EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:287:TOC

Uradni list Evropske unije, C 287, 31. avgust 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 287

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 63
31. avgust 2020


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2020/C 287/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2020/C 287/02

Zadeva C-452/18: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 9. julija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Teruel – Španija) – XZ/Ibercaja Banco, SA (Predhodno odločanje – Varstvo potrošnikov – Direktiva 93/13/EGS – Nepošteni pogoji v potrošniških pogodbah – Pogodba o hipotekarnem kreditu – Pogoj o omejitvi spremenljivosti obrestne mere (t. i. pogoj o obrestnem dnu) – Pogodba o novaciji – Odpoved sodnim postopkom zoper pogodbene pogoje – Nezavezujoča narava)

2

2020/C 287/03

Zadeva C-575/18 P: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 9. Julija 2020 – Češka republika/Evropska komisija (Pritožba – Lastna sredstva Evropske unije – Finančna odgovornost držav članic – Predlog za oprostitev obveznosti dati na razpolago lastna sredstva – Ničnostna tožba – Dopustnost – Dopis Evropske komisije – Pojem „izpodbojni akt“ – Člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Učinkovito sodno varstvo – Tožba, ki temelji na neupravičeni obogatitvi Unije)

3

2020/C 287/04

Zadeva C-673/18: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 9. julija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour d'appel de Paris – Francija) – Santen SAS/Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (Predhodno odločanje – Zdravilo za uporabo v humani medicini – Dodatni varstveni certifikat za zdravila – Uredba (ES) št. 469/2009 – Člen 3(d) – Pogoji za podelitev certifikata – Pridobitev prvega dovoljenja za promet z izdelkom kot zdravilom – Dovoljenje za promet z novo terapevtsko uporabo znane učinkovine)

3

2020/C 287/05

Združeni zadevi C-698/18 in C-699/18: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 9. julija 2020 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Specializat Mureş – Romunija) – SC Raiffeisen Bank SA/JB (C-698/18), BRD Groupe Société Générale SA/KC (C-699/18) (Predhodno odločanje – Direktiva 93/13/EGS – Kreditna pogodba, ki se nanaša na osebno posojilo – V celoti izvršena pogodba – Ugotovitev nepoštenosti pogodbenih pogojev – Tožba za vračilo zneskov, ki so bili neupravičeno plačani na podlagi nepoštenega pogoja – Podrobna pravila sodnega postopka – Redna tožba, za katero ni zastaralnega roka – Redna tožba, ki je osebne in premoženjske narave ter za katero velja zastaralni rok – Začetek teka zastaralnega roka – Objektivni trenutek, od katerega je potrošnik seznanjen z obstojem nepoštenega pogoja)

4

2020/C 287/06

Zadeva C-716/18: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. julija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Timişoara – Romunija) – CT/Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1 (Predhodno odločanje – Obdavčenje – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 288, prvi odstavek, točka 4 – Posebna ureditev za mala podjetja – Metoda izračuna letnega prometa, ki je osnova za uporabo posebne ureditve za mala podjetja – Pojem „postranska transakcija z nepremičninami“ – Dajanje nepremičnine v najem s strani fizične osebe, ki opravlja več samostojnih poklicev)

5

2020/C 287/07

Zadeva C-70/19 P: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 9. julija 2020 – Evropska komisija/HM (Pritožba – Javni uslužbenci – Uradniki – Zaposlovanje – Razpis natečaja EPSO/AST-SC/03/15 – Nepripustitev k opravljanju ocenjevalnih preizkusov – Zahteva za pregled – Elektronska pošta Evropskega urada za izbor osebja (EPSO) – Neposredovanje zahteve za pregled s strani EPSO natečajni komisiji – Razlog za zavrnitev – Zamuda – Opredelitev elektronske pošte EPSO – Sklep o zavrnitvi zahteve za pregled – Pristojnosti – Neobstoj pravne podlage – Razveljavitev)

