EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:279:TOC

Uradni list Evropske unije, C 279, 24. avgust 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 279

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 63
24. avgust 2020


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2020/C 279/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2020/C 279/02

Zadeva C-92/18: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 25. junija 2020 – Francoska republika/Evropski parlament (Ničnostna tožba – Pravo institucij – Protokol o določitvi sedežev institucij ter nekaterih organov, uradov, agencij in služb Evropske unije – Evropski parlament – Pojem „proračunsko zasedanje“, ki poteka v Strasbourgu (Francija) – Člen 314 PDEU – Izvajanje proračunske pristojnosti med dodatnim plenarnim zasedanjem v Bruslju (Belgija))

2

2020/C 279/03

Zadeva C-570/18 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 25. junija 2020 – HF/Evropski parlament (Pritožba – Javni uslužbenci – Evropski parlament – Pogodbeni uslužbenec – Člena 12a in 24 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije – Psihično nadlegovanje – Prošnja za pomoč – Pravica do izjave – Zavrnitev prošnje za pomoč – Člen 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Obseg sodnega nadzora)

2

2020/C 279/04

Zadeva C-729/18 P: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 25. junija 2020 – VTB Bank PAO, nekdanja VTB Bank OAO/Svet Evropske unije, Evropska komisija (Pritožba – Omejevalni ukrepi, sprejeti zaradi delovanja Ruske federacije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini – Vpis imena tožeče stranke na seznam subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi – Načelo sorazmernosti – Lastninska pravica – Pravica do opravljanja gospodarske dejavnosti)

3

2020/C 279/05

Zadeva C-730/18 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 25. junija 2020 – SC/Eulex Kosovo (Pritožba – Arbitražna klavzula – Osebje mednarodnih misij Evropske unije – Notranji natečaj – Nepodaljšanje pogodbe o zaposlitvi – Akt, ki ga je mogoče ločiti od pogodbe)

4

2020/C 279/06

Zadeva C-731/18 P: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 25. junija 2020 – Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank)/Svet Evropske unije, Evropska komisija (Pritožba – Omejevalni ukrepi, sprejeti zaradi delovanja Ruske federacije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini – Vpis in nato ohranitev imena tožeče stranke na seznamu subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi – Obveznost obrazložitve – Očitna napaka pri presoji – Pravica do učinkovitega sodnega varstva – Zloraba pooblastil – Lastninska pravica – Enako obravnavanje)

4

2020/C 279/07

Združeni zadevi C-762/18 in C-37/19: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 25. junija 2020 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Rayonen sad Haskovo, Corte suprema di cassazione – Italija, Bolgarija) – QH/Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria (C-762/18), CV/Iccrea Banca SpA (C-37/19) (Predhodno odločanje – Socialna politika – Zaščita varnosti in zdravja delavcev – Direktiva 2003/88/ES – Člen 7 – Delavec, ki je bil nezakonito odpuščen in se je vrnil na svoje delovno mesto na podlagi sodne odločbe – Izključitev pravice do letnega plačanega dopusta, ki ni bil izrabljen za obdobje od odpovedi zaposlitve do vrnitve na delo – Neobstoj pravice do denarnega nadomestila iz naslova neizrabljenega letnega dopusta za isto obdobje v primeru kasnejšega prenehanja delovnega razmerja)

5

2020/C 279/08

Zadeva C-835/18: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 2. julija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Timişoara – Romunija) – SC Terracult SRL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara –Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad – Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Juridice 5, ANAF Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara Serviciul de Soluţionare a Contestaţiilor (Predhodno odločanje – Obdavčenje – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Popravek računa – Napačno zaračunan davek – Vračilo neutemeljeno plačanega davka – Sistem obrnjene obveznosti DDV – Transakcije, ki se nanašajo na davčno obdobje, za katero je bil davčni nadzor že opravljen – Davčna nevtralnost – Načelo učinkovitosti – Sorazmernost)

