EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:465:TOC

Uradni list Evropske unije, C 465, 17. november 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 465

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 64
17. november 2021


Vsebina

Stran

 

 

EVROPSKI PARLAMENT
ZASEDANJE 2020–2021
Seje: 8.–11. februarja 2021
SPREJETA BESEDILA

1


 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

RESOLUCIJE

 

Evropski parlament

 

torek, 9. februar 2021

2021/C 465/01

Sklep Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje osnutku uredbe Komisije o spremembi uredb (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 in (EU) 2019/2024 o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo strežnikov in izdelkov za shranjevanje podatkov, elektromotorjev in pogonov s spremenljivo hitrostjo, hladilnih aparatov, svetlobnih virov in ločenih krmilnih naprav, elektronskih prikazovalnikov, gospodinjskih pomivalnih strojev, gospodinjskih pralnih strojev in pralno-sušilnih strojev ter hladilnih aparatov z neposredno prodajno funkcijo (D069494/02 – 2020/2917(RPS))

2

 

sreda, 10. februar 2021

2021/C 465/02

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. februarja 2021 o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2020 (2020/2123(INI))

4

2021/C 465/03

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. februarja 2021 o novem akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo (2020/2077(INI))

11

2021/C 465/04

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. februarja 2021 o izvajanju Direktive 2011/36/EU o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev (2020/2029(INI))

30

2021/C 465/05

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. februarja 2021 o izvajanju člena 43 Direktive 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (2020/2047(INI))

47

2021/C 465/06

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. februarja 2021 o dostopu javnosti do dokumentov (člen 122(7)) – letno poročilo za leta 2016–2018 (2019/2198(INI))

54

2021/C 465/07

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. februarja 2021 o zmanjševanju neenakosti s posebnim poudarkom na revščini zaposlenih (2019/2188(INI))

62

2021/C 465/08

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. februarja 2021 o vplivu COVID-19 na mlade in šport (2020/2864(RSP))

82

 

četrtek, 11. februar 2021

2021/C 465/09

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2021 o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Ukrajino (2019/2202(INI))

87

2021/C 465/10

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2021 o Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Program znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost (2020/2818(RSP))

110

2021/C 465/11

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2021 o varnosti jedrske elektrarne v Ostrovcu (Belorusija) (2021/2511(RSP))

123

2021/C 465/12

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2021 o humanitarnih in političnih razmerah v Jemnu (2021/2539(RSP))

126

2021/C 465/13

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2021 o razmerah v Mjanmaru (2021/2540(RSP))

135

2021/C 465/14

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2021 o Ruandi, primer Paula Rusesabagina (2021/2543(RSP))

143

2021/C 465/15

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2021 o stanju človekovih pravic v Kazahstanu (2021/2544(RSP))

147

2021/C 465/16

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2021 o političnih razmerah v Ugandi (2021/2545(RSP))

154

2021/C 465/17

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2021 o prihodnjih izzivih na področju pravic žensk v Evropi: več kot 25 let po Pekinški deklaraciji in izhodiščih za ukrepanje (2021/2509(RSP))

160


 

II   Sporočila

 

SKUPNE IZJAVE

 

Evropski parlament

 

torek, 9. februar 2021

2021/C 465/18

Sklep Evropskega parlamenta z dne 9. februarja 2021 o zahtevi za odvzem imunitete Álvaru Amaru (2019/2150(IMM))

170


 

III   Pripravljalni akti

 

Evropski parlament

 

torek, 9. februar 2021

2021/C 465/19

Sklep Evropskega parlamenta z dne 9. februarja 2021 o predlogu Evropske centralne banke za imenovanje podpredsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke (N9-0080/2020 – C9-0425/2020 – 2020/0910(NLE))

172

2021/C 465/20

P9_TA(2021)0032
Nadzor nabave in posedovanja orožja ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. februarja 2021 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nadzoru nabave in posedovanja orožja (kodificirano besedilo) (COM(2020)0048 – C9-0017/2020 – 2020/0029(COD))
P9_TC1-COD(2020)0029
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 9. februarja 2021 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2021/… Evropskega parlamenta in Sveta o nadzoru nabave in posedovanja orožja (kodificirano besedilo)

174

2021/C 465/21

Sklep Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 19. januarja 2021 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede zneskov podpore Unije za razvoj podeželja v letu 2021 (C(2021)00188 – 2021/2517(DEA))