6

2020/C 287/08

Zadeva C-76/19: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 9. julija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Varhoven administrativen sad – Bolgarija) – Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya „Mitnitsi“, pravni naslednik Mitnitsa Aerogara Sofia/„Curtis Balkan“ EOOD (Predhodno odločanje – Carinska unija – Carinski zakonik Skupnosti – Člen 32(1)(c) – Uredba (EGS) št. 2454/93 – Člen 157(2), člen 158(3) in člen 160 – Določitev carinske vrednosti – Uskladitev – Avtorski honorarji za vrednoteno blago – Avtorski honorarji, ki so „pogoj za prodajo“ vrednotenega blaga – Avtorski honorarji, ki jih je kupec plačal svoji matični družbi kot nadomestilo za tehnološko znanje, ki je potrebno za izdelavo končnih izdelkov – Blago, pridobljeno pri tretjih osebah, ki je sestavni del, ki se vključi v proizvode, ki so zajeti z licenco)

6

2020/C 287/09

Zadeva C-81/19: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 9. julija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Cluj – Romunija) – NG, OH/SC Banca Transilvania SA (Predhodno odločanje – Varstvo potrošnikov – Direktiva 93/13/EGS – Nepošteni pogoji v potrošniških pogodbah – Področje uporabe – Člen 1(2) – Pojem „obvezni zakoni ali predpisi“ – Dispozitivne določbe – Kreditna pogodba, izražena v tuji valuti – Pogoj v zvezi s tečajnim tveganjem)

7

2020/C 287/10

Zadeva C-86/19: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 9. julija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de lo Mercantil no 9 de Barcelona – Španija) – SL/Vueling Airlines SA (Predhodno odločanje – Zračni promet – Montrealska konvencija – Člen 17(2) – Odgovornost letalskih prevoznikov za oddano prtljago – Dokazana izguba oddane prtljage – Pravica do odškodnine – Člen 22(2) – Omejitev odgovornosti ob uničenju, izgubi, poškodovanju ali zamudi prtljage – Neobstoj informacij v zvezi z izgubljeno prtljago – Dokazno breme – Procesna avtonomija držav članic – Načeli enakovrednosti in učinkovitosti)

8

2020/C 287/11

Zadeva C-104/19: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 9. julija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Donex Shipping and Forwarding BV/Staatssecretaris van Financiën (Predhodno odločanje – Skupna trgovinska politika – Damping – Protidampinška dajatev, ki je bila uvedena na uvoz pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske – Uredba (ES) št. 91/2009 – Veljavnost – Uredba (ES) št. 384/96 – Člen 2(10) in (11) – Pravica do obrambe)

8

2020/C 287/12

Zadeva C-199/19: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 9. julija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – Poljska) – RL sp. z o.o./J.M. (Predhodno odločanje – Boj proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih – Direktiva 2011/7/EU – Pojem „trgovinski posel“ – Opravljanje storitev – Člen 2, točka 1 – Najemna pogodba – Periodična plačila – Roki za plačilo obrokov – Člen 5 – Obseg)

9

2020/C 287/13

Zadeva C-241/19 P: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 9. julija 2020 – George Haswani/Svet Evropske unije, Evropska komisija (Pritožba – Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi, sprejeti proti Siriji – Ukrepi proti vodilnim poslovnežem, delujočim v Siriji – Seznam oseb, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov – Uvrstitev imena tožeče stranke – Ničnostna in odškodninska tožba)

10

2020/C 287/14

Zadeva C-257/19: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. julija 2020 – Evropska komisija/Irska (Neizpolnitev obveznosti države – Načela za preiskovanje nesreč v sektorju pomorskega prometa – Direktiva 2009/18/ES – Člen 8(1) – Strani, katerih interesi bi lahko bili v navzkrižju z nalogo, ki je bila zaupana preiskovalnemu telesu – Člani preiskovalnega telesa, ki hkrati izvajajo druge naloge – Neustanovitev neodvisnega preiskovalnega telesa)

