EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:237:TOC

Uradni list Evropske unije, C 237, 20. junij 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 237

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 65
20. junij 2022


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2022/C 237/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2022/C 237/02

Zadeva C-401/19: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 26. aprila 2022 – Republika Poljska/Evropski parlament, Svet Evropske unije (Ničnostna tožba – Direktiva (EU) 2019/790 – Člen 17(4)(b) in (c), in fine – Člen 11 in člen 17(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Svoboda izražanja in obveščanja – Varstvo intelektualne lastnine – Obveznosti ponudnikov storitev deljenja vsebin na spletu – Predhodni samodejni nadzor (filtriranje) vsebin, ki jih na splet dajo uporabniki)

2

2022/C 237/03

Zadeva C-666/19 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 28. aprila 2022 – Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd / Evropska komisija, Hyet Sweet SAS (Pritožba – Damping – Uvoz aspartama s poreklom iz Ljudske republike Kitajske – Uredbi št. 1225/2009 in 2016/1036 – Področje uporabe ratione temporis – Člen 2(7) – Status podjetja, ki deluje v pogojih tržnega gospodarstva – Zavrnitev – Člen 2(10) – Prilagoditve – Dokazno breme – Člen 3 – Določitev škode – Dolžnost skrbnega ravnanja Evropske komisije)

3

2022/C 237/04

Zadeva C-79/20 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 28. aprila 2022 – Yieh United Steel Corp. / Evropska komisija, Eurofer, Association Européenne de l'Acier, ASBL (Pritožba – Damping – Izvedbena uredba (EU) 2015/1429 – Uvoz hladno valjanih ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajvana – Dokončna protidampinška dajatev – Uredba (ES) št. 1225/2009 – Člen 2 – Izračun normalne vrednosti – Izračun proizvodnih stroškov – Izguba pri proizvodnji – Zavrnitev odbitka vrednosti recikliranih jeklenih odpadkov – Določitev normalne vrednosti na podlagi prodaje podobnega izdelka, namenjenega domači potrošnji države izvoznice – Izključitev iz osnove za izračun, ki se uporabi za določitev normalne vrednosti prodaje na notranjem trgu države izvoznice, kadar se ta nanaša na izdelke, ki so namenjeni izvozu)

3

2022/C 237/05

Zadeva C-86/20: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 28. aprila 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Krajský soud v Brně – Češka republika) – Vinařství U Kapličky s.r.o. / Státní zemědělská a potravinářská inspekce (Predhodno odločanje – Skupna ureditev trgov kmetijskih proizvodov – Vino – Uredba (EU) št. 1308/2013 – Pravila glede trženja – Člen 80 – Enološki postopki – Prepoved trženja – Člen 90 – Uvoz vina – Uredba (ES) št. 555/2008 – Člen 43 – Dokument V I 1 – Potrdilo o proizvodnji pošiljk vina v skladu z enološkimi postopki, ki so priporočeni ali dovoljeni – Dokazna vrednost – Uredba (EU) št. 1306/2013 – Člen 89(4) – Kazni – Trženje vina s poreklom iz tretje države – Vino, proizvedeno po nedovoljenih enoloških postopkih – Oprostitev odgovornosti – Dokazno breme)

4

2022/C 237/06

Zadeva C-237/20: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 28. aprila 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Federatie Nederlandse Vakbeweging / Heiploeg Seafood International BV, Heitrans International BV (Predhodno odločanje – Direktiva 2001/23/ES – Členi od 3 do 5 – Prenos podjetij – Ohranjanje pravic delavcev – Izjeme – Postopek zaradi plačilne nesposobnosti – Postopek „pre-pack“ – Preživetje podjetja – Prenos (dela) podjetja po razglasitvi stečaja, pred katerim je bil izveden postopek pre-pack)

5

2022/C 237/07

Zadeva C-319/20: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 28. aprila 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Meta Platforms Ireland Limited, anciennement Facebook Ireland Limited / Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (Predhodno odločanje – Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov – Uredba (EU) 2016/679 – Člen 80 – Zastopanje posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, s strani nepridobitnega združenja – Zastopniška tožba, ki jo vloži združenje za varstvo interesov potrošnikov brez pooblastila in ne glede na kršitev konkretnih pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki – Tožba na podlagi prepovedi nepoštenih poslovnih praks, kršitve zakona o varstvu potrošnikov ali prepovedi uporabe neveljavnih splošnih pogojev)

