EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:434:TOC

Uradni list Evropske unije, C 434, 15. november 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 434

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 65
15. november 2022


Vsebina

Stran

 

 

EVROPSKI PARLAMENT
ZASEDANJE 2022–2023
Seje: 4.–7. Aprila 2022
SPREJETA BESEDILA

1


 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

RESOLUCIJE

 

Evropski parlament

 

torek 5. aprila 2022

2022/C 434/01

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. aprila 2022 o prihodnosti ribištva v Rokavskem prelivu, Severnem morju, Irskem morju in Atlantskem oceanu glede na izstop Združenega kraljestva iz EU (2021/2016(INI))

2

2022/C 434/02

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. aprila 2022 o varstvu otrokovih pravic v postopkih civilnega, upravnega in družinskega prava (2021/2060(INI))

11

2022/C 434/03

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. aprila 2022 o ukrepih proti onesnaževanju vode z nitrati, vključno z izboljšanjem različnih sistemov za merjenje nitratov v državah članicah (2021/3003(RSP))

19

 

sreda 6. aprila 2022

2022/C 434/04

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. aprila 2022 o globalnem pristopu k raziskavam in inovacijam: evropska strategija za mednarodno sodelovanje v spreminjajočem se svetu (2021/3001(RSP))

23

2022/C 434/05

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. aprila 2022 o začetku izvajanja kohezijske politike v obdobju 2021–2027 (2022/2527(RSP))

28

2022/C 434/06

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. aprila 2022 o izvajanju ukrepov državljanske vzgoje (2021/2008(INI))

31

2022/C 434/07

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. aprila 2022 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87769 × MON 89788, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D078875/02 – 2022/2566(RSP))

42

 

četrtek 7. aprila 2022

2022/C 434/08

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. aprila 2022 o zaščiti otrok in mladih, ki zaradi vojne v Ukrajini bežijo v EU (2022/2618(RSP))

50

2022/C 434/09

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. aprila 2022 o sklepih z zasedanja Evropskega sveta z dne 24. in 25. marca 2022, aktualnem dogajanju glede vojne proti Ukrajini ter sankcijah EU proti Rusiji ter njihovem izvajanju (2022/2560(RSP))

59

2022/C 434/10

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. aprila 2022 o stanju človekovih pravic v Severni Koreji, vključno s preganjanjem verskih manjšin (2022/2620(RSP))

66

2022/C 434/11

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. aprila 2022 o stanju na področju pravne države in človekovih pravic v Republiki Gvatemali (2022/2621(RSP))

71

2022/C 434/12

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. aprila 2022 o vse večji represiji v Rusiji in primeru Alekseja Navalnega (2022/2622(RSP))

75

2022/C 434/13

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. aprila 2022 o pravici do popravila (2022/2515(RSP))

81

2022/C 434/14

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. aprila 2022 o razmerah v Afganistanu, zlasti stanju na področju pravic žensk (2022/2571(RSP))

86


 

III   Pripravljalni akti

 

Evropski parlament

 

torek 5. aprila 2022

2022/C 434/15

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 5. aprila 2022, o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa (EU) 2015/1814 glede količine pravic za vključitev v rezervo za stabilnost trga za sistem Unije za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov do leta 2030 (COM(2021)0571 – C9-0325/2021 – 2021/0202(COD))

92

2022/C 434/16

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. aprila 2022 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/1/ES o uporabi vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga (13531/1/2021 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))

103

2022/C 434/17

P9_TA(2022)0105
Vseevropska energetska infrastruktura ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. aprila 2022 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 347/2013 (COM(2020)0824 – C9-0417/2020 – 2020/0360(COD))
P9_TC1-COD(2020)0360
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 5. aprila 2022 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2022/… Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo, spremembi uredb (ES) št. 715/2009, (EU) 2019/942 in (EU) 2019/943 ter direktiv 2009/73/ES in (EU) 2019/944 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 347/2013

104

2022/C 434/18

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. aprila 2022 o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2023, oddelek III – Komisija (2021/2226(BUI))

105

2022/C 434/19

P9_TA(2022)0107
Enakovrednost poljskih pregledov in nekaterega semena, ki se prideluje v Boliviji ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. aprila 2022 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede obdobja njene uporabe in enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit, oljnic in predivnic, ki se izvajajo v Boliviji, in enakovrednosti semena žit ter semena oljnic in predivnic, ki se prideluje v Boliviji (COM(2022)0026 – C9-0024/2022 – 2022/0016(COD))
P9_TC1-COD(2022)0016
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 5. aprila 2022 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2022/… Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede obdobja njene uporabe in glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit, oljnic in predivnic, ki se izvajajo v Boliviji, in enakovrednosti semena žit ter semena oljnic in predivnic, ki se pridelujejo v Boliviji