10

2020/C 287/15

Zadeva C-264/19: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. julija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Constantin Film Verleih GmbH/YouTube LLC, Google Inc. (Predhodno odločanje – Avtorska pravica in sorodne pravice – Spletna video platforma – Naložitev filma brez soglasja imetnika pravice – Tožba zaradi kršitve pravice intelektualne lastnine – Direktiva 2004/48/ES – Člen 8 – Pravica vlagatelja do informacij – Člen 8(2)(a) – Pojem „naslovi“ – Elektronski naslov, IP naslov in telefonska številka – Izključitev)

11

2020/C 287/16

Zadeva C-272/19: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 9. julija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Wiesbaden – Nemčija) – VQ/Land Hessen (Predhodno odločanje – Člen 267 PDEU – Pojem „sodišče“ – Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov – Uredba (EU) 2016/679 – Področje uporabe – Člen 2(2)(a) – Pojem „dejavnost zunaj področja uporabe prava Unije“ – Člen 4, točka 7 – Pojem „upravljavec“ – Odbor za peticije parlamenta zvezne države države članice – Člen 15 – Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki)

11

2020/C 287/17

Zadeva C-297/19: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 9. julija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesverwaltungsgericht – Nemčija) – Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Schleswig-Holstein e.V./Kreis Nordfriesland (Predhodno odločanje – Okolje – Okoljska odgovornost – Direktiva 2004/35/ES – Priloga I, tretji odstavek, druga alinea – Škoda, ki je ni treba oceniti kot „večjo škodo“ – Pojem „običajno upravljanje območij, kakršno je opredeljeno v popisu habitata ali ciljnih dokumentih ali kakršno so predhodno izvajali lastniki ali izvajalci“ – Člen 2, točka 7 – Pojem „poklicna dejavnost“ – Dejavnost, ki se na podlagi zakonskega prenosa nalog izvaja v javnem interesu – Vključitev ali nevključitev)

12

2020/C 287/18

Zadeva C-343/19: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 9. julija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landesgericht Klagenfurt – Avstrija) – Verein für Konsumenteninformation/Volkswagen AG (Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Uredba (EU) št. 1215/2012 – Člen 7, točka 2 – Sodna pristojnost v zadevah v zvezi z delikti ali kvazidelikti – Kraj, kjer je prišlo do škodnega dogodka – Kraj nastanka škode – Manipuliranje podatkov o izpustu izpušnih plinov motorjev, ki jih proizvaja proizvajalec avtomobilov)

13

2020/C 287/19

Zadeva C-374/19: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 9. julija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – HF/Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler (Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Popravki odbitkov – Sprememba pravice do odbitka – Investicijsko blago, ki se uporabi za obdavčene in za oproščene transakcije – Prenehanje dejavnosti, na podlagi katere nastane pravica do odbitka – Preostala in izključna uporaba za oproščene transakcije)

13

2020/C 287/20

Zadeva C-391/19: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 9. julija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Varhoven administrativen sad – Bolgarija) – „Unipack“ АD/Direktor na Teritorialna direktsiya „Dunavska“ kam Agentsiya „Mitnitsi“, Prokuror ot Varhovna administrativna prokuratura na Republika Bulgaria (Predhodno odločanje – Carinska unija – Carinski zakonik Unije – Delegirana uredba (EU) 2015/2446 – Člen 172(2) – Dovoljenje za uporabo postopka posebne rabe – Retroaktivni učinek – Pojem „izjemne okoliščine“ – Sprememba tarifne uvrstitve – Prenehanje veljavnosti odločbe v zvezi z zavezujočo tarifno informacijo)

14

2020/C 287/21

Združene zadeve C-608/18 P, C-609/18 P in C-767/18 P: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 30. aprila 2020 – Republika Ciper/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Papouis Dairies LTD, Pagkyprios organismos ageladotrofon (POA) Dimosia Ltd, M. J. Dairies EOOD (Pritožba – Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Ničnost znamke, ki jo uveljavlja nasprotna stranka – Pritožbe, ki postanejo brezpredmetne – Ustavitev postopka)