6

2022/C 237/08

Združeni zadevi C-368/20 in C-369/20: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 26. aprila 2022 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Landesverwaltungsgericht Steiermark – Avstrija) – NW / Landespolizeidirektion Steiermark (C-368/20), Bezirkshauptmannschaft Leibnitz (C-369/20) (Predhodno odločanje – Območje svobode, varnosti in pravice – Prosto gibanje oseb – Uredba (EU) 2016/399 – Zakonik o schengenskih mejah – Člen 25(4) – Ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah z omejitvijo najdaljšega celotnega trajanja šestih mesecev – Nacionalna ureditev, ki določa več zaporednih nadzorov, ki vodijo v prekoračenje tega trajanja – Neskladnost te ureditve s členom 25(4) Zakonika o schengenskih mejah, če zaporedna obdobja temeljijo na enaki oziroma na enakih grožnjah – Nacionalna ureditev, ki zahteva, da se pri nadzoru na notranji meji predloži potni list ali osebna izkaznica, sicer se naloži sankcija – Neobstoj skladnosti te obveznosti iz člena 25(4) Zakonika o schengenskih mejah, kadar je sam nadzor v nasprotju s to določbo)

7

2022/C 237/09

Združene zadeve C-415/20, C-419/20 in C-427/20: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 28. aprila 2022 (predlogi za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Hamburg – Nemčija) – Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH (C-415/20), F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG vertr. d. d. Komplementärin Verwaltungsgesellschaft F. Reyher Nchfg. mbH (C-419/20), Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG / Hauptzollamt Hamburg (C-415/20 et C-419/20), Hauptzollamt Kiel (C-427/20) (Predhodno odločanje – Carinska unija – Pravica do povračila oziroma plačila denarnih zneskov, ki jih je država članica pobrala oziroma zavrnila v nasprotju s pravom Unije – Protidampinške dajatve, uvozne dajatve, izvozna nadomestila in denarne kazni – Pojem „kršitev prava Unije“ – Napačna razlaga ali uporaba tega prava – Kršitev navedenega prava, ki jo ugotovi sodišče Unije ali nacionalno sodišče – Pravica do plačila obresti – Obdobje, za katero se plačajo obresti)

8

2022/C 237/10

Zadeva C-510/20: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 28. aprila 2022 – Evropska komisija/Republika Bolgarija (Neizpolnitev obveznosti države – Člen 258 PDEU – Okolje – Direktiva 2008/56/ES – Politika morskega okolja – Člen 5 – Morske strategije – Člen 17(2) in (3) – Neobstoj pravočasnega pregleda začetne presoje in določitve dobrega okoljskega stanja ter okoljskih ciljev – Neobstoj pravočasne obvestitve Evropske komisije o podrobnostih posodobitev, opravljenih po pregledih)

9

2022/C 237/11

Zadeva C-531/20: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 28. aprila 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – NovaText GmbH/Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Predhodno odločanje – Pravice intelektualne lastnine – Direktiva 2004/48/ES – Člen 3 – Splošna obveznost v zvezi z ukrepi, postopki in pravnimi sredstvi, potrebnimi za zagotovitev uveljavitve pravic intelektualne lastnine – Člen 14 – Pojem „razumni in sorazmerni pravni stroški“ – Patentni zastopnik – Neobstoj možnosti, da nacionalno sodišče presodi razumnost in sorazmernost stroškov, naloženih stranki, ki je pravdo izgubila)

9

2022/C 237/12

Zadeva C-559/20: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 28. aprila 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Saarbrücken – Nemčija) – Koch Media GmbH/FU (Predhodno odločanje – Pravice intelektualne lastnine – Direktiva 2004/48/ES – Člen 14 – Pojma „stroški postopka“ in „drugi izdatki“ – Opomin za zagotovitev uveljavitve pravice intelektualne lastnine po zunajsodni poti – Odvetniški stroški – Opredelitev – Nacionalna ureditev, ki pod nekaterimi pogoji omejuje znesek teh stroškov, ki ga je treba povrniti)

10

2022/C 237/13

Zadeva C-612/20: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 28. aprila 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Cluj – Romunija) – Happy Education SRL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj (Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 132(1)(i) – Oprostitve za določene dejavnosti, ki so v javnem interesu – Oprostitve, povezane z izobraževanjem otrok ali mladine, s šolskim ali univerzitetnim izobraževanjem – Opravljanje izobraževalnih storitev, ki so komplementarne šolskemu programi – Organizacija zasebnega prava, ki te dejavnosti opravlja v komercialne namene)

