EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:425:TOC

Uradni list Evropske unije, C 425, 20. oktober 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 425

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 64
20. oktober 2021


Vsebina

Stran

 

 

EVROPSKI PARLAMENT
ZASEDANJE 2020–2021
Seje: 23.–26. novembra 2020
SPREJETA BESEDILA

1


 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

RESOLUCIJE

 

Evropski parlament

 

sreda, 24. november 2020

2021/C 425/01

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. novembra 2020 o boju proti brezdomstvu v Evropski uniji (2020/2802(RSP))

2

2021/C 425/02

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. novembra 2020 o schengenskem sistemu in ukrepih, uvedenih med krizo zaradi COVID-19 (2020/2801(RSP))

7

 

četrtek, 25. november 2020

2021/C 425/03

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. novembra 2020 K trajnostnemu enotnemu trgu za podjetja in potrošnike (2020/2021(INI))

10

2021/C 425/04

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. novembra 2020 o zagotavljanju varnosti proizvodov na enotnem trgu (2019/2190(INI))

19

2021/C 425/05

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. novembra 2020 o krepitvi medijske svobode: varstvo novinarjev v Evropi, sovražni govor, dezinformacije in vloga platform (2020/2009(INI))

28

2021/C 425/06

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. novembra 2020 o novi industrijski strategiji za Evropo (2020/2076(INI))

43

2021/C 425/07

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. novembra 2020 o zunanjepolitičnih posledicah izbruha COVID-19 (2020/2111(INI))

63

2021/C 425/08

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. novembra 2020 o izboljšanju razvojne učinkovitosti in uspešnosti pomoči (2019/2184(INI))

73

 

petek, 26. november 2020

2021/C 425/09

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2020 o Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2020/1511 z dne 16. oktobra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve aktivnih snovi amidosulfuron, bifenoks, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, parafinska olja, pikloram, prosulfokarb, žveplo, triflusulfuron in tritosulfuron (2020/2853(RSP))

87

2021/C 425/10

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2020 o osnutku izvedbene uredbe Komisije o odobritvi karbendazima kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 7. in 10. vrste proizvodov (D069099/01 – 2020/2852(RSP))

92

2021/C 425/11

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2020 o analizi evropskih volitev (2020/2088(INI))

98

2021/C 425/12

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2020 o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji – letno poročilo za leti 2018–2019 (2019/2199(INI))

107

2021/C 425/13

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2020 o vse slabših razmerah na področju človekovih pravic v Alžiriji, zlasti primeru novinarja Khaleda Drarenija (2020/2880(RSP))

126

2021/C 425/14

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2020 o razmerah v Etiopiji (2020/2881(RSP))

132

2021/C 425/15

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2020 o nenehnih kršitvah človekovih pravic v Belorusiji, zlasti umoru Romana Bondarenka (2020/2882(RSP))

137

2021/C 425/16

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2020 o stopnjevanju napetosti v Varoši po nezakonitem ravnanju Turčije in nujno potrebnem nadaljevanju pogovorov (2020/2844(RSP))

143

2021/C 425/17

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2020 o dejanski prepovedi pravice do splava na Poljskem (2020/2876(RSP))

147

2021/C 425/18

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2020 o pregledu trgovinske politike EU (2020/2761(RSP))

155

 

MNENJA

 

Evropski parlament

 

sreda, 24. november 2020

2021/C 425/19

Sklep Evropskega parlamenta z dne 24. novembra 2020 o predlogu za imenovanje Julie Laffranque v odbor, ustanovljen na podlagi člena 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije (2020/2238(INS))

161


 

III   Pripravljalni akti

 

Evropski parlament

 

torek, 23. november 2020

2021/C 425/20

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. novembra 2020 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (pridobivanje dokazov) (prenovitev) (09889/2/2020 – C9-0357/2020 – 2018/0203(COD))

162

2021/C 425/21

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. novembra 2020 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (prenovitev) (09890/2/2020 – C9-0356/2020 – 2018/0204(COD))

163

 

sreda, 24. november 2020

2021/C 425/22

Sklep Evropskega parlamenta z dne 24. novembra 2020 o priporočilu Sveta o imenovanju člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke (N9-0055/2020 – C9-0331/2020 – 2020/0805(NLE))

164

2021/C 425/23

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. novembra 2020 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Hrvaški in Poljski v zvezi z naravnimi nesrečami ter plačilo predplačil Hrvaški, Nemčiji, Grčiji, Madžarski, Irski, Portugalski in Španiji v zvezi z izrednimi razmerami v javnem zdravju (COM(2020)0960 – C9-0318/2020 – 2020/0299(BUD))

166

2021/C 425/24

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. novembra 2020 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 9/2020 za proračunsko leto 2020 – Spremni dokument k predlogu o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Hrvaški in Poljski v zvezi z naravnimi nesrečami ter plačilo predplačil Hrvaški, Nemčiji, Grčiji, Madžarski, Irski, Portugalski in Španiji v zvezi z izrednimi razmerami v javnem zdravju (12522/2020 – C9-0341/2020 – 2020/0297(BUD))

168

2021/C 425/25

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. novembra 2020 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in razveljavitvi Direktive 2009/22/ES (09573/1/2020 – C9-0355/2020 – 2018/0089(COD))

170

 

četrtek, 25. november 2020

2021/C 425/26

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 25. novembra 2020, o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU glede zahtev po informacijah, upravljanja produktov in omejitev pozicij za podporo okrevanju po pandemiji COVID-19 (COM(2020)0280 – C9-0210/2020 – 2020/0152(COD))
Sprememba 9, razen če je navedeno drugače

171

 

petek, 26. november 2020

2021/C 425/27

P9_TA(2020)0324
Uporaba tarifnih kvot in drugih uvoznih kvot Unije ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2020 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi tarifnih kvot in drugih uvoznih kvot Unije (COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD))
P9_TC1-COD(2020)0176
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 26. novembra 2020 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2020/… Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi tarifnih kvot in drugih uvoznih kvot Unije

184

2021/C 425/28

P9_TA(2020)0333
Odprava carin na nekatere proizvode ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2020 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o odpravi carin na nekatere proizvode (COM(2020)0496 – C9-0284/2020 – 2020/0253(COD))
P9_TC1-COD(2020)0253
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 26. novembra 2020 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2020/… Evropskega parlamenta in Sveta o odpravi carin na nekatero blago

185

2021/C 425/29

P9_TA(2020)0334
Splošno izvozno dovoljenje Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2020 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 z izdajo splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (COM(2020)0692 – C9-0345/2020 – 2020/0313(COD))
P9_TC1-COD(2020)0313
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 26. novembra 2020 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2020/… Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Priloge IIa k Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 glede izdaje splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

186

2021/C 425/30

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2020 o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive Sveta 2006/112/ES glede začasnih ukrepov v zvezi z davkom na dodano vrednost za cepiva proti COVID-19 ter in vitro diagnostične medicinske pripomočke za COVID-19 v odziv na pandemijo COVID-19 (COM(2020)0688 – C9-0352/2020 – 2020/0311(CNS))

187


Legenda uporabljenih znakov

*

Postopek posvetovanja

***

Postopek odobritve

***I

Redni zakonodajni postopek: prva obravnava

***II

Redni zakonodajni postopek: druga obravnava

***III

Redni zakonodajni postopek: tretja obravnava

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku akta.)

Spremembe Parlamenta:

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim tiskom.

SL

 

Top