15

2020/C 287/22

Zadeva C-709/18: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 28. maja 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Špecializovaný trestný súd – Slovaška) – kazenski postopek zoper UL, VM (Predhodno odločanje – Člen 53(2) in člen 99 Poslovnika Sodišča – Direktiva (EU) 2016/343 – Člena 3 in 4 – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člena 47 in 48 – Javno označevanje osumljenih ali obdolženih oseb za krive – Nacionalno sodišče – Sklep o sprejemu priznanja krivde enega od dveh soobtožencev za kazniva dejanja, navedena v obtožnici – Preučitev krivde drugega soobtoženca, ki se je izrekel za nedolžnega – Obsodba s strani istega sodišča, ki je sprejelo priznanje krivde)

15

2020/C 287/23

Zadeva C-153/19: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 28. maja 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Köln – Nemčija) – FZ/DER Touristik GmbH (Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Zračni promet – Uredba (ES) št. 261/2004 – Člen 12 – Turistični paket – Velika zamuda leta – Odškodnina potnikom – Dodatna odškodnina – Pravica potnika do znižanja cene potovanja)

16

2020/C 287/24

Zadeva C-338/19: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 11. marca 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna – Italija) – Telecom Italia SpA/Regione Sardegna (Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Državne pomoči – Člen 108 PDEU – Uredba (ES) št. 659/1999 – Vračilo državne pomoči, ki ga država članica doseže na lastno pobudo – Uredba (ES) št. 794/2004 – Obrestna mera, ki se uporabi)

17

2020/C 287/25

Zadeva C-390/19 P: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 2. aprila 2020 – Italijanska republika/Evropska komisija, Francoska republika, Madžarska (Pritožba – Člen 181 Poslovnika Sodišča – Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) – Sektor sladkorja – Odhodki, izključeni iz financiranja s strani Evropske unije – Odhodki Italijanske republike – Pritožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno neutemeljena)

17

2020/C 287/26

Zadeva C-399/19: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 29. aprila 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Stato – Italija) – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni/BT Italia SpA in drugi (Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Elektronska in komunikacijska omrežja – Direktiva 2002/20/ES – Člen 12 – Upravne pristojbine, naložene podjetjem, ki zagotavljajo storitev ali elektronska komunikacijska omrežja – Upravni stroški nacionalnih regulativnih organov, ki so lahko kriti z davkom – Letni pregled upravnih stroškov in skupna vsota pobranih davkov)

18

2020/C 287/27

Združene zadeve od C-415/19 do C-417/19: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 6. maja 2020 (predlogi za sprejetje predhodne odločbe Corte suprema di cassazione – Italija) – Blumar SpA (C-415/19), Roberto Abate SpA (C-416/19), Commerciale Gicap SpA (C-417/19)/Agenzia delle Entrate (Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Državna pomoč – Odločitev Evropske komisije o razglasitvi sheme pomoči za združljivo z notranjim trgom – Nacionalna zakonodaja, ki izključuje možnost dodelitve pomoči iz naslova odobrene sheme v primeru nespoštovanja pogoja, ki v odločbi Komisije ni bil določen)

19

2020/C 287/28

Zadeva C-553/19 P: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 2. aprila 2020 – International Tax Stamp Association Ltd (ITSA)/Evropska komisija (Pritožba – Člen 181 Poslovnika Sodišča – Približevanje zakonodaj – Proizvodnja, predstavitev in prodaja tobačnih in povezanih izdelkov – Vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov – Delegirana uredba in izvedbeni akti – Ničnostna tožba – Dopustnost – Člen 263, četrti odstavek, PDEU – Neobstoj neposrednega nanašanja – Člen 256(1), drugi pododstavek, PDEU – Člen 58, prvi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije – Člen 168(1)(d) in člen 169(2) Poslovnika Sodišča – Neobstoj natančne navedbe točk obrazložitve, ki so predmet izpodbijanja v izpodbijani sodbi, in specifičnih pravnih utemeljitev v podporo pritožbi – Utemeljitev, s katero se želi od Sodišča doseči le ponoven preizkus trditev, navedenih na prvi stopnji – Očitno nedopustna pritožba)