175

2021/C 465/22

Sklep Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 27. januarja 2021 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/884 o odstopanju od Delegirane uredbe (EU) 2017/891 glede sektorja sadja in zelenjave in Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 glede vinskega sektorja za leto 2020 v zvezi s pandemijo COVID-19 ter spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 (C(2021)00371 – 2021/2530(DEA))

176

2021/C 465/23

Sklep Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 21. decembra 2020 o spremembi tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 v zvezi s časovnim okvirom začetka uporabe nekaterih postopkov obvladovanja tveganja za namen izmenjave zavarovanja s premoženjem (C(2020)9147 – 2020/2942(DEA))

178

2021/C 465/24

Sklep Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 21. decembra 2020 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz delegiranih uredb (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 in (EU) 2016/1178 v zvezi z datumom, na katerega za določene vrste pogodb začne veljati obveznost kliringa (C(2020)9148 – 2020/2943(DEA))

180

 

sreda, 10. februar 2021

2021/C 465/25

P9_TA(2021)0038
Vzpostavitev Mehanizma za okrevanje in odpornost ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. februarja 2021 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))
P9_TC1-COD(2020)0104
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 10. februarja 2021 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2021/… Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost

182

 

četrtek, 11. februar 2021

2021/C 465/26

P9_TA(2021)0046
Trgi finančnih instrumentov ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2021 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU glede zahtev po informacijah, upravljanja produktov in omejitev pozicij za podporo okrevanju po pandemiji COVID-19 (COM(2020)0280 – C9-0210/2020 – 2020/0152(COD))
P9_TC1-COD(2020)0152
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. februarja 2021 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2021/… Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU glede zahtev po informacijah, upravljanja produktov in omejitev pozicij ter direktiv 2013/36/EU in (EU) 2019/878 glede njune uporabe za investicijska podjetja, za podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19

185

2021/C 465/27

P9_TA(2021)0047
Prospekt EU za okrevanje in ciljno usmerjene prilagoditve za finančne posrednike, da bi se podprlo okrevanje po pandemiji COVID-19 ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2021 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 v zvezi s prospektom EU za okrevanje in ciljno usmerjenimi prilagoditvami za finančne posrednike, da bi se podprlo okrevanje po pandemiji COVID-19 (COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))
P9_TC1-COD(2020)0155
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. februarja 2021 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2021/… Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 glede prospekta EU za okrevanje in ciljno usmerjenih prilagoditev za finančne posrednike in Direktive 2004/109/ES glede uporabe enotne elektronske oblike poročanja pri pripravi letnih računovodskih poročil, da bi se podprlo okrevanje po krizi zaradi COVID-19

186

2021/C 465/28

P9_TA(2021)0048
Pravila uporabe slotov na letališčih Unije: začasna razbremenitev ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2021 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 95/93 glede začasne razbremenitve od pravil uporabe slotov na letališčih Skupnosti zaradi pandemije COVID-19 (COM(2020)0818 – C9-0420/2020 – 2020/0358(COD))
P9_TC1-COD(2020)0358
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. februarja 2021 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2021/… Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 95/93 glede začasne razbremenitve od pravil uporabe slotov na letališčih Unije zaradi krize zaradi COVID-19

188

2021/C 465/29

P9_TA(2021)0049
Začasni ukrepi glede veljavnosti potrdil in licenc (Omnibus II) ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2021 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih in začasnih ukrepih zaradi izbruha COVID-19 glede obnovitve ali podaljšanja nekaterih potrdil, spričeval, licenc, dovoljenj in pooblastil ter odloga nekaterih rednih preverjanj in rednih usposabljanj na nekaterih področjih prometne zakonodaje za referenčna obdobja po tistih iz Uredbe (EU) 2020/698 (COM(2021)0025 – C9-0004/2021 – 2021/0012(COD))
P9_TC1-COD(2021)0012
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. februarja 2021 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2021/… Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih in začasnih ukrepih zaradi nadaljevanja krize zaradi COVID-19 glede obnovitve ali podaljšanja nekaterih potrdil, spričeval, licenc, dovoljenj in pooblastil, odloga nekaterih rednih preverjanj in rednih usposabljanj na nekaterih področjih prometne zakonodaje in podaljšanja nekaterih obdobij iz Uredbe (EU) 2020/698

189


Legenda uporabljenih znakov

*

Postopek posvetovanja

***

Postopek odobritve

***I

Redni zakonodajni postopek: prva obravnava

***II

Redni zakonodajni postopek: druga obravnava

***III

Redni zakonodajni postopek: tretja obravnava

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku akta.)

Spremembe Parlamenta:

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim tiskom.

SL

 

Top