11

2022/C 237/14

Zadeva C-637/20: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 28. aprila 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Högsta förvaltningsdomstolen – Švedska) – Skatteverket/DSAB Destination Stockholm AB (Predhodno odločanje – Direktiva 2006/112/ES – Skupni sistem davka na dodano vrednost – Člen 30a, točka 1 – Pojem „kupon“ – Člen 30a, točka 3 – Pojem „večnamenski kupon“ – Prodaja kartice, ki imetniku daje pravico do več turističnih storitev za omejeno obdobje)

11

2022/C 237/15

Zadeva C-642/20: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 28. aprila 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana – Italija) – Caruter s.r.l./S.R.R. Messina Provincia S.c.P.A. in drugi (Predhodno odločanje – Direktiva 2014/24/EU – Oddaja javnih naročil – Člen 63 – Uporaba zmogljivosti drugih subjektov s strani skupine gospodarskih subjektov – Možnost javnega naročnika, da zahteva, da nekatere ključne naloge opravi sodelujoči v tej skupini – Nacionalna ureditev, ki določa, da mora vodilno podjetje izpolnjevati pogoje in izvršiti storitve v večinskem delu)

12

2022/C 237/16

Zadeva C-674/20: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 27. aprila 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour constitutionnelle – Belgija) – Airbnb Ireland UC / Région de Bruxelles-Capitale (Predhodno odločanje – Notranji trg – Člen 114(2) PDEU – Izključitev davčnih določb – Direktiva 2000/31/ES – Storitve informacijske družbe – Elektronsko poslovanje – Elektronska platforma za nepremičninsko posredovanje – Člen 1(5)(a) – Izključitev področja obdavčitve – Opredelitev – Regionalna ureditev v zvezi z davkom na turistične nastanitvene obrate – Določba, ki posrednike zavezuje, da na pisno zahtevo posredujejo nekatere podatke o poslovanju teh obratov davčni upravi s ciljem identifikacije oseb, ki so zavezane plačilu tega davka – Člen 56 PDEU – Neobstoj diskriminacije – Neobstoj omejitve)

13

2022/C 237/17

Zadeva C-44/21: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 28. aprila 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht München I – Nemčija) – Phoenix Contact GmbH & Co. KG / HARTING Deutschland GmbH & Co. KG, Harting Electric GmbH & Co. KG (Predhodno odločanje – Intelektualna lastnina – Direktiva 2004/48/ES – Člen 9(1) – Evropski patent – Začasni ukrepi – Pooblastilo nacionalnih pravosodnih organov za izdajo začasne odredbe, namenjeno preprečitvi kakršne koli neposredne kršitve pravice intelektualne lastnine – Nacionalna sodna praksa, v skladu s katero se predlogi za začasne odredbe zavrnejo, če veljavnost zadevnega patenta ni bila potrjena vsaj s prvostopenjsko odločbo, izdano v postopku z ugovorom ali postopku za ugotovitev ničnosti – Obveznost skladne razlage)

14

2022/C 237/18

Zadeva C-72/21: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 28. aprila 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Augstākā tiesa (Senāts) – Latvija) – SIA „PRODEX“/Valsts ieņēmumu dienests (Predhodno odločanje – Carinska unija – Skupna carinska tarifa – Kombinirana nomenklatura – Tarifne številke – Tarifna podštevilka 4418 20 – Obseg – Vrata, podboji in pragovi – Plošče MDF in letve – Splošno pravilo 2(a), prvi del, za razlago kombinirane nomenklature – Proizvod, ki ni kompleten ali končen – Pojem)

14

2022/C 237/19

Zadeva C-86/21: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 28. aprila 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León – Španija) – Gerencia Regional de Salud de Castilla y León/Delia (Predhodno odločanje – Prosto gibanje delavcev – Člen 45 PDEU – Uredba (EU) št. 492/2011 – Člen 7(2) – Enako obravnavanje – Nacionalni sistem za priznavanje poklicnega razvoja zdravstvenih delavcev – Neupoštevanje delovnih izkušenj, pridobljenih v zdravstvenih službah druge države članice – Ovira)

15

2022/C 237/20

Zadeva C-89/21: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 28. aprila 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – UAB „Romega“/Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (Predhodno odločanje – Živilska zakonodaja – Uredba (ES) št. 2073/2005 – Mikrobiološka merila za živila – Člen 1 – Priloga I – Sveže perutninsko meso – Nadzor prisotnosti salmonel, naštetih v vrstici 1.28 poglavja I te priloge, s strani pristojnih nacionalnih organov – Nadzor prisotnosti drugih patogenih mikroorganizmov – Uredba (ES) št. 178/2002 – Člen 14(8) – Diskrecijska pravica nacionalnih organov – Obseg)