19

2020/C 287/29

Zadeva C-554/19: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 4. junija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Kehl (okrajno sodišče v Kehlu, Nemčija)) – kazenski postopek zoper FU (Predhodno odločanje – Območje svobode, varnosti in pravice – Uredba (EU) 2016/399 – Zakonik o schengenskih mejah – Člena 22 in 23 – Odprava kontrol na notranjih mejah schengenskega območja – Kontrole znotraj ozemlja države članice – Ukrepi, ki imajo enakovreden učinek kot mejna kontrola – Kontrole identitete v bližini notranje meje schengenskega območja – Možnost kontrole ne glede na vedenje osebe in obstoj posebnih okoliščin – Nacionalni predpisi v zvezi z intenzivnostjo, pogostostjo in selektivnostjo kontrol)

20

2020/C 287/30

Zadeva C-618/19: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 30. junija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Stato – Italija) – Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale SpA/Regione Campania (Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Javno naročanje – Direktiva 2014/24/EU – Člen 12(4) – Oddaja naročila negospodarski javni družbi brez objave povabila k oddaji ponudb – Naročilo storitev v zvezi z upravljanjem davka na motorna vozila – Izključitev v zvezi s pogodbami, ki se nanašajo na sodelovanje med javnimi družbami – Pogoji)

21

2020/C 287/31

Zadeva C-628/19 P: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 6. maja 2020 – Csanád Szegedi/Evropski parlament (Pritožba – Evropski parlament – Pravilnik o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta – Nadomestilo za parlamentarno pomoč – Izterjava neupravičeno izplačanih zneskov)

21

2020/C 287/32

Zadeva C-643/19: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 25. maja 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Central Administrativo Norte – Portugalska) – Resopre – Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão SA/Município de Peso da Régua (Predhodno odločanje – Člen 53(2) Poslovnika Sodišča – Direktiva 2014/24/EU – Javna naročila – Direktiva 2014/23/EU – Koncesije za storitve – Neobstoj dejanskih in pravnih elementov, ki bi omogočali koristen odgovor na vprašanje za predhodno odločanje – Nedopustnost)

22

2020/C 287/33

Zadeva C-692/19: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 22. aprila 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Watford Employment Tribunal – Združeno kraljestvo) – B/Yodel Delivery Network Ltd (Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Direktiva 2003/88/ES – Organizacija delovnega časa – Pojem „delavec“ – Podjetje, ki dostavlja pakete – Opredelitev kurirjev, s katerimi se sklene pogodba o opravljanju storitev – Možnost, da kurir najame podizvajalce in da podobne storitve hkrati opravlja za tretje osebe)

22

2020/C 287/34

Zadeva C-723/19: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 30. junija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Stato – Italija) – Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd/Agenzia delle Entrate (Predhodno odločanje – Člen 53(2) Poslovnika Sodišča – Dajanje nepremičnin v najem za manj kot 30 dni – Spletna platforma za nepremičninsko posredovanje – Očitna nedopustnost)

23

2020/C 287/35

Zadeva C-756/19: Sklep sodišča (sedmi senat) z dne 29. aprila 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalska) – Ramada Storax SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člena 90 in 273 – Davčna osnova – Zmanjšanje – Neplačilo – Insolventnost dolžnika, ki ima prebivališče izven države – Odločba, ki jo je izdalo sodišče druge države članice, ki priča o neizterljivosti zahtevane terjatve – Načeli davčne nevtralnosti in sorazmernosti)

