EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:205:TOC

Uradni list Evropske unije, C 205, 20. maj 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 205

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 65
20. maj 2022


Vsebina

Stran

 

 

EVROPSKI PARLAMENT
ZASEDANJE 2021–2022
Seja: 11. novembra 2021
SPREJETA BESEDILA

1


 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

RESOLUCIJE

 

Evropski parlament

 

četrtek 11. novembra 2021

2022/C 205/01

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. novembra 2021 o krepitvi demokracije ter svobode in pluralnosti medijev v EU: zloraba civilnopravnih in kazenskopravnih ukrepov za utišanje novinarjev, nevladnih organizacij in civilne družbe (2021/2036(INI))

2

2022/C 205/02

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. novembra 2021 o evropskem izobraževalnem prostoru: skupni celostni pristop (2020/2243(INI))

17

2022/C 205/03

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. novembra 2021 o akcijskem načrtu za pravice intelektualne lastnine v podporo okrevanju in odpornosti EU (2021/2007(INI))

26

2022/C 205/04

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. novembra 2021 o uporabi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (2021/2018(INI))

37

2022/C 205/05

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. novembra 2021 o prvi obletnici dejanske prepovedi pravice do splava na Poljskem (2021/2925(RSP))

44


 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropski parlament

 

četrtek 11. novembra 2021

2022/C 205/06

Sklep Evropskega parlamenta z dne 11. novembra 2021 o zahtevi za odvzem imunitete Fulviu Martusciellu (2021/2049(IMM))

53

2022/C 205/07

Sklep Evropskega parlamenta z dne 11. novembra 2021 o zahtevi za odvzem imunitete Haraldu Vilimskemu (2021/2073(IMM))

55

2022/C 205/08

Sklep Evropskega parlamenta z dne 11. novembra 2021 o zahtevi za odvzem imunitete Nilsu Ušakovsu (2020/2239(IMM))

57


 

III   Pripravljalni akti

 

Evropski parlament

 

četrtek 11. novembra 2021

2022/C 205/09

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. novembra 2021 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/34/EU glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic (09722/1/2021 – C9-0371/2021 – 2016/0107(COD))

59

2022/C 205/10

P9_TA(2021)0447
Evropsko partnerstvo za meroslovje ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. novembra 2021 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Unije v evropskem partnerstvu za meroslovje, ki ga skupaj izvaja več držav članic (COM(2021)0089 – C9-0083/2021 – 2021/0049(COD))
P9_TC1-COD(2021)0049
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. novembra 2021 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2021/… Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Unije v evropskem partnerstvu za meroslovje, ki ga skupaj izvaja več držav članic

61

2022/C 205/11

P9_TA(2021)0448
Agencija Evropske unije za azil ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. novembra 2021 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za azil in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 439/2010 (COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))
P9_TC1-COD(2016)0131
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. novembra 2021 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2021/… Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za azil in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 439/2010

63

2022/C 205/12

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 14. septembra in 11. novembra 2021, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o resnih čezmejnih grožnjah za zdravje in o razveljavitvi Sklepa št. 1082/2013/EU (COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

64

2022/C 205/13

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. novembra 2021 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Avstralsko zvezo v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembi koncesij za vse tarifne kvote, vključene na seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije (06102/2021 – C9-0376/2021 – 2021/0029(NLE))

157


Legenda uporabljenih znakov

*

Postopek posvetovanja

***

Postopek odobritve

***I

Redni zakonodajni postopek: prva obravnava

***II

Redni zakonodajni postopek: druga obravnava

***III

Redni zakonodajni postopek: tretja obravnava

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku akta.)

Spremembe Parlamenta:

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim tiskom.

SL

 

Top