6

2020/C 279/09

Zadeva C-14/19 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 25. junija 2020 – Satelitski center Evropske unije/KF, Svet Evropske unije (Pritožba – Zaposleni Satelitskega centra Evropske unije (Satcen) – Pogodbeni uslužbenec Satcen – Pritožbe zaradi psihičnega nadlegovanja – Upravna preiskava – Prošnja za pomoč – Začasna odstranitev uslužbenca z delovnega mesta – Disciplinski postopek – Odstranitev uslužbenca z delovnega mesta – Komisija za pritožbe pri Satcen – Podelitev izključne pristojnosti za odločanje v sporih zaposlenih Satcen – Ničnostna tožba – Člen 263, prvi in peti odstavek, PDEU – Odškodninska tožba – Člen 268 PDEU – Pristojnost sodišča Unije – Dopustnost – Izpodbojni akti – Pogodbena narava spora – Člena 272 in 274 PDEU – Učinkovito sodno varstvo – Člen 24(1), drugi pododstavek, zadnji stavek, PEU – Člen 275, prvi odstavek, PDEU – Načelo enakega obravnavanja – Obveznost obrazložitve, ki jo ima Splošno sodišče – Izkrivljanje dejstev in dokazov – Pravica do obrambe – Načelo dobrega upravljanja)

7

2020/C 279/10

Zadeva C-18/19: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 2. julija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – WM/Stadt Frankfurt am Main (Predhodno odločanje – Območje svobode, varnosti in pravice – Direktiva 2008/115/ES – Skupni standardi in postopki v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav – Pogoji pridržanja – Člen 16(1) – Pridržanje v zaporu z namenom odstranitve – Državljan tretje države, ki predstavlja resno grožnjo javnemu redu ali javni varnosti)

7

2020/C 279/11

Zadeva C-24/19: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 25. junija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Raad voor Vergunningsbetwistingen – Belgija) – A in drugi/Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen (Predhodno odločanje – Direktiva 2001/42/ES – Presoja vplivov na okolje – Gradbeno dovoljenje za gradnjo in obratovanje vetrnih elektrarn – Člen 2(a) – Pojem „načrti in programi“ – Pogoji za podelitev soglasij, določeni z odredbo in okrožnico – Člen 3(2)(a) – Nacionalni akti, ki opredeljujejo okvir za prihodnje soglasje za izvedbo projektov – Neobstoj okoljske presoje – Ohranitev učinkov nacionalnih aktov in soglasij, ki so bila na podlagi teh aktov podeljena po tem, ko je bila ugotovljena neskladnost teh aktov s pravom Unije – Pogoji)

8

2020/C 279/12

Zadeva C-116/19 P: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 25. junija 2020 – Gregor Schneider/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) (Pritožba – Javni uslužbenci – Začasni uslužbenci – Notranja reorganizacija služb Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) – Prerazporeditev – Pravna podlaga – Člen 7 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije – Interes službe – Bistvena sprememba nalog – Usposobljenost – Prerazporeditev – Premestitev – Zloraba pooblastil – Pravica do izjave – Obveznost obrazložitve – Pravica do poštenega sojenja – Pravica do učinkovitega sodnega varstva – Člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah)

9

2020/C 279/13

Zadeva C-131/19 P: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 25. junija 2020 – Evropska komisija/CX (Pritožba – Javni uslužbenci – Disciplinski postopek – Pravica do obrambe – Pravica do izjave – Priloga IX h Kadrovskim predpisom za uradnike Evropske unije – Člen 4 – Možnost uradnika, ki ga ni mogoče zaslišati, da predloži pisne pripombe ali da je zastopan – Člen 22 – Zaslišanje uradnika s strani organa za imenovanja pred sprejetjem disciplinske sankcije – Domnevna nezmožnost, da se uradnika zasliši in da predloži pisne pripombe ali da je zastopan – Presoja zdravstvenih dokazov – Neobstoj odgovora Splošnega sodišča na trditve, navedene na prvi stopnji)

10

2020/C 279/14

Zadeva C-215/19: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 2. julija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein hallinto-oikeus – Finska) – postopek, ki ga je začela Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Opravljanje storitev – Člen 135(1)(l) – Oprostitev plačila DDV – Dajanje nepremičnin v najem – Pojem „nepremičnina“ – Izključitev – Člen 47 – Kraj obdavčljivih transakcij – Opravljanje storitev v zvezi z nepremičninami – Izvedbena uredba (EU) št. 282/2011 – Člena 13b in 31a – Omara za naprave – Storitve namestitve v podatkovnem centru)