16

2022/C 237/21

Združeni zadevi C-160/21 in C-217/21: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 28. aprila 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad Veliko Tarnovo – Bolgarija) – „Nikopolis AD Istrum 2010“ EOOD (C-160/21), „Agro – eko 2013“ EOOD (C-217/21)/Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie“ (Predhodno odločanje – Skupna kmetijska politika – Sheme neposrednih podpor – Uredba (EU) št. 1306/2013 – Plačila upravičencem – Člen 75 – Rok za plačilo – Upoštevanje – Neobstoj – Zavrnitev vloge za pomoč zaradi molka organa)

16

2022/C 237/22

Zadeva C-251/21: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 28. aprila 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Augstākā tiesa (Senāts) – Latvija) – „Piltenes meži“ SIA / Lauku atbalsta dienests (Predhodno odločanje – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) – Uredba (EU) št. 1305/2013 – Podpora za razvoj podeželja iz EKSRP – Člen 30 – Plačila v okviru programa Natura 2000 – Področje uporabe – Prošnja za pomoč v zvezi z mikrorezervatom, ustvarjenim v gozdu, ki ni del omrežja Natura 2000, da bi se prispevalo k zagotavljanju zaščite vrste prostoživečih ptic – Uredba (EU) št. 702/2014 – Skupinska izjema za nekatere podpore iz kmetijskega in gozdarskega sektorja – Uporaba za pomoči, ki se sofinancirajo iz sredstev Evropske unije – Neuporaba za podjetja v težavah)

17

2022/C 237/23

Zadeva C-277/21: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 28. aprila 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Belgija) – Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC) in drugi/Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale de Belgique (Predhodno odločanje – Uredba (EU) št. 549/2013 – Evropski sistem nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji – Priloga A, točka 20.15 – Nadzor, ki ga inštitut za nacionalne račune opravlja nad organizacijskimi organi izobraževalnih ustanov, ustanovljenih v obliki nepridobitnih institucij – Izobraževalne ustanove, ki so upravičene do javnega financiranja in do svobode izobraževanja, zagotovljene z ustavo – Priloga A, točka 20.15, drugi stavek – Pojem „javni poseg v obliki splošnih predpisov, ki veljajo za vse enote v isti dejavnosti“ – Obseg – Priloga A, točka 20.15, prvi stavek – Priloga A, točka 2.39(b), točka 20.15(b) in točka 20.309(h) – Pojem „čezmerna regulacija“ – Obseg)

18

2022/C 237/24

Zadeva C-286/21: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 28. aprila 2022 – Evropska komisija/Francoska republika (Neizpolnitev obveznosti – Okolje – Direktiva 2008/50/ES – Kakovost zunanjega zraka – Člen 13(1) in Priloga XI – Sistematično in trajno preseganje mejnih vrednosti za mikrodelce (PM10) na nekaterih območjih Francije – Člen 23(1) – Priloga XV – „Čim krajše“ obdobje preseganja – Ustrezni ukrepi)

19

2022/C 237/25

Zadeva C-804/21 PPU: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 28. aprila 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein oikeus – Finska) – C, CD/Syyttäjä (Predhodno odločanje – Nujni postopek predhodnega odločanja – Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Evropski nalog za prijetje – Okvirni sklep 2002/584/PNZ – Člen 23(3) – Zahteva po posredovanju izvršitvenega pravosodnega organa – Člen 6(2) – Policija – Izključitev – Okoliščine, na katere državi članici nimata vpliva – Pojem – Pravne ovire za predajo – Pravna sredstva, ki jih je vložila zahtevana oseba – Prošnja za mednarodno zaščito – Izključitev – Člen 23(5) – Pretek rokov, določenih za izvedbo predaje – Posledice – Izpustitev na prostost – Obveznost sprejetja potrebnih ukrepov za preprečitev bega)

