EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:095:TOC

Uradni list Evropske unije, C 95, 23. marec 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 95

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 63
23. marec 2020


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2020/C 95/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1

 

Sodišče

2020/C 95/02

Sklep Sodišča z dne 11. februarja 2020 o praznikih in dela prostih dnevih ter sodnih počitnicah

2

 

Splošno sodišče

2020/C 95/03

Sklep Splošnega sodišča z dne 12. februarja 2020 o sodnih počitnicah

4


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2020/C 95/04

Zadeva C-428/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 4. junija 2019 – OL in drugi/Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt.

5

2020/C 95/05

Zadeva C-564/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Pesti Központi Kerületi Bíróság (Madžarska) 24. julija 2019 – Kazenski postopek zoper IS

6

2020/C 95/06

Zadeva C-610/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 13. avgusta 2019 – Vikingo Fővállalkozó Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

7

2020/C 95/07

Zadeva C-611/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 13. avgusta 2019 – Crewprint Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

9

2020/C 95/08

Zadeva C-631/19 P: Pritožba, ki jo je Sigrid Dickmanns vložila 23. avgusta 2019 zoper sklep Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 11. junija 2019 v zadevi T-538/18, Sigrid Dickmanns/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

10

2020/C 95/09

Zadeva C-656/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 4. septembra 2019 – BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

10

2020/C 95/10

Zadeva C-717/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 27. septembra 2019 – Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

11

2020/C 95/11

Zadeva C-740/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 9. novembra 2019 – NJ/Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

12

2020/C 95/12

Zadeva C-819/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Amsterdam (Nizozemska) 6. novembra 2019 – Stichting Cartel Compensation, Equilib Netherlands BV, Equilib Netherlands BV/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV in drugi

13

2020/C 95/13

Zadeva C-867/19 P: Pritožba, ki jo je Confédération nationale du Crédit Mutuel vložila 25. novembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (deseti senat) z dne 24. septembra 2019 v zadevi T-13/18, Crédit mutuel Arkéa/EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)

13

2020/C 95/14

Zadeva C-887/19 P: Pritožba, ki jo je vložila Susanne Rutzinger-Kurpas 4. decembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 3. oktobra 2019 v zadevi T-491/18, Vafo Praha/EUIPO – Rutzinger-Kurpas

14

2020/C 95/15

Zadeva C-910/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 12. decembra 2019 – Bankia S.A./Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

14

2020/C 95/16

Zadeva C-912/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemčija) 13. decembra 2019 – Agrimotion S.A./ADAMA Deutschland GmbH

15

2020/C 95/17

Zadeva C-915/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 12. decembra 2019 – Eco Fox Srl / Fallimento Mythen Spa in drugi

15

2020/C 95/18

Zadeva C-916/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 12. decembra 2019 – Alpha Trading SpA unipersonale/Ministero dell’Economia e delle Finanze in drugi

16

2020/C 95/19

Zadeva C-917/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 12. decembra 2019 – Novaol Srl/Ministero dell’Economia e delle Finanze in drugi

17

2020/C 95/20

Zadeva C-918/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Hamburg (Nemčija) 16. decembra 2019 – GDVI Verbraucherhilfe GmbH/Swiss International Air Lines AG

17

2020/C 95/21

Zadeva C-937/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Köln (Nemčija) 23. decembra 2019 – KA

18

2020/C 95/22

Zadeva C-20/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Belgija) 17. januarja 2020 – E. M. T./Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

19

2020/C 95/23

Zadeva C-21/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Sofia-grad (Bolgarija) 17. januarja 2020 – Balgarska natsionalna televizia/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia pri Zentralno upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

19

2020/C 95/24

Zadeva C-23/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Klagenævnet for Udbud (Danska) 17. januarja 2020 – Simonsen & Weel A/S/Region Nordjylland and Region Syddanmark

20

2020/C 95/25

Zadeva C-27/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de grande instance de Rennes (Francija) 21. januarja 2020 – PF, QG/Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF)

21

2020/C 95/26

Zadeva C-28/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Attunda Tingsrