EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:266:TOC

Uradni list Evropske unije, C 266, 11. julij 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 266

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 65
11. julij 2022


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2022/C 266/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2022/C 266/02

Zadeva C-600/19: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 17. maja 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Audiencia Provincial de Zaragoza – Španija) – MA / Ibercaja Banco, SA (Predhodno odločanje – Direktiva 93/13/EGS – Nepošteni pogoji v potrošniških pogodbah – Načelo enakovrednosti – Načelo učinkovitosti – Postopek izvršbe na s hipoteko zavarovani nepremičnini – Nepoštenost pogoja o določitvi nominalne obrestne mere zamudnih obresti in pogoja o predčasni zapadlosti iz kreditne pogodbe – Pravnomočnost in prekluzija – Izguba možnosti sklicevanja na nepoštenost pogodbenega pogoja pred sodiščem – Pristojnost nacionalnega sodišča za nadzor po uradni dolžnosti)

2

2022/C 266/03

Združeni zadevi C-693/19 in C-831/19: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 17. maja 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Milano – Italija) – SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA/YB (C-693/19), Banco di Desio e della Brianza SpA in drugi/YX, ZW (C-831/19) (Predhodno odločanje – Direktiva 93/13/EGS – Nepošteni pogoji v potrošniških pogodbah – Načelo enakovrednosti – Načelo učinkovitosti – Postopek izdaje plačilnega naloga in postopek izvršbe pri tretjih osebah – Pravnomočnost, ki implicitno zajema veljavnost pogojev izvršilnega naslova – Pooblastilo izvršilnega sodišča, da po uradni dolžnosti preizkusi morebitno nepoštenost pogoja)

3

2022/C 266/04

Zadeva C-725/19: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 17. maja 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Judecătoria Sector 2 Bucureşti – Romunija) – IO/Impuls Leasing România IFN SA (Predhodno odločanje – Direktiva 93/13/EGS – Nepošteni pogoji v potrošniških pogodbah – Načelo enakovrednosti – Načelo učinkovitosti – Postopek izvršbe pogodbe o lizingu, ki je izvršilni naslov – Ugovor zoper izvršbo – Nacionalna ureditev, ki sodišču, ki odloča o tem ugovoru, ne dopušča, da bi opravilo preizkus nepoštenosti pogodbenih pogojev izvršilnega naslova – Pristojnost izvršilnega sodišča, da po uradni dolžnosti preveri morebitno nepoštenost pogodbenih pogojev – Obstoj tožbe občega prava, ki omogoča preizkus nepoštenosti navedenih pogojev – Zahteva po plačilu varščine za prekinitev postopka izvršbe)

4

2022/C 266/05

Zadeva C-869/19: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 17. maja 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Supremo – Španija) – L/Unicaja Banco SA, nekdanji Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SAU (Predhodno odločanje – Direktiva 93/13/EGS – Nepošteni pogoji v potrošniških pogodbah – Načelo enakovrednosti – Načelo učinkovitosti – Hipotekarna pogodba – Nepoštenost „pogoja o minimalni obrestni meri“ iz te pogodbe – Nacionalna pravila o sodnem pritožbenem postopku – Časovna omejitev učinkov ugotovitve ničnosti nepoštenega pogoja – Povračilo – Pristojnost nacionalnega pritožbenega sodišča za nadzor po uradni dolžnosti)

4

2022/C 266/06

Zadeva C-466/20: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 19. maja 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – HEITEC AG / HEITECH Promotion GmbH, RW (Predhodno odločanje – Znamke – Direktiva 2008/95/ES – Člen 9 – Uredba (ES) št. 207/2009 – Členi 54, 110 in 111 – Prekluzija kot posledica privolitve – Pojem „privolitev“ – Prekinitev prekluzivnega roka – Opomin – Datum prekinitve prekluzivnega roka, če je vloženo pravno sredstvo – Učinki prekluzije – Zahtevki za odškodnino, predložitev informacij in uničenje blaga)

