – Pristojnost sodišč za znamke Evropske unije – Tožba zaradi kršitve – Nasprotna tožba za ugotovitev ničnosti – Umik tožbe zaradi kršitve – Izid nasprotne tožbe – Avtonomnost nasprotne tožbe)

9

2022/C 463/11

Zadeva C-355/21: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 13. oktobra 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sąd Najwyższy – Poljska) – Perfumesco.pl sp. z o.o., sp. k. / Procter & Gamble International Operations SA (Predhodno odločanje – Intelektualna lastnina – Direktiva 2004/48/ES – Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine – Člen 10 – Popravni ukrepi – Uničenje blaga – Pojem „kršitev pravice intelektualne lastnine“ – Blago, označeno z znamko Evropske unije)

9

2022/C 463/12

Zadeva C-397/21: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 13. oktobra 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Törvényszék – Madžarska) – HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Predhodno odločanje – Harmonizacija davčnih zakonodaj – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Prodaje, ki niso obdavčene z DDV – Neupravičeno zaračunan in plačan DDV – Likvidacijski postopek izvajalca storitve – Zavrnitev davčnega organa, da prejemniku vrne neupravičeno plačani DDV – Načela učinkovitosti, davčne nevtralnosti in prepovedi diskriminacije)

10

2022/C 463/13

Zadeva C-405/21: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 13. oktobra 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Višjega sodišča v Mariboru – Slovenija) – FV / NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. (Predhodno odločanje – Varstvo potrošnikov – Direktiva 93/13/EGS – Nepošteni pogoji v potrošniških pogodbah – Člen 3(1) in člen 8 – Merila za presojo nepoštenosti pogodbenega pogoja – Znatno neravnotežje v pogodbenih pravicah in obveznostih strank – Zahteva po dobri veri prodajalca ali ponudnika – Možnost zagotavljati višjo raven varstva od tiste iz Direktive)

11

2022/C 463/14

Zadeva C-431/21: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 13. oktobra 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Bremen – Nemčija) – X GmbH & Co. KG / Finanzamt Bremen (Predhodno odločanje – Svoboda ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev – Davek od dohodkov pravnih oseb – Določitev obdavčljivega dohodka družb – Transakcije, povezane s tujino – Obveznost predložitve davčne dokumentacije o poslovnih razmerjih med osebami, ki so v razmerju soodvisnosti – Ocena in pribitek od obdavčljivega dohodka kot sankcije)

12

2022/C 463/15

Zadeva C-437/21: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 13. oktobra 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Stato – Italija) – Liberty Lines SpA / Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Predhodno odločanje – Promet – Uredba (EGS) št. 3577/92 – Člena 1 in 4 – Uredba (ES) št. 1370/2007 – Člen 1 – Neposredno sklepanje pogodb o javni službi – Storitve javnega hitrega pomorskega potniškega prometa – Izenačitev s storitvami železniškega prevoza, opravljenega po morju)

12

2022/C 463/16

Zadeva C-593/21: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 13. oktobra 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour de cassation – Belgija) – NY / Herios SARL (Predhodno odločanje – Direktiva 86/653/EGS – Člen 17(2)(a) – Samozaposleni trgovski zastopniki – Naročiteljeva odpoved pogodbe o trgovskem zastopanju – Nadomestilo zastopniku – Odpravnina – Podzastopanje – Pravica podzastopnika do sorazmernega deleža odpravnine, dolgovane glavnemu zastopniku, glede na stranke, ki jih je priskrbel podzastopnik)

13

2022/C 463/17

Zadeva C-79/22 P: Pritožba, ki jo je Carlos Correia de Matos vložil 8. februarja 2022 zoper sklep Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 17. decembra 2021 v zadevi T-719/21, Correia de Matos/Komisija

14

2022/C 463/18

Zadeva C-446/22 P: Pritožba, ki jo je 5. julija 2022 vložila Fidelity National Information Services, Inc. zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 4. maja 2022 v zadevi T-237/21, Fidelity National Information Services/EUIPO – IFIS (FIS)

14

2022/C 463/19

Zadeva C-533/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Arges (Romunija) 9. avgusta 2022 – SC Adient Ltd & Co.Kg/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş

14

2022/C 463/20

Zadeva C-540/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg (Nizozemska) 11. avgusta 2022 – SN in drugi/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