20

2022/C 237/26

Združene zadeve C-306/19, C-512/19, C-595/19 in od C-608/20 do C-611/20: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 1. marca 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italija) – Milis Energy SpA/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE (C-306/19), Go Sun Srl, Malby Energy 4 Srl/Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA (C-512/19), Fototre Srl/Ministero dello Sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA (C-595/19), Interporto di Trieste SpA (C-608/20), Soelia SpA (C-609/20), Cosilt – Consorzio per lo sviluppo economico locale di Tolmezzo (C-610/20 in C-611/20)/Ministero dello Sviluppo economico, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA (Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Okolje – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člena 16 in 17 – Načeli pravne varnosti in varstva legitimnih pričakovanj – Pogodba o energetski listini – Člen 10 – Uporaba – Direktiva 2009/28/ES – Člen 3(3)(a) – Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov – Proizvodnja električne energije v sončnih fotonapetostnih elektrarnah – Sprememba programa podpore)

21

2022/C 237/27

Zadeva C-464/21: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 26. aprila 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona – Španija) – QL/Universitat de Barcelona (Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Socialna politika – Direktiva 1999/70/ES – Okvirni sporazum o delu za določen čas, sklenjen med ETUC, UNICE in CEEP – Zaporedne pogodbe o zaposlitvi za določen čas v javnem sektorju – Določba 2 in določba 3, točka 1 – Področje uporabe – Pojem „delavec, zaposlen za določen čas“)

22

2022/C 237/28

Zadeva C-420/21 P: Pritožba, ki jo je Valvis Holding SA vložila 9. julija 2021 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 12. maja 2021 v zadevi T-638/19, Sun Stars & Sons/EUIPO – Valvis Holding

23

2022/C 237/29

Zadeva C-761/21 P: Pritožba, ki jo je St. Hippolyt Holding GmbH vložila 10. decembra 2021 zoper sodbo Splošnega sodišča (deseti senat) z dne 20. oktobra 2021 v zadevi T-351/20, St. Hippolyt/EUIPO – Raisioaqua

23

2022/C 237/30

Zadeva C-762/21 P: Pritožba, ki jo je St. Hippolyt Holding GmbH vložila 10. decembra 2021 zoper sodbo Splošnega sodišča (deseti senat) z dne 20. oktobra 2021 v zadevi T-352/20, St. Hippolyt/EUIPO – Elephant

23

2022/C 237/31

Zadeva C-1/22 P: Pritožba, ki jo je José María Castillejo Oriol vložil 1. januarja 2022 zoper sklep Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 8. novembra 2021 v zadevi T-419/21, Castillejo Oriol/Komisija

24

2022/C 237/32

Zadeva C-90/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 10. februarja 2022 – „Gjensidige“ ADB

24

2022/C 237/33

Zadeva C-100/22 P: Pritožba, ki jo je oseba KY vložila 13. februarja 2022 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 1. decembra 2021 v zadevi T-433/20, KY/Sodišče Evropske unije

25

2022/C 237/34

Zadeva C-112/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Napoli (Italija) 17. februarja 2022 – kazenski postopek zoper CU

25

2022/C 237/35

Zadeva C-129/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Darmstadt (Nemčija) 24. februarja 2022 – EF/Stadt Offenbach am Main

27

2022/C 237/36

Zadeva C-130/22 P: Pritožba, ki jo je oseba DD vložila 24. februarja 2022 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 21. decembra 2021 v zadevi T-703/19, DD/FRA

27

2022/C 237/37

Zadeva C-162/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 3. marca 2022 – A.G./Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

28

2022/C 237/38

Zadeva C-178/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bolzano (Italija) 8. marca 2022 – kazenski postopek proti neznanim osebam

29

2022/C 237/39

Zadeva C-181/22 P: Pritožba, ki jo je 9. marca 2022 vložila Nemea Bank plc zoper sklep Splošnega sodišča (deveti razširjeni senat) z dne 20. decembra 2021 v zadevi T-321/17, Niemelä in drugi/ECB

30

2022/C 237/40

Zadeva C-182/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht München (Nemčija) 10. marca 2022 – JU/Scalable Capital GmbH

30

2022/C 237/41

Zadeva C-184/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesarbeitsgericht (Nemčija) 10. marca 2022 – IK/KfH Kuratorium für Dialyse in Nierentransplantation e.V.

31

2022/C 237/42

Zadeva C-185/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesarbeitsgericht (Nemčija) 10. marca 2022 – CM/KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V.