115

2022/C 434/20

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. aprila 2022 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 1 k splošnemu proračunu za leto 2022: vključitev v proračun učinka, ki ga ima na proračun za leto 2022 prilagoditev večletnega finančnega okvira v skladu s členom 7 Uredbe Sveta (EU, Euratom) 2020/2093 o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (06310/2022 – C9-0052/2022 – 2022/0018(BUD))

116

2022/C 434/21

P9_TA(2022)0109
Minimalna raven izobraževanja pomorščakov (kodificirano besedilo) ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. aprila 2022 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov (kodificirano besedilo) (COM(2020)0739 – C9-0371/2020 – 2020/0329(COD))
P9_TC1-COD(2020)0329
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 5. aprila 2022 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2022/… Evropskega parlamenta in Sveta o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov (kodificirano besedilo)

118

 

sreda 6. aprila 2022

2022/C 434/22

P9_TA(2022)0111
Akt o upravljanju podatkov ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. aprila 2022 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem upravljanju podatkov (akt o upravljanju podatkov) (COM(2020)0767 – C9-0377/2020 – 2020/0340(COD))
P9_TC1-COD(2020)0340
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 6. aprila 2022 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2022/… Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem upravljanju podatkov in spremembi Uredbe (EU) 2018/1724 (Akt o upravljanju podatkov)

119

 

četrtek 7. aprila 2022

2022/C 434/23

P9_TA(2022)0116
Zdravila, ki so na voljo v Združenem kraljestvu v zvezi s Severno Irsko ter na Cipru, Irskem in Malti ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. aprila 2022 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2001/20/ES in 2001/83/ES glede odstopanj od nekaterih obveznosti v zvezi z nekaterimi zdravili za uporabo v humani medicini, ki so na voljo v Združenem kraljestvu v zvezi s Severno Irsko ter na Cipru, Irskem in Malti (COM(2021)0997 – C9-0475/2021 – 2021/0431(COD))
P9_TC1-COD(2021)0431
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 7. aprila 2022 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2022/… Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2001/20/ES in 2001/83/ES glede odstopanj od nekaterih obveznosti v zvezi z nekaterimi zdravili za uporabo v humani medicini, ki so na voljo v Združenem kraljestvu v zvezi s Severno Irsko ter na Cipru, Irskem in Malti

120

2022/C 434/24

P9_TA(2022)0117
Zdravila v preskušanju, ki so na voljo v Združenem kraljestvu v zvezi s Severno Irsko ter na Cipru, Irskem in Malti ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. aprila 2022 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 536/2014 glede odstopanja od nekaterih obveznosti v zvezi z zdravili v preskušanju, ki so na voljo v Združenem kraljestvu v zvezi s Severno Irsko ter na Cipru, Irskem in Malti (COM(2021)0998 – C9-0476/2021 – 2021/0432(COD))
P9_TC1-COD(2021)0432
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 7. aprila 2022 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2022/… Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 536/2014 glede odstopanja od nekaterih obveznosti v zvezi z zdravili v preskušanju, ki so na voljo v Združenem kraljestvu v zvezi s Severno Irsko ter na Cipru, Irskem in Malti

122

2022/C 434/25

P9_TA(2022)0118
Večje predhodno financiranje iz virov REACT-EU ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. aprila 2022 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 in Uredbe (EU) št. 223/2014 v zvezi z večjim predhodnim financiranjem iz virov REACT-EU (COM(2022)0145 – C9-0127/2022 – COM(2022)0162 – C9-0136/2022 – 2022/0096(COD))
P9_TC1-COD(2022)0096
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 7. aprila 2022 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2022/… Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 223/2014 v zvezi z večjim predhodnim financiranjem iz virov REACT-EU in uvedbo stroškov na enoto

124

2022/C 434/26

Sklep Evropskega parlamenta z dne 7. aprila 2022 o vrnitvi zadeve pristojnemu odboru v medinstitucionalna pogajanja na podlagi nespremenjenega predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/1938 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom ter Uredbe (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina (COM(2022)0135 – C9-0126/2022 – 2022/0090(COD))

125

2022/C 434/27

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. aprila 2022 o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi in delovanju ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1053/2013 (COM(2021)0278 – C9-0349/2021 – 2021/0140(CNS))

126

2022/C 434/28

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. aprila 2022 o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2023 (2021/2227(BUI))

160


Legenda uporabljenih znakov

*

Postopek posvetovanja

***

Postopek odobritve

***I

Redni zakonodajni postopek: prva obravnava

***II

Redni zakonodajni postopek: druga obravnava

***III

Redni zakonodajni postopek: tretja obravnava

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku akta.)

Spremembe Parlamenta:

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim tiskom.

SL

 

Top