24

2020/C 287/36

Zadeva C-766/19: Sklep Sodišča (četrti senat) z dne 10. marca 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Judicial da Comarca dos Açores – Portugalska) – QE, RD/SATA Internacional – Serviços de Transportes Aéreos SA (Predhodno odločanje – Člen 53(2) Poslovnika Sodišča – Očitna nedopustnost – Zračni promet – Uredba (ES) št. 261/2004 – Člen 5(3) – Odškodnina potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov – Obseg – Izjema od obveznosti zagotovitve odškodnine – Pojem „izredne okoliščine“ – Izpad sistema za oskrbo z gorivom letališča)

24

2020/C 287/37

Zadeva C-853/19: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 2. julija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Okresný súd Poprad – Slovaška) – IM/Sting Reality s.r.o. (Predhodno odločanje – Člen 53(2) in člen 99 Poslovnika Sodišča – Varstvo potrošnikov – Direktiva 2005/29/ES – Nepoštene poslovne prakse podjetij v razmerju do potrošnikov – Člena 8 in 9 – Agresivne poslovne prakse – Direktiva 93/13/EGS – Nepošteni pogoji v potrošniških pogodbah – Pogoj, ki je predmet posamičnega dogovora – Pristojnost nacionalnega sodišča)

25

2020/C 287/38

Zadeva C-17/20: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 28. maja 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Italija) – MC/Ufficio territoriale del governo (U.T.G.) – Prefettura di Foggia (Predhodno odločanje – Člen 53(2) in člen 94 Poslovnika Sodišča – Očitna nedopustnost – Splošna načela prava Evropske unije – Pravica do dobrega upravljanja – Pravica do obrambe – Pravica do izjave – Akt prefekture o prepovedi dejavnosti zaradi domnevne infiltracije mafije – Zakonodaja, ki ne določa kontradiktornega upravnega postopka)

26

2020/C 287/39

Zadeva C-575/19 P: Pritožba, ki jo je 29. julija 2019 vložila GMP-Orphan (GMPO) zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 16. maja 2019 v zadevi T-733/17, GMPO/Komisija

26

2020/C 287/40

Zadeva C-747/19 P: Pritožba, ki jo je 10. oktobra 2019 vložil Jorge Minguel Rosellò zoper sklep Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 9. septembra 2019 v zadevi T-524/19

27

2020/C 287/41

Zadeva C-61/20 P: Pritožba, ki jo je 4. februarja 2020 vložila Billa AG zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 4. decembra 2019 v zadevi T-524/18, Billa AG/EUIPO

27

2020/C 287/42

Zadeva C-183/20 P: Pritožba, ki jo je 28. aprila 2020 vložila Fabryki Mebli „Forte“ S.A. zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 27. februarja 2020 v zadevi T-159/19, Bog-Fran/EUIPO – Fabryki Mebli „Forte“

27

2020/C 287/43

Zadeva C-193/20 P: Pritožba, ki jo je 6. maja 2020 vložila Dekoback GmbH zoper sodbo Splošnega sodišča (deseti senat) z dne 5. marca 2020 v zadevi T-80/19, Dekoback GmbH/EUIPO

27

2020/C 287/44

Zadeva C-271/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Berlin (Nemčija) 19. junija 2020 – Aurubis AG/Bundesrepublik Deutschland

28

2020/C 287/45

Zadeva C-280/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sofiyski rayonen sad (Bolgarija) 25. junija 2020 – ZN/ Generalno konsulstvo (generalni konzulat) Republike Bolgarije v mestu Valencia, Kraljevina Španija

28

2020/C 287/46

Zadeva C-282/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Spetsializiran nakazatelen sad (Bolgarija) 26. junija 2020 – Kazenski postopek zoper ZX

29

2020/C 287/47

Zadeva C-286/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hamburg (Nemčija) 29. junija 2020 – GC, WG/Société Air France SA

30

2020/C 287/48

Zadeva C-291/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Köln (Nemčija) 30. junija 2020 – XQ/Deutsche Lufthansa AG