15

2022/C 463/21

Zadeva C-549/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Centrale Raad van Beroep (Nizozemska) 18. avgusta 2022 – X/Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

16

2022/C 463/22

Zadeva C-572/22 P: Pritožba, ki jo je Ana Carla Mendes de Almeida vložila 26. avgusta 2022 zoper sklep Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 13. junija 2022 v zadevi T-334/21, Mendes de Almeida/Svet

17

2022/C 463/23

Zadeva C-585/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 7. septembra 2022 – X BV/Staatssecretaris van Financiën

17

2022/C 463/24

Zadeva C-590/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Wesel (Nemčija) 9. septembra 2022 – AT, BT/PS GbR, VG, MB, DH, WB, GS

18

2022/C 463/25

Zadeva C-596/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Minden (Nemčija) 15. septembra 2022 – Herr J. O./Kreis Gütersloh

18

2022/C 463/26

Zadeva C-598/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 16. septembra 2022 – Società Italiana Imprese Balneari Srl / Comune di Rosignano Marittimo in drugi

19

2022/C 463/27

Zadeva C-651/22: Tožba, vložena 17. oktobra 2022 – Evropska komisija/Portugalska republika

20

2022/C 463/28

Zadeva C-668/22: Tožba, vložena 21. oktobra 2022 – Evropska komisija/Slovaška republika

21

 

Splošno sodišče

2022/C 463/29

Zadeva T-421/17 RENV: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. septembra 2022 – Leino-Sandberg/Parlament (Dostop do dokumentov – Uredba (ES) št. 1049/2001 – Dokument v zvezi s sklepom, s katerim je bil tretji osebi zavrnjen popolni dostop do razpredelnic s trialogi, ki se nanašajo na predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Europolu in razveljavitvi sklepov 2009/371/PNZ in 2005/681/PNZ – Zavrnitev dostopa – Člen 4(2), druga alinea, Uredbe (ES) št. 1049/2001 – Izjema v zvezi z varstvom sodnih postopkov in pravnih nasvetov)

22

2022/C 463/30

Zadeva T-502/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. oktobra 2022 – Corneli/ECB (Ekonomska in monetarna unija – Bančna unija – Sanacija in reševanje kreditnih institucij – Ukrepi za zgodnje posredovanje – Sklep ECB o imenovanju začasne uprave v družbi Banca Carige – Ničnostna tožba – Tožba, ki jo vloži delničar – Procesno upravičenje – Interes, drugačen od interesa banke – Dopustnost – Napačna uporaba prava pri določitvi pravne podlage – Skladna razlaga nacionalnega prava s strani sodišča Unije – Omejitev – Prepoved razlage nacionalnega prava contra legem)

22

2022/C 463/31

Zadeva T-552/19 OP: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. septembra 2022 – Malacalza Investimenti/ECB (Dostop do dokumentov – Sklep 2004/258/ES – Sklep ECB o imenovanju začasne uprave v družbi Banca Carige – Zavrnitev dostopa – Izjema v zvezi z varstvom zaupnosti informacij, ki so kot take varovane po pravu Unije – Splošna domneva zaupnosti – Izjema v zvezi z varstvom poslovnih interesov fizične ali pravne osebe, vključno z intelektualno lastnino – Pojem zaupnih informacij – Obveznost obrazložitve – Ugovor)

23

2022/C 463/32

Zadeva T-627/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. septembra 2022 – LAICO/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi, sprejeti zaradi razmer v Libiji – Zamrznitev sredstev – Seznam oseb, subjektov in organov, na katere se nanaša zamrznitev sredstev in gospodarskih virov – Ohranitev imena tožeče stranke na seznamu – Napaka pri presoji)

24

2022/C 463/33

Zadeva T-711/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2022 – Puma/EUIPO – CMS (CMS Italy) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Figurativna znamka CMS Italy – Prejšnje mednarodne figurativne znamke, ki prikazujejo mačko v skoku na levo, in prejšnja mednarodna figurativna znamka PUMA – Relativni razlog za zavrnitev – Škodovanje ugledu – Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe (EU) 2017/1001) – Podobnost znakov – Dokaz ugleda – Celovita presoja)

25

2022/C 463/34

Zadeva T-761/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2022 – European Dynamics Luxembourg/ECB (Javna naročila – Postopek javnega razpisa – Izključitev iz postopka javnega naročanja – Neobičajno nizka ponudba – Poskusi neupravičenega vplivanja na odločanje – Nespoštovanje pravil o komunikaciji – Sorazmernost – Obveznost obrazložitve – Zloraba pooblastil – Nepogodbena odgovornost)