5

2022/C 266/07

Zadeva C-569/20: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 19. maja 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Spetsializiran nakazatelen sad – Bolgarija) – kazenski postopek zoper IR (Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Direktiva (EU) 2016/343 – Člen 8 – Pravica biti navzoč na sojenju – Obvestitev o sojenju – Nemožnost najti obdolženo osebo kljub razumnim prizadevanjem pristojnih organov – Možnost sojenja in obsodbe v nenavzočnosti – Člen 9 – Pravica do novega sojenja ali do drugega pravnega sredstva, ki omogoča, da se ponovno vsebinsko odloči o zadevi)

6

2022/C 266/08

Zadeva C-33/21: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 19. maja 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte suprema di cassazione – Italija) – Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) / Ryanair DAC (Predhodno odločanje – Delavci migranti – Socialna varnost – Zakonodaja, ki se uporablja – Uredba (EGS) št. 1408/71 – Člen 14, točka 2(a)(i) in (ii) – Uredba (ES) št. 883/2004 – Člen 11(5) – Člen 13(1)(a) in (b) – Pojem „domača baza“ – Letalsko osebje – Delavci, ki so zaposleni na ozemlju dveh ali več držav članic – Navezne okoliščine)

7

2022/C 266/09

Zadeva C-85/21: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 15. marca 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landesverwaltungsgericht Steiermark – Avstrija) – WY/Steiermärkische Landesregierung (Predhodno odločanje – Člen 53(2) Poslovnika Sodišča – Državljanstvo Unije – Člena 20 in 21 PDEU – Področje uporabe – Samodejna izguba državljanstva države članice pred pristopom te države k Uniji – Očitna nepristojnost Sodišča)

7

2022/C 266/10

Zadeva C-724/21: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 16. maja 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Köln – Nemčija) – RV (Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Državljanstvo Unije – Člen 21 PDEU – Prosto gibanje in prebivanje na ozemlju držav članic – Kaznivost, ki se nanaša posebej na mednarodni protipravni odvzem mladoletnih oseb – Omejitev – Varstvo otroka – Sorazmernost)

8

2022/C 266/11

Zadeva C-211/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal da Relação de Lisboa (Portugalska) 17. marca 2022 — Super Bock Bebidas, S.A., AN, BQ/Autoridade da Concorrência

8

2022/C 266/12

Zadeva C-213/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal Administrativo (Portugalska) 22. marca 2022 – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP / CS

10

2022/C 266/13

Zadeva C-219/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rayongericht Nessebar (Bolgarija) 28. marca 2022 – Kazenski postopek zoper QS

11

2022/C 266/14

Zadeva C-238/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Frankfurt am Main (Nemčija) 5. aprila 2022 – FW/LATAM Airlines Group SA

11

2022/C 266/15

Zadeva C-250/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija) 11. aprila 2022 – Fallimento Villa di Campo Srl / Agenzia delle Entrate

12

2022/C 266/16

Zadeva C-255/22 P: Pritožba, ki jo je 8. aprila 2022 vložilo Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. zoper sodbo Splošnega sodišča z dne 2. februarja 2022 v zadevi T-616/18, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Komisija

13

2022/C 266/17

Zadeva C-257/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Krajský soud v Brně (Češka republika) 14. aprila 2022 – CD/Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky

14

2022/C 266/18

Zadeva C-270/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale ordinario di Ravenna (Italija) 22. aprila 2022 – G.D., A.R., C.M. / Ministero dell'Istruzione, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

14

2022/C 266/19

Zadeva C-276/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija) 22. aprila 2022 – Edil Work 2 S.r.l., S.T. S.r.l / STE S.a.r.l.