10

2020/C 279/15

Zadeva C-231/19: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 2. julija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) – Združeno kraljestvo) – Blackrock Investment Management (UK) Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Oprostitve – Člen 135(1)(g) – Oprostitve transakcij upravljanja posebnih investicijskih skladov – Enotna storitev, ki se uporablja za upravljanje posebnih investicijskih skladov in drugih skladov)

11

2020/C 279/16

Zadeva C-380/19: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 25. junija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberlandesgericht Düsseldorf – Nemčija) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (Predhodno odločanje – Varstvo potrošnikov – Direktiva 2013/11/EU – Alternativno reševanje sporov – Člen 13(1) in (2) – Obvezne informacije – Dostopnost do informacij)

12

2020/C 279/17

Zadeva C-477/19: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 2. julija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Wien – Avstrija) – IE/Magistrat der Stadt Wien (Predhodno odločanje – Ohranjanje naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst – Direktiva 92/43/EGS – Člen 12(1) – Sistem strogega varstva živalskih vrst – Priloga IV – Cricetus cricetus (veliki hrček) – Počivališča in razmnoževališča – Poškodovanje ali uničenje – Opuščena območja)

12

2020/C 279/18

Zadeva C-684/19: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 2. julija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberlandesgericht Düsseldorf – Nemčija) – mk advokaten GbR/MBK Rechtsanwälte GbR (Predhodno odločanje – Znamke – Direktiva 2008/95/ES – Člen 5(1) – Uporaba znaka, ki je enak ali podoben znamki drugega, za proizvode ali storitve, ki so enake ali podobne tistim, za katere je ta znamka registrirana, v gospodarskem prometu – Obseg izraza „uporaba“ – Oglas, objavljen na spletnem mestu po naročilu osebe, ki deluje v gospodarskem prometu, in poznejši ponovni prikaz na drugih spletnih mestih)

13

2020/C 279/19

Zadeva C-36/20 PPU: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 25. junija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de Instrucción no 3 de San Bartolomé de Tirajana – Španija) – postopek v zvezi z VL (Predhodno odločanje – Nujni postopek predhodnega odločanja – Azilna politika in politika priseljevanja – Skupni postopki za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite – Direktiva 2013/32/EU – Člen 6 – Dostop do postopka – Podaja prošnje za mednarodno zaščito pri organu, ki je po nacionalnem pravu pristojen za evidentiranje takšnih prošenj – Podaja prošnje pri drugih organih, za katere je verjetno, da bodo prejeli takšne prošnje, vendar po nacionalnem pravu niso pristojni za njihovo evidentiranje – Pojem „drugi organi“ – Člen 26 – Pridržanje – Standardi za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito – Direktiva 2013/33/EU – Člen 8 – Pridržanje prosilca – Razlogi za pridržanje – Odločba, s katero je bil prosilec pridržan zaradi pomanjkanja prostora v humanitarnem sprejemnem centru)

14

2020/C 279/20

Zadeva C-319/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sofiyski gradski sad (Bolgarija) 17. aprila 2019 – KPKONPI/ZV, AX, „Meditsinski tsentar po dermatologia i estetichna meditsina PRIMA DERM“ OOD

14

2020/C 279/21

Zadeva C-798/19 P: Pritožba, ki jo je 29. oktobra 2019 vložila Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël zoper sklep Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 5. septembra 2019 v zadevi T-337/19, Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël/Komisija in Svet Evrope

16

2020/C 279/22

Zadeva C-893/19 P: Pritožba, ki jo je 3. decembra 2019 vložila Roxtec AB zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 24. septembra 2019 v zadevi T-261/18, Roxtec/EUIPO — Wallmax

16

2020/C 279/23

Zadeva C-80/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Bucureşti (Romunija) 12. februarja 2020 – Wilo Salmson France SAS/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

17

2020/C 279/24

Zadeva C-81/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Bucureşti (Romunija) 12. februarja 2020 – SC Mitliv Exim SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

18

2020/C 279/25

Zadeva C-99/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Alba Iulia (Romunija) 24. februarja 2020 – Siebenburgisches Nugat SRL, Hans Draser Internationales Marketing/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor – Direcţia Regională Vamală Braşov – Biroul Vamal de Interior Sibiu

18

2020/C 279/26

Zadeva C-116/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Timişoara (Romunija) 28. februarja 2020 – SC Avio Lucos SRL/Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Dolj, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Aparat Central