33

2022/C 237/43

Zadeva C-189/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht München (Nemčija) 11. marca 2022 – SO/Scalable Capital GmbH

34

2022/C 237/44

Zadeva C-193/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) 11. marca 2022 – TR, UQ/FTI Touristik GmbH

35

2022/C 237/45

Zadeva C-206/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein (Nemčija) 17. marca 2022 – TF/Sparkasse Südpfalz

36

2022/C 237/46

Zadeva C-218/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Lecce (Italija) 24. marca 2022 – BU/Comune di Copertino

36

2022/C 237/47

Zadeva C-223/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Napoli (Italija) 29. marca 2022 – kazenski postopek zoper ND

37

2022/C 237/48

Zadeva C-227/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Gabrovo (Bolgarija) 31. marca 2022 – IL/Regionalna direktsia „Avtomobilna administratsia“ Pleven

38

2022/C 237/49

Zadeva C-228/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Düsseldorf (Nemčija) 1. aprila 2022 – flightright GmbH/Eurowings GmbH

38

2022/C 237/50

Zadeva C-234/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tallinna Halduskohus (Nemčija) 4. aprila 2022 – Roheline Kogukond MTÜ, Eesti Metsa Abiks MTÜ, Päästame Eesti Metsad MTÜ und Sihtasutus Keskkonnateabe Ühendus/Keskkonnaagentuur

39

2022/C 237/51

Zadeva C-248/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court (Irska) 8. aprila 2022 – Z.K. in M.S./The Minister for Justice and Equality

40

2022/C 237/52

Zadeva C-249/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstrija) 11. aprila 2022 – BM/Gebühren Info Service GmbH (GIS)

41

2022/C 237/53

Zadeva C-256/22 P: Pritožba, ki jo je 12. aprila 2022 vložila Pilatus Bank plc zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti razširjeni senat) z dne 2. februarja 2022 v zadevi T-27/19, Pilatus Bank in Pilatus Holding/ECB

41

2022/C 237/54

Zadeva C-291/22 P: Pritožba, ki jo je Debregeas et associés Pharma (D & A Pharma) vložila 2. maja 2022 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 2. marca 2022 v zadevi T-556/20, D & A Pharma/Komisija in EMA

42

 

Splošno sodišče

2022/C 237/55

Zadeve T-335/18, T-338/18 in T-327/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. aprila 2022 – Mubarak in drugi/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi zaradi razmer v Egiptu – Ukrepi, sprejeti proti osebam, odgovornim za odtujitev državnih sredstev ter povezanim osebam in subjektom – Zamrznitev sredstev – Seznam oseb, subjektov in organov, za katere velja zamrznitev sredstev – Ohranitev imena tožečih stranke na seznamu – Pravica do obrambe – Dolžnost Sveta, da preveri, ali sta bili ob sprejetju odločbe organa tretje države spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva – Napačna uporaba prava – Očitna napaka pri presoji)

44

2022/C 237/56

Zadeva T-508/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. aprila 2022 – Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) in drugi/Komisija („Državne pomoči – Shema pomoči vlade Gibraltarja, ki se nanaša na davek od dohodkov pravnih oseb – Davčna oprostitev za obresti in licenčnine – Vnaprejšnja davčna stališča v korist mednarodnih skupin podjetij – Sklep, s katerim je Komisija pomoči razglasila za nezdružljive z notranjim trgom – Obveznost obrazložitve – Očitna napaka pri presoji – Selektivna prednost – Pravica do predložitve pripomb“)

45

2022/C 237/57

Zadeva T-634/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. aprila 2022 –FC/EUAA („Javni uslužbenci – Začasni uslužbenci – Preddisciplinski postopek – Začasna odstranitev z delovnega mesta, odtegnitev prejemkov in prepoved dostopa v pisarne ter druge prostore EUAA – Poročilo OLAF – Načelo dobrega upravljanja – Pravica do izjave – Načelo nepristranskosti – Očitna napaka pri presoji – Obveznost obrazložitve – Pravica do obrambe – Odgovornost – Tesna zveza s predlogi za razglasitev ničnosti“)

46

2022/C 237/58

Zadeva T-392/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. aprila 2022 – Flašker/Komisija (Državne pomoči – Ukrepi, ki jih je Slovenija dodelila občinski mreži lekarn – Faza predhodnega pregleda – Sklep, s katerim je Komisija ugotovila, da ne gre za državno pomoč in morda za obstoječe pomoči – Sklep, sprejet brez uvedbe formalnega postopka preiskave na podlagi člena 108(2) PDEU – Resne težave)