16

2022/C 266/20

Zadeva C-289/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Törvényszék (Madžarska) 3. maja 2022 – A.T.S. 2003 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. (v likvidaciji)/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

16

2022/C 266/21

Zadeva C-292/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Varna (Bolgarija) 4. maja 2022 – Teritorialna direktsia Mitnitsa -Varna/„NOVA TARGOVSKA KOMPANIA 2004“ AD

17

 

Splošno sodišče

2022/C 266/22

Zadeva T-913/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. maja 2022 – Fininvest in Berlusconi/ECB (Ekonomska in monetarna politika – Bonitetni nadzor kreditnih institucij – Posebne nadzorne naloge, prenesene na ECB – Ocena pridobitev kvalificiranega deleža – Nasprotovanje pridobitvi kvalificiranega deleža – Neretroaktivnost – Pravnomočnost – Uporaba nacionalnih določb za prenos – Pravica do obrambe – Pravica do dostopa do spisa – Pravica do izjave – Nov tožbeni razlog – Primarnost prava Unije – Pravica do učinkovitega sodnega varstva)

19

2022/C 266/23

Zadevi T-30/19 in T-72/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 4. maja 2022 – CRIA in CCCMC/Komisija (Damping – Subvencije – Uvoz nekaterih novih ali protektiranih pnevmatik iz gume, ki se uporabljajo za avtobuse ali tovornjake, z indeksom obremenitve nad 121, s poreklom iz Kitajske – Dokončna protidampinška dajatev – Dokončna izravnalna dajatev – Ničnostna tožba – Procesno upravičenje – Neposredno nanašanje – Posamično nanašanje – Predpis, ki ne potrebuje izvedbenih ukrepov – Pravni interes – Škoda za industrijo Unije – Objektivna preiskava – Vzročna zveza – Izračun nelojalnega nižanja prodajnih cen in stopnje škode – Poštena primerjava cen – Konstruirane uvozne cene – Cene, zaračunane prvim nepovezanim strankam – Različna raven trgovanja – Zapletene ekonomske presoje – Intenzivnost sodnega nadzora – Kazalniki škode – Tehtanje podatkov – Dostop do nezaupnih podatkov preiskav – Pravica do obrambe)

20

2022/C 266/24

Zadeva T-718/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 4. maja 2022 – Wizz Air Hungary/Komisija (TAROM; pomoč za reševanje) (Državne pomoči – Zračni promet – Podporni ukrep, ki ga je sprejela Romunija – Pomoč za reševanje družbe TAROM – Sklep o nenasprotovanju – Ničnostna tožba – Zainteresirana stranka – Varstvo postopkovnih pravic – Dopustnost – Smernice o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah – Ukrep za preprečitev socialnih težav ali odpravo tržne pomanjkljivosti – Načelo enkratnosti pomoči – Vpliv predhodne pomoči, dodeljene pred pristopom Romunije k Uniji – Resne težave – Obveznost obrazložitve)

22

2022/C 266/25

Zadeva T-93/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. maja 2022 – Creaticon/EUIPO – Paul Hartmann (SK SKINTEGRA THE RARE MOLECULE) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Figurativna znamka Evropske unije SK SKINTEGRA THE RARE MOLECULE – Prejšnja nacionalna besedna znamka SKINTEGRITY – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

22

2022/C 266/26

Zadeva T-261/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 4. maja 2022 – Sturz/EUIPO – Clatronic International (STEAKER) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Evropske unije STEAKER – Absolutni razlogi za zavrnitev – Opisnost – Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001) – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 52(1)(a) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 59(1)(a) Uredbe 2017/1001) – Pravica do izjave – Člen 94(1) Uredbe 2017/1001)

23

2022/C 266/27

Zadeva T-436/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. aprila 2022 – Veen/Europol (Nepogodbena odgovornost – Sodelovanje policijskih organov in drugih organov pregona držav članic – Boj proti kriminalu – Posredovanje informacij s strani Europola državi članici – Domnevna nezakonita obdelava podatkov – Uredba (EU) 2016/794 – Člen 50(1) – Nepremoženjska škoda)

24

2022/C 266/28

Zadeva T-619/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 4. maja 2022 – PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs/EUIPO – Haufe-Lexware (TAXMARC) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije TAXMARC – Prejšnja figurativna znamka Evropske unije TAXMAN – Prekinitev postopka – Člen 71(1) Delegirane uredbe (EU) 2018/625)