30

2020/C 287/49

Zadeva C-292/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Köln (Nemčija) 30. junija 2020 – KS/Deutsche Lufthansa AG

30

 

Splošno sodišče

2020/C 287/50

Zadeva T-133/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. junija 2020 – Off-White/EUIPO (OFF-WHITE) (Znamka Evropske unije – Prijava figurativne znamke Evropske unije OFF-WHITE – Delna zavrnitev zahteve za registracijo – Absolutni razlogi za zavrnitev – Opisnost – Neobstoj razlikovalnega učinka – Ime barve – Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (EU) 2017/1001)

32

2020/C 287/51

Zadeva T-553/19: Sklep Splošnega sodišča z dne 11. junija 2020 – Perfect Bar/EUIPO (PERFECT BAR) (Tožba za razveljavitev – Znamka Evropske unije – Prijava besedne znamke Evropske unije PERFECT BAR – Absolutni razlogi za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Opisnost – Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (EU) 2017/1001 – Odločba, sprejeta po razveljavitvi prejšnje odločbe s strani Splošnega sodišča – Člen 72(6) Uredbe 2017/1001 – Tožba, ki je očitno brez vsakršne pravne podlage)

32

2020/C 287/52

Zadeva T-846/19: Sklep Splošnega sodišča z dne 10. junija 2020 – Golden Omega/Komisija (Ničnostna tožba – Carinska unija – Skupna carinska tarifa – Tarifna nomenklatura – Uvrstitev v kombinirano nomenklaturo – Predpis, ki potrebuje izvedbene ukrepe – Neobstoj posamičnega nanašanja – Nedopustnost)

33

2020/C 287/53

Zadeva T-364/20: Tožba, vložena 2. junija 2020 — Danska/Komisija

33

2020/C 287/54

Zadeva T-420/20: Tožba, vložena 7. julija 2020 – Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Huawei Technologies (GT8)

35

2020/C 287/55

Zadeva T-421/20: Tožba, vložena 7. julija 2020 – Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Huawei Technologies (GT3)

36

2020/C 287/56

Zadeva T-422/20: Tožba, vložena 7. julija 2020 – Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Huawei Technologies (GT5)

37

2020/C 287/57

Zadeva T-423/20: Tožba, vložena 7. julija 2020 – Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Huawei Technologies (GT9)

38

2020/C 287/58

Zadeva T-434/20: Tožba, vložena 9. julija 2020 – Włodarczyk/EUIPO – Ave Investment (dziandruk)

39

2020/C 287/59

Zadeva T-451/20: Tožba, vložena 15. julija 2020 – Facebook Ireland/Komisija

39

2020/C 287/60

Zadeva T-452/20: Tožba, vložena 15. julija 2020 – Facebook Ireland/Komisija

40

2020/C 287/61

Zadeva T-453/20: Tožba, vložena 14. julija 2020 – KZ/Komisija

41

2020/C 287/62

Zadeva T-454/20: Tožba, vložena 16. julija 2020 – Garment Manufacturers Association in Cambodia/Komisija

42

2020/C 287/63

Zadeva T-456/20: Tožba, vložena 16. julija 2020 – LA/Komisija

43

2020/C 287/64

Zadeva T-458/20: Tožba, vložena 17. julija 2020 – SBG/EUIPO – VF International (GEØGRAPHICAL NØRWAY)

44

2020/C 287/65

Zadeva T-459/20: Tožba, vložena 17. julija 2020 – SBG/EUIPO – VF International (GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION)

44

2020/C 287/66

Zadeva T-460/20: Tožba, vložena 17. julija 2020 – SBG/EUIPO – VF International (Geographical Norway)

45

2020/C 287/67

Zadeva T-461/20: Tožba, vložena 17. julija 2020 – SBG/EUIPO – VF International (GEOGRAPHICAL NORWAY)

46

2020/C 287/68

Zadeva T-465/20: Tožba, vložena 22. julija 2020 – Ryanair/Komisija

46


SL

 

Top