47

2022/C 237/59

Zadeva T-425/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. aprila 2022 – KU/ESZD (Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenci – Osebje ESZD – Psihično nasilje – Upravna preiskava – Člen 12a Kadrovskih predpisov – Prošnja za pomoč – Zavrnitev prošnje – Člen 24 Kadrovskih predpisov – Obveznost obrazložitve – Napaka pri presoji – Razumni rok – Odgovornost)

47

2022/C 237/60

Zadeva T-750/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. aprila 2022 – Correia/EESO (Javni uslužbenci – Zaposleni v EESO – Začasni uslužbenci – Prošnja za ponovno vzpostavitev kariere – Zavrnitev prošnje – Ničnostna tožba – Pravilnost predhodnega postopka – Rok za pritožbo – Procesno upravičenje – Dopustnost – Enako obravnavanje – Pravna varnost – Upravičenost do kariere – Neobstoj pravice do ponovne vzpostavitve kariere – Obveznost primerjalne ocene uspešnosti – Odgovornost – Nepremoženjska škoda)

48

2022/C 237/61

Zadeva T-68/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. aprila 2022 – QA/Komisija (Nepogodbena odgovornost – Sporazum o nepovratnih sredstvih, sklenjen v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) – Revizijsko poročilo – Jezik – Dovolj resna kršitev pravnega pravila, s katerim so posameznikom podeljene pravice – Sorazmernost – Načelo dobrega upravljanja)

49

2022/C 237/62

Zadeva T-208/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. aprila 2022 – Dorit-DFT/EUIPO – Erwin Suter (DORIT) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Besedna znamka DORIT – Prejšnje nacionalne firme družb – Relativni razlog za zavrnitev – Neuporaba znaka, ki je več kot zgolj lokalnega pomena, v gospodarskem prometu – Člena 8(4) in 52(1)(c) Uredbe (ES) št. 40/94 (postala člena 8(4) in 60(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001)

49

2022/C 237/63

Zadeva T-219/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. aprila 2022 – Agora Invest/EUIPO – Transportes Maquinaria y Obras (TRAMOSA) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije TRAMOSA – Prejšnja figurativna znamka evropske unije TRAMO, SA TRANSPORTE MAQUINARIA Y OBRAS, S.A. – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) – Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke – Člen 15(1), drugi pododstavek, točka (a), ter člen 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 (postala člena 18(1), drugi pododstavek, točka (a), ter člen 47(2) in (3) Uredbe 2017/1001) – Oblika, ki se razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja)

50

2022/C 237/64

Zadeva T-276/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. aprila 2022 – Moio/EUIPO – Paul Hartmann (moio.care) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije moio.care – Prejšnja besedna znamka Evropske unije Molicare – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

51

2022/C 237/65

Zadeva T-6/21: Sklep Splošnega sodišča z dne 23. marca 2022 – Advanced Organic Materials/EUIPO – Swiss Pharma International (ADVASTEROL) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Umik ugovora – Ustavitev postopka)

51

2022/C 237/66

Zadeva T-226/21: Sklep Splošnega sodišča z dne 30. marca 2022 – Retail Royalty/EUIPO – Fashion Energy (Upodobitev orla) (Znamka Evropske Unije – Postopek za razveljavitev – Umik zahteve za razveljavitev – Ustavitev postopka)

52

2022/C 237/67

Zadeva T-265/21: Sklep Splošnega sodišča z dne 30. marca 2022 – Sunshine Smile/EUIPO (PlusDental+) (Znamka Evropske unije – Preklic izpodbijane odločbe – Prenehanje obstoja predmeta spora – Ustavitev postopka)

52

2022/C 237/68

Zadeva T-343/21: Sklep Splošnega sodišča z dne 18. marca 2022 – Hewlett Packard Enterprise Development/EUIPO – Aruba (ARUBA) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Umik zahteve za ugotovitev ničnosti – Ustavitev postopka)

53

2022/C 237/69

Zadeva T-345/21: Sklep Splošnega sodišča z dne 18. marca 2022 – Hewlett Packard Enterprise Development/EUIPO – Aruba (ARUBA NETWORKS) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Umik zahteve za ugotovitev ničnosti – Ustavitev postopka)

54

2022/C 237/70

Zadeva T-797/21: Sklep Splošnega sodišča z dne 29. marca 2022 – Gustopharma Consumer Health/EUIPO – Helixor Heilmittel (HELIXORIGINAL) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Umik ugovora – Ustavitev postopka)

54

2022/C 237/71

Zadeva T-798/21: Sklep Splošnega sodišča z dne 29. marca 2022 – Gustopharma Consumer Health/EUIPO – Helixor Heilmittel (HELIXFORTE) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Retrait de l’opposition – Umik ugovora – Ustavitev postopka)