24

2022/C 266/29

Združene zadeve T-710/21, T-722/21 in T-723/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. aprila 2022 – Roos in drugi/Parlament (Javno zdravje – Zahteva po predložitvi veljavnega digitalnega COVID potrdila Unije za dostop do prostorov Parlamenta – Pravna podlaga – Svoboda in neodvisnost poslancev – Obveznost zagotavljanja zdravja osebja v službi Unije – Parlamentarna imuniteta – Obdelava osebnih podatkov – Pravica do spoštovanja zasebnega življenja – Pravica do telesne celovitosti – Pravica do varnosti – Enako obravnavanje – Sorazmernost)

25

2022/C 266/30

Zadeva T-154/21: Sklep Splošnega sodišča z dne 6. aprila 2022 – Saure/Komisija (Ničnostna tožba – Dostop do dokumentov – Uredba (ES) št. 1049/2001 – Preuranjena potrdilna prošnja – Člen 7 Uredbe št. 1049/2001 – Neobstoj izpodbijanega akta – Izrecna zavrnitev dostopa – Prilagoditev tožbe – Očitna nedopustnost)

26

2022/C 266/31

Zadeva T-282/21: Sklep Splošnega sodišča z dne 7. aprila 2022 – SS in ST/Frontex (Tožba zaradi nedelovanja – Pravica do azila – Poziv k ukrepanju – Stališče agencije Frontex – Nedopustnost)

26

2022/C 266/32

Zadeva T-336/21: Sklep Splošnega sodišča z dne 7. aprila 2022 – Mendus/EUIPO (CENSOR.NET) (Znamka Evropske unije – Preklic izpodbijane odločbe – Prenehanje obstoja predmeta spora – Ustavitev postopka)

27

2022/C 266/33

Zadeva T-364/21: Sklep Splošnega sodišča z dne 7. aprila 2022 – Essity Hygiene and Health/EUIPO (Prikaz lista) (Znamka Evropske unije – Preklic izpodbijane odločbe – Prenehanje obstoja predmeta spora – Ustavitev postopka)

27

2022/C 266/34

Zadeva T-375/21: Sklep Splošnega sodišča z dne 6. aprila 2022 – Leinfelder Uhren München/EUIPO – Schafft (Upodobitev geometrijske figure) (Znamka Evropske unije – Postopek za razveljavitev – Umik zahteve za razveljavitev – Ustavitev postopka)

28

2022/C 266/35

Zadeva T-645/21: Sklep Splošnega sodišča z dne 7. aprila 2022 – Bloom/Parlament in Svet (Ničnostna tožba – Skupna ribiška politika – Uredba (EU) 2021/1139 – Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo – Finančna podpora, dodeljena v okviru deljenega upravljanja z državami članicami – Neupravičene operacije ali izdatki – Odstopanja od neupravičenosti – Združenje za zaščito morskega okolja – Zakonodajni akt – Neobstoj posamičnega nanašanja – Neobstoj neposrednega nanašanja – Pravica do učinkovitega sodnega varstva – Nedopustnost)

28

2022/C 266/36

Zadeva T-59/22 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 13. maja 2022 – Conserve Italia in Conserves France/Komisija (Začasna odredba – Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Evropski trg konzervirane zelenjave – Sklep o naložitvi globe – Predlog za odlog izvršitve – Neobstoj nujnosti)

29

2022/C 266/37

Zadeva T-101/22 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 18. maja 2022 – OG in drugi/Komisija (Začasna odredba – Uredba (EU) 2021/953 – Delegirana uredba (EU) 2021/2288 – Digitalno COVID potrdilo EU – Predlog za odlog izvršitve – Neobstoj nujnosti)

30

2022/C 266/38

Zadeva T-211/22: Tožba, vložena 21. aprila 2022 – Grčija/Komisija

30

2022/C 266/39

Zadeva T-308/22: Tožba, vložena 25. maja 2022 – celotec/EUIPO – Decotec Printing (DECOTEC)

31

2022/C 266/40

Zadeva T-313/22: Tožba, vložena 25. maja 2022 – Abramovich/Svet

32


SL

 

Top