26

2022/C 463/35

Zadeva T-83/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. oktobra 2022 – Van Walle/ECDC (Javni uslužbenci – Začasni uslužbenci – Osebje ECDC – Odločba o nepodaljšanju pogodbe – Očitna napaka pri presoji – Zloraba pooblastil – Dolžnost skrbnega ravnanja – Pravica do izjave – Ničnostna in odškodninska tožba)

26

2022/C 463/36

Zadeva T-88/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. oktobra 2022 – Paesen/ESZD (Javni uslužbenci – Uradnik – Osebje ESZD, napoteno v tretjo državo – Vodja delegacije – Poskusna doba na vodstvenem delovnem mestu – Končno ocenjevalno poročilo o poskusni dobi na vodstvenem delovnem mestu – Akt, ki ne posega v položaj – Nedopustnost – Prerazporeditev na nevodstveno delovno mesto na sedežu ESZD – Obveznost obrazložitve – Pravica do izjave – Pogoji uporabe člena 11 Sklepa Komisije C(2008) 5028/2 z dne 9. septembra 2008 o srednjih vodstvenih delavcih za vodje delegacij – Nevložitev dokumentov v osebni spis – Interes službe – Zloraba pooblastil – Prošnja za pomoč – Odločba o zavrnitvi prošnje – Odgovornost)

27

2022/C 463/37

Zadeva T-168/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2022 – Magnetec/EUIPO (Svetlo modra) (Znamka Evropske unije – Prijava znamke Evropske unije svetlo modre barve – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Zožitev proizvodov, navedenih v prijavi znamke – Člen 49(1) Uredba 2017/1001 – Zahtevi jasnosti in natančnosti – Člen 33(2) Uredbe 2017/1001 – Obveznost obrazložitve – Člen 94(1) Uredbe 2017/1001)

28

2022/C 463/38

Zadeva T-174/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. septembra 2022 – Agrofert/Parlament (Dostop do dokumentov – Uredba (ES) št. 1049/2001 – Dokumenti v zvezi s preiskavo proti nekdanjemu predsedniku vlade Češke republike zaradi poneverbe evropskih sredstev in morebitnega nasprotja interesov – Zavrnitev dostopa – Izjema glede varstva namena inšpekcij, preiskav in revizij – Delno prenehanje pravnega interesa – Delna ustavitev postopka – Obveznost obrazložitve)

28

2022/C 463/39

Zadeva T-222/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. oktobra 2022 – Shopify/EUIPO – Rossi in drugi (Shoppi) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Figurativna znamka Evropske unije Shoppi – Prejšnja besedna znamka Evropske unije SHOPIFY – Relativni razlog za zavrnitev – Neobstoj verjetnosti zmede – Člen 8(1)(b) in člen 53(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postala člen 8(1)(b) in člen 60(1)(a) Uredbe (EU) 2017/1001) – Neobstoj povečanega razlikovalnega učinka prejšnje znamke – Sporazum o izstopu Združenega kraljestva iz Unije in Euratoma (Brexit))

29

2022/C 463/40

Zadeva T-311/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2022 – SV/EIB (Javni uslužbenci – Osebje EIB – Ocenjevanje uspešnosti – Napredovanje – Upravna pritožba – Posebni postopek, ki se uporablja za odločitve o ocenjevanju – Pravilo o ujemanju med upravno pritožbo in poznejšo tožbo – Intenzivnost nadzora – Obveznost obrazložitve – Pravica do izjave – Očitna napaka pri presoji – Odgovornost)

30

2022/C 463/41

Zadeva T-352/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. septembra 2022 – Oi Dromoi tis Elias/Komisija (Pravo institucij – Izbira partnerjev za izvajanje dejavnosti programa Europe Direct (2021-2025) v Grčiji – Razpisni postopek za zbiranje predlogov – Merila za upravičenost – Zavrnitev prijave)

30

2022/C 463/42

Zadeva T-429/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2022 – Aldi Einkauf/EUIPO – Cantina sociale Tollo (ALDIANO) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Evropske unije ALDIANO – Prejšnja besedna znamka Evropske unije in prejšnja mednarodna registracija besedne znamke ALDI – Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke – Člen 64 Uredbe (EU) 2017/1001)