55

2022/C 237/72

Zadeva T-522/21: Tožba, vložena 18. januarja 2022 – XH/Komisija

55

2022/C 237/73

Zadeva T-173/22: Tožba, vložena 30. marca 2022 – T-Systems International/Komisija

56

2022/C 237/74

Zadeva T-196/22: Tožba, vložena 14. aprila 2022 – Mariani/Parlament

57

2022/C 237/75

Zadeva T-200/22: Tožba, vložena 19. aprila 2022 – Poljska/Komisija

58

2022/C 237/76

Zadeva T-203/22: Tožba vložena 15. aprila 2022. – Nizozemska/Komisija

59

2022/C 237/77

Zadeva T-206/22: Tožba, vložena 20. aprila 2022 – Makhlouf/Svet

59

2022/C 237/78

Zadeva T-207/22: Tožba, vložena 19. aprila 2022 – Mhana/Svet

60

2022/C 237/79

Zadeva T-208/22: Tožba, vložena 19. aprila 2022 – Makhlouf/Svet

61

2022/C 237/80

Zadeva T-209/22: Tožba, vložena 19. aprila 2022 – Makhlouf/Svet

62

2022/C 237/81

Zadeva T-212/22: Tožba, vložena 21. aprila 2022 – Prigozhina/Svet

62

2022/C 237/82

Zadeva T-217/22: Tožba, vložena 20. aprila 2022 – Lifestyle Equities/EUIPO – Greenwich Polo Club (GREENWICH POLO CLUB)

63

2022/C 237/83

Zadeva T-218/22: Tožba, vložena 21. aprila 2022 – Roxtec/EUIPO – Wallmax (Upodobitev modrega kvadrata, ki vsebuje osem črnih koncentričnih krogov)

64

2022/C 237/84

Zadeva T-219/22: Tožba, vložena 22. aprila 2022 – Wallmax/EUIPO – Roxtec (Upodobitev modrega kvadrata, ki vsebuje osem črnih koncentričnih krogov)

65

2022/C 237/85

Zadeva T-220/22: Tožba, vložena 25. aprila 2022 – CiviBank/ECB

65

2022/C 237/86

Zadeva T-221/22: Tožba, vložena 25. aprila 2022 – Pharmaselect International/EUIPO – OmniActive Health Technologies (LUTAMAX)

66

2022/C 237/87

Zadeva T-222/22: Tožba, vložena 22. aprila 2022 – Engineering – Ingegneria Informatica/Komisija in REA

67

2022/C 237/88

Zadeva T-228/22: Tožba, vložena 27. aprila 2022 – Casablanca Clothing/EUIPO – Adrien (CASABLANCA TENNIS CLUB)

68

2022/C 237/89

Zadeva T-231/22: Tožba, vložena 28. aprila 2022 – Growth Finance Plus/EUIPO (doglover)

69

2022/C 237/90

Zadeva T-232/22: Tožba, vložena 28. aprila 2022 – Growth Finance Plus/EUIPO (catlover)

69

2022/C 237/91

Zadeva T-233/22: Tožba, vložena 28. aprila 2022 – Islentyeva/Svet

70

2022/C 237/92

Zadeva T-234/22: Tožba, vložena 29. aprila 2022 – Ismailova/Svet

71

2022/C 237/93

Zadeva T-235/22: Tožba, vložena 29. aprila 2022 – Russian Direct Investment Fund/Svet

72

2022/C 237/94

Zadeva T-236/22: Tožba, vložena 28. aprila 2022 – Intel Corporation/Komisija

73

2022/C 237/95

Zadeva T-239/22: Tožba, vložena 29. aprila 2022 – Cherusci/EUIPO – LexDellmeier (RIALTO)

75

2022/C 237/96

Zadeva T-242/22: Tožba, vložena 3. maja 2022 – OmniActive Health Technologies/EUIPO – Pharmaselect International (LUTAMAX)

75

2022/C 237/97

Zadeva T-245/22: Tožba, vložena 4. maja 2022 – PGTEX Morocco/Komisija

76

2022/C 237/98

Zadeva T-246/22: Tožba, vložena 4. maja 2022 – PGTEX Morocco/Komisija

77

2022/C 237/99

Zadeva T-253/22: Tožba, vložena 9. maja 2022 – Groschopp/EUIPO (Sustainability through Quality)

78


SL

 

Top