19

2020/C 279/27

Zadeva C-145/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) 24. marca 2020 – DS/Porsche Inter Auto GmbH & Co KG in Volkswagen AG

20

2020/C 279/28

Zadeva C-148/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Köln (Nemčija) 16. marca 2020 – AC/Deutsche Lufthansa AG

21

2020/C 279/29

Zadeva C-149/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Köln (Nemčija) 16. marca 2020 – DF/Deutsche Lufthansa AG

21

2020/C 279/30

Zadeva C-150/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Köln (Nemčija) 17. marca 2020 – BD/Deutsche Lufthansa AG

22

2020/C 279/31

Zadeva C-152/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Mureş (Romunija) 30. marca 2020 – DG, EH/SC Gruber Logistics SRL

23

2020/C 279/32

Zadeva C-157/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Düsseldorf (Nemčija) 3. aprila 2020 – FI/Eurowings GmbH

23

2020/C 279/33

Zadeva C-177/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 7. aprila 2020 – „Grossmania“ Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft./Vas Megyei Kormányhivatal

24

2020/C 279/34

Zadeva C-178/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Törvényszék [nekdanje Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska)] 7. aprila 2020 – Pharma Expressz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft./Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

24

2020/C 279/35

Zadeva C-189/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) 5. maja 2020 – Laudamotion GmbH/Verein für Konsumenteninformation

25

2020/C 279/36

Zadeva C-190/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 5. maja 2020 – DocMorris NV/Apothekerkammer Nordrhein

26

2020/C 279/37

Zadeva C-197/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Hamburg (Nemčija) 7. maja 2020 – KAHL GmbH & Co KG/Hauptzollamt Hannover

26

2020/C 279/38

Zadeva C-210/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 30. marca 2020 – Rad Service Srl Unipersonale in drugi/Del Debbio SpA in drugi

27

2020/C 279/39

Zadeva C-215/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Wiesbaden (Nemčija) 19. maja 2020 – JV/Bundesrepublik Deutschland

27

2020/C 279/40

Zadeva C-216/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Hamburg (Nemčija) 7. maja 2020 – C.E. Roeper GmbH/Hauptzollamt Hamburg

29

2020/C 279/41

Zadeva C-220/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Ufficio del Giudice di Pace di Lanciano (Italija) 28. maja 2020 – XX/OO

29

2020/C 279/42

Zadeva C-222/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Wiesbaden (Nemčija) 27. maja 2020 – OC/Bundesrepublik Deutschland

30

2020/C 279/43

Zadeva C-224/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sø- og Handelsretten (Danska) 29. maja 2020 — Merck Sharp & Dohme B.V., Merck Sharp & Dohme Corp., MSD DANMARK ApS, MSD Sharp & Dohme GmbH, Novartis AG, FERRING LÆGEMIDLER A/S and H. Lundbeck A/S/Abacus Medicine A/S, Paranova Danmark A/S, 2CARE4 ApS

31

2020/C 279/44

Zadeva C-232/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Nemčija) 3. junija 2020 – NP/Daimler AG

33

2020/C 279/45

Zadeva C-248/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Högsta förvaltningsdomstolen (Švedska) 9. junija 2020 — Skatteverket/Skellefteå Industrihus Aktiebolag

34

2020/C 279/46

Zadeva C-252/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hamburg (Nemčija) 10. junija 2020 – CY/Eurowings GmbH

34

2020/C 279/47

Zadeva C-255/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložila Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Italija) 10. junija 2020 – Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Gaeta/Punto Nautica Srl

35

2020/C 279/48

Zadeva C-257/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Varhoven administrativen sad (Bolgarija) 9. junija 2020 – „Viva Telekom Bulgaria“ EOOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia

36

2020/C 279/49

Zadeva C-262/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rayonen sad Lukovit (Bolgarija) 15. junija 2020 – VB/Glavna direktsia „Pozharna bezopasnost i zaschtita na naselenieto“ kam Ministerstvo na vatreshnite raboti

37

2020/C 279/50

Zadeva C-263/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesgericht Korneuburg (Avstrija) 15. junija 2020 – Airhelp Limited/Laudamotion GmbH