31

2022/C 463/43

Zadeva T-454/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. septembra 2022 – G-Core Innovations/EUIPO – Coretransform (G CORELABS) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije G CORELABS – Prejšnja figurativna znamka Evropske unije CORE – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

31

2022/C 463/44

Zadeva T-496/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. oktobra 2022 – Vasallo Andrés/Parlament (Pravo institucij – Odbor Parlamenta za peticije – Peticija v zvezi z disciplinsko ureditvijo za javne uslužbence v Španiji – Vprašanje, ki ne spada na področja dejavnosti Unije – Obveznost obrazložitve – Nasprotje interesov – Vpliv objave statusa peticije na spletnem portalu Parlamenta za peticije)

32

2022/C 463/45

Zadeva T-517/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. septembra 2022 – Grieger/Komisija (Javni uslužbenci – Uradniki – Prerazporeditev – Obveznost prerazporeditve na srednji vodstveni položaj po prerazporeditvi – Zahteva za prerazporeditev – Interes službe – Obveznost obrazložitve – Legitimno pričakovanje – Dolžnost skrbnosti)

33

2022/C 463/46

Zadeva T-524/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. oktobra 2022 – Saure/Komisija (Dostop do dokumentov – Uredba (ES) št. 1049/2001 – Korespondenca Komisije z družbo AstraZeneca in nemškimi organi o količinah in rokih za dobavo cepiv proti covidu-19 – Izjema v zvezi z varstvom sodnih postopkov – Dokumenti, predloženi v okviru sodnega postopka, ki je bil ob sprejetju sklepa o zavrnitvi dostopa do njih končan – Izjema v zvezi z varstvom zasebnosti in integritete posameznika – Izjema v zvezi z varstvom poslovnih interesov tretje stranke)

33

2022/C 463/47

Zadeva T-537/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2022 – bett1.de/EUIPO – XXXLutz Marken (BODY STAR) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije BODY STAR – Prejšnja besedna znamka Evropske unije Bodyguard – Prejšnja nacionalna besedna znamka Bodyguard – Relativni razlog za zavrnitev – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

34

2022/C 463/48

Zadeva T-539/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2022 – the airscreen company/EUIPO – Moviescreens Rental (airframe) („Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Figurativna znamka airframe – Absolutni razlogi za zavrnitev – Neopisnost – Člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001 – Razlikovalni učinek – Člen 7(1)(b) Uredbe 2017/1001“)

35

2022/C 463/49

Zadeva T-572/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. septembra 2022 – Copal Tree Brands/EUIPO – Sumol + Compal Marcas (COPAL TREE) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije COPAL TREE – Prejšnja figurativna nacionalna znamka COMPAL – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Podobnost znakov – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

36

2022/C 463/50

Zadeva T-589/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. oktobra 2022 – Serrano Velázquez/Parlament (Pravo institucij – Odbor Parlamenta za peticije – Peticija v zvezi s kršitvijo prava Unije na področju temeljnih pravic s strani španskih organov – Sklep o ustavitvi postopka v zvezi s peticijo – Obveznost obrazložitve)

36

2022/C 463/51

Zadeva T-599/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2022 – bett1.de/EUIPO – XXXLutz Marken (Body-Star) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Evropske unije Body-Star – Prejšnja besedna znamka Evropske unije Bodyguard – Relativni razlog za zavrnitev – Člen 60(1)(a) Uredbe (EU) 2017/1001 v povezavi s členom 8(1)(b) te uredbe)

37

2022/C 463/52

Zadeva T-618/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2022 – WV/CdT (Javni uslužbenci – Začasni uslužbenci – Bolniški dopust – Neupravičene odsotnosti – Odpoved pogodbe brez odpovednega roka – Člen 16 PZDU – Člen 48(b) PZDU – Odgovornost)

37

2022/C 463/53

Zadeva T-652/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. oktobra 2022 – L. Oliva Torras/EUIPO – Mecánica del Frío (Priklopne naprave za vozila) (Model Skupnosti – Postopek za ugotovitev ničnosti – Registriran model Skupnosti, ki upodablja priklopno napravo za priključitev naprav za hlajenje oziroma klimatizacijo na motorno vozilo – Razlogi za ničnost – Novost – Individualna narava – Členi 5, 6 in 25(1)(b) Uredbe (ES) št. 6/2002 – Razkritje prejšnjega modela – Člen 7 Uredbe št. 6/2002 – Obseg zahteve za ugotovitev ničnosti – Prejšnji model, predložen po vložitvi zahteve za ugotovitev ničnosti – Člen 28(1)(b)(i), v) in (vi) Uredbe (ES) št. 2245/2002)

38

2022/C 463/54

Zadeva T-656/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. oktobra 2022 – H/2 Credit Manager/EUIPO – Hcapital Partners SCR (H/2 CAPITAL PARTNERS) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije H/2 CAPITAL PARTNERS – Prejšnja figurativna znamka Evropske unije HCapital – Relativni razlog za zavrnitev – Upoštevna javnost – Verjetnost zmede – Podobnost znakov – Podobnost storitev – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

39

2022/C 463/55

Zadeva T-663/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. septembra 2022 – Zegers/Komisija (Javni uslužbenci – Uradniki – Starostna pokojnina – Prenos nacionalnih pokojninskih pravic – Pogoj za pridobitev pred nastopom službe pri Uniji – Nacionalni organ, ki upošteva obdobje po nastopu službe pri Uniji)

39

2022/C 463/56

Zadeva T-696/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2022 – Les Bordes Golf International/EUIPO – Mast-Jägermeister (LES BORDES) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije LES BORDES – Prejšnja mednarodna figurativna znamka, ki je sestavljena iz figure v obliki zlasti jelenje glave – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

40

2022/C 463/57

Zadev T-752/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. oktobra 2022 – Associação do Socorro e Amparo/EUIPO – De Bragança (quis ut Deus) (Znamka Evropske unije – Postopek za razveljavitev – Figurativna znamke Evropske unije quis ut Deus – Neobstoj resne in dejanske uporabe znamke – Člen 58(1)(a) Uredbe (EU) 2017/1001)

40

2022/C 463/58

Zadeva T-802/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2022 – just-organic.com/EUIPO (JUST ORGANIC) (Znamka Evropske unije – Prijava figurativne znamke Evropske unije JUST ORGANIC – Absolutni razlog za zavrnitev – Opisnost – Člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001)

41

2022/C 463/59

Zadeva T-58/22: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. septembra 2022 – Labaš/EUIPO (FRESH) (Znamka Evropske unije – Prijava figurativne znamke Evropske unije FRESH – Absolutni razlogi za zavrnitev – Opisnost – Člen 7(1)(c) in (2) Uredbe (EU) 2017/1001 – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe 2017/1001)

42

2022/C 463/60

Zadeva T-738/18 RENV: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. septembra 2022 – Dragnea/Komisija (Zunanje preiskave OLAF – Zavrnitev dostopa do spisa o preiskavah OLAF – Umik in nadomestitev izpodbijanega akta – Prenehanje obstoja predmeta spora – Ustavitev postopka)

42

2022/C 463/61

Zadeva T-517/19 INTP: Sklep Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2022 – Homoki/Komisija (Razlaga sodbe – Nedopustnost)

43

2022/C 463/62

Zadeva T-45/20: Sklep Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2022 – KRBL/EUIPO – P.K. Overseas (INDIA SALAM Pure Basmati Rice) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Iztek mednarodne registracije prijavljene znamke – Prenehanje obstoja predmeta spora – Ustavitev postopka)

43

2022/C 463/63

Združeni zadevi T-101/21 in T-213/21: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. septembra 2022 – Primagra in Mlékárna Hlinsko/Komisija (Ničnostna tožba – Evropski strukturni in investicijski skladi – ESRR – Kohezijski skladi – ESS – Uredba (EU) št. 1303/2013 – Dopis v zvezi s spremljanjem priporočil, ki jih je Komisija oblikovala v reviziji o domnevnem nasprotju interesov – Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva – Pripravljalni akt – Nedopustnost)

44

2022/C 463/64

Zadeva T-514/21: Sklep Splošnega sodišča z dne 19. oktobra 2022 – Associazione „Terra Mia Amici No Tap“/EIB (Tožba zaradi nedelovanja – Okolje – Financiranje čezjadranskega plinovoda – Sklep sveta direktorjev EIB o odobritvi financiranja – Člen 10 Uredbe (ES) št. 1367/2006 – Zahteva za notranjo revizijo – Odgovor po vložitvi tožbe – Predlog za izdajo odredbe – Nepristojnost – Ugovor nedopustnosti – Ustavitev postopka)