37

2020/C 279/51

Zadeva C-270/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesgericht Korneuburg (Avstrija) 18. junija 2020 – AG in drugi/Austrian Airlines AG

38

2020/C 279/52

Zadeva C-275/20: Tožba, vložena 23. junija 2020 – Evropska komisija/Svet Evropske unije

39

2020/C 279/53

Zadeva C-287/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hamburg (Nemčija) 30. junija 2020 – EL in CP/Ryanair Designated Activity Company

39

 

Splošno sodišče

2020/C 279/54

Zadeva T-330/20: Tožba, vložena 28. maja 2020 – ACMO in drugi/EOR

41

2020/C 279/55

Zadeva T-338/20: Tožba, vložena 27. maja 2020 KI/eu-LISA

42

2020/C 279/56

Zadeva T-358/20: Tožba, vložena 11. junija 2020 – Net Technologies Finland/REA

42

2020/C 279/57

Zadeva T-377/20: Tožba, vložena 18. junija 2020 – KN/EESO

43

2020/C 279/58

Zadeva T-384/20: Tožba, vložena 16. junija 2020 –Aÿfadi/Komisija

44

2020/C 279/59

Zadeva T-389/20: Tožba, vložena 23. junija 2020 – KO/Komisija

45

2020/C 279/60

Zadeva T-390/20: Tožba, vložena 17. junija 2020 – Scandlines Danmark in Scandlines Deutschland/Komisija

45

2020/C 279/61

Zadeva T-391/20: Tožba, vložena 17. junija 2020 – Stena Line Scandinavia/Komisija

46

2020/C 279/62

Zadeva T-393/20: Tožba, vložena 23. junija 2020 – Front Polisario/Svet

48

2020/C 279/63

Zadeva T-397/20: Tožba, vložena 26. junija 2020 – Allergan Holdings France/EUIPO – Dermavita Company (JUVEDERM)

50

2020/C 279/64

Zadeva T-403/20: Tožba, vložena 19. junija 2020 – Wuxi Suntech Power/Komisija

50

2020/C 279/65

Zadeva T-408/20: Tožba, vložena 2. julija 2020 – KR/Komisija

52

2020/C 279/66

Zadeva T-409/20: Tožba, vložena 3. julija 2020 – KS/Frontex

52

2020/C 279/67

Zadeva T-417/20: Tožba, vložena 3. julija 2020 – Esteves Lopes Granja/EUIPO – Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (PORTWO GIN)

53

2020/C 279/68

Zadeva T-418/20: Tožba, vložena 7. julija 2020 – GitLab/EUIPO – Gitlab (GitLab)

54

2020/C 279/69

Zadeva T-419/20: Tožba, vložena 7. julija 2020 – Deutsche Kreditbank/EOR

55

2020/C 279/70

Zadeva T-424/20: Tožba, vložena 8. Julija 2020 – Portigon/EOR

55

2020/C 279/71

Zadeva T-426/20: Tožba, vložena 8. julija 2020 – Techniplan/Komisija

56

2020/C 279/72

Zadeva T-427/20: Tožba, vložena 8. julija 2020 – Max Heinr.Sutor/EOR

57

2020/C 279/73

Zadeva T-428/20: Tožba, vložena 8. julija 2020 – Deutsche Hypothekenbank/EOR

58

2020/C 279/74

Zadeva T-429/20: Tožba, vložena 8. julija 2020 – Sedus Stoll/EUIPO – Kappes (Sedus ergo+)

60

2020/C 279/75

Zadeva T-430/20: Tožba, vložena 9. julija 2020 – KV/Komisija

60

2020/C 279/76

Zadeva T-431/20: Tožba, vložena 9. julija 2020 – UniCredit Bank/EOR

61

2020/C 279/77

Zadeva T-433/20: Tožba, vložena 6. julija 2020 – KY/Sodišče Evropske unije

62

2020/C 279/78

Zadeva T-436/20: Tožba, vložena 10. julija 2020 – Sedus Stoll/EUIPO – Kappes (Sedus ergo+)

63

2020/C 279/79

Zadeva T-437/20: Tožba, vložena 13. julija 2020 – Ultrasun/EUIPO (ULTRASUN)

63

2020/C 279/80

Zadeva T-450/20: Tožba, vložena 15. julija 2020 – Tempora/Parlament

64


SL

 

Top