44

2022/C 463/65

Zadeva T-518/21: Sklep Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2022 – European Paper Packaging Alliance/Komisija (Ničnostna tožba – Okolje – Smernice Komisije v zvezi s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo – Direktiva (EU) 2019/904 – Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje – Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva – Nedopustnost)

45

2022/C 463/66

Zadeva T-624/21: Sklep Splošnega sodišča z dne 22. septembra 2022 – Primagran/EUIPO – Primagaz (prımagran) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije prımagran – Prejšnja figurativna znamka evropske unije PRIMA – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Člen 27(2) Delegirane uredbe (EU) 2018/625 – Člen 95(1) Uredbe 2017/1001 – Prepoved reformatio in peius – Tožba, ki je očitno brez pravne podlage)

46

2022/C 463/67

Zadeva T-653/21: Sklep Splošnega sodišča z dne 20. oktobra 2022 – Callaway/Komisija („Ničnostna tožba – Skupna kmetijska politika – Skupni katalog sort poljščin – Rastlinske sorte – Proizvajalec konoplje sorte Finola – Pridelovalne površine na Poljskem – Sorte konoplje, upravičene za finančno podporo, ki izhaja iz skupne kmetijske politike – Vsebnost tetrahidrokanabinola (THC) – Izdaja dovoljenja Poljski, da na svojem ozemlju prepove trženje konoplje sorte Finola – Neobstoj neposrednega nanašanja – Nedopustnost“)

46

2022/C 463/68

Zadeva T-697/21: Sklep Splošnega sodišča z dne 28. septembra 2022 – FC/EUAA („Javni uslužbenci – Začasni uslužbenci – Disciplinski postopek – Zavrnitev predloga za začasno prekinitev disciplinskega postopka v pričakovanju razglasitve odločbe Splošnega sodišča v povezanih zadevah – Razglasitev odločb Splošnega sodišča v povezanih zadevah med postopkom – Ustavitev postopka“)

47

2022/C 463/69

Zadeva T-788/21: Sklep Splošnega sodišča z dne 19. septembra 2022 – TDK Foil Italy/Komisija (Ničnostna tožba – Trgovinska politika – Damping – Uvoz ploščato valjanih izdelkov iz aluminija s poreklom iz Kitajske – Dokončna protidampinška dajatev – Neodvisni uvoznik – Neobstoj posamičnega nanašanja – Nedopustnost)

48

2022/C 463/70

Zadeva T-1/22: Sklep Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2022 – Airoldi Metalli/Komisija (Ničnostna tožba – Damping – Uvoz ploščato valjanih izdelkov iz aluminija s poreklom iz Kitajske – Uvedba dokončne protidmapinške dajatve – Uvoznik – Predpis, ki potrebuje izvedbene ukrepe – Neobstoj posamičnega nanašanja – Nedopustnost)

48

2022/C 463/71

Zadeva T-41/22: Sklep Splošnega sodišča z dne 11. oktobra 2022 – Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris/Parlament (Ničnostna tožba – Resolucija Evropskega parlamenta o prvi obletnici dejanske prepovedi pravice do splava na Poljskem – Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva – Nedopustnost)

49

2022/C 463/72

Zadeva T-53/22: Sklep Splošnega sodišča z dne 30. septembra 2022 – Collard/ID (Pravo institucij – Poslanec Parlamenta – Suspenz in izključitev poslanca iz njegove politične skupine – Tožeča stranka, ki se ne odziva več na pozive Splošnega sodišča – Ustavitev postopka)

49

2022/C 463/73

Zadeva T-54/22: Sklep Splošnega sodišča z dne 30. septembra 2022 – Rivière/ID (Pravo institucij – Poslanec – Začasna odstranitev in izključitev poslanca iz njegove politične skupine – Tožeča stranka, ki se ne odziva več na pozive Splošnega sodišča – Ustavitev postopka)

50

2022/C 463/74

Zadeva T-101/22: Sklep Splošnega sodišča z dne 7. oktobra 2022 – OG in drugi/Komisija (Ničnostna tožba – Delegirana uredba (EU) 2022/503 – Delegirana uredba (EU) 2021/2288 – Uredba (EU) 2021/953 – Digitalno COVID potrdilo EU – Prosto gibanje oseb – Omejitve – Neobstoj neposrednega nanašanja – Nedopustnost)

51

2022/C 463/75

Zadeva T-103/22: Sklep Splošnega sodišča z dne 7. oktobra 2022 – ON/Komisija (Ničnostna tožba – Delegirana uredba (EU) 2021/2288 – Uredba (EU) 2021/953 – Digitalno COVID potrdilo EU – Prosto gibanje oseb – Omejitve – Neobstoj neposrednega nanašanja – Nedopustnost)

51

2022/C 463/76

Zadeva T-134/22: Sklep Splošnega sodišča z dne 26. septembra 2022 – OO/EIB (Javni uslužbenci – Zaposleni v EIB – Osebni prejemki – Za polovico znižan izselitveni dodatek – Plačilni list – Rok za vložitev tožbe – Nedopustnost)

52

2022/C 463/77

Zadeva T-165/22: Sklep Splošnega sodišča z dne 12. oktobra 2022 – Saure/Komisija („Ničnostna tožba – Dostop do dokumentov – Zavrnitev dostopa – Litispendenca – Nedopustnost“)

52

2022/C 463/78

Zadeva T-281/22 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 21. septembra 2022 – Xpand Consortium in drugi/Komisija (Začasna odredba – Javna naročila storitev – Storitve za razvoj, uporabo, vzdrževanje / upravljanje ter svetovanje in pomoč na področju računovodskih in finančnih računalniških sistemov – Predlog za sprejetje začasnih ukrepov – Neobstoj nujnosti)

53

2022/C 463/79

Zadeva T-416/22 R: Sklep predsednika splošnega sodišča z dne 18. oktobra 2022 – Fresenius Kabi Austria in drugi/Komisija (Začasna odredba – Zdravila za uporabo v humani medicini – Direktiva 2001/83/ES – Dovoljenja za promet z zdravili, ki vsebujejo zdravilno učinkovino „hidroksietilni škrob (HES), raztopine za infundiranje“ – Predlog za odlog izvršitve – Neobstoj nujnosti)

53

2022/C 463/80

Zadeva T-581/22: Tožba, vložena 19. septembra 2022 – ECE Group/EUIPO – ECE Piknik Ürünleri Plastik ve Kömür Üretim Ithalat Ihracat (ECE QUALITY OF LIFE)

54

2022/C 463/81

Zadeva T-593/22: Tožba, vložena 23. septembra 2022 – RM/Parlament

55

2022/C 463/82

Zadeva T-630/22: Tožba, vložena 10. oktobra 2022 – Topper Argentina/EUIPO – Ningbo Xiangxinli Network Technology (wetoper)

56

2022/C 463/83

Zadeva T-631/22: Tožba, vložena 11. oktobra 2022 – Beijing Unicorn Technology/EUIPO – WD Plus (naprava iz kroga z dvema ostrima konicama)

56

2022/C 463/84

Zadeva T-639/22: Tožba, vložena 12. oktobra 2022 – VF International/EUIPO – Super Brand Licencing (GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION)

57

2022/C 463/85

Zadeva T-645/22: Tožba, vložena 15. oktobra 2022 – C. & S./EUIPO – Scuderia AlphaTauri (CS jeans your best fashion partner)

58

2022/C 463/86

Zadeva T-646/22: Tožba, vložena 14. oktobra 2022 – Piaggio & C./EUIPO – e-bility (Scooter)

58

2022/C 463/87

Zadeva T-647/22: Tožba, vložena 17. oktobra 2022 – Puma/EUIPO – Handelsmaatschappij J. Van Hilst (čevlji)

59

2022/C 463/88

Zadeva T-649/22: Tožba, vložena 14. oktobra 2022 – Shammout/Svet

60

2022/C 463/89

Zadeva T-653/22: Tožba, vložena 19. oktobra 2022 – Silex/Komisija

60

2022/C 463/90

Zadeva T-335/20: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. oktobra 2022 – Republika Češka/Komisija

61

2022/C 463/91

Zadeva T-11/22: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. oktobra 2022 – Medivet Group/EUIPO (MEDIVET)

61

2022/C 463/92

Zadeva T-138/22: Sklep Splošnega sodišča z dne 19. oktobra 2022 – HCP/EUIPO – Timm Health Care (PYLOMED)

62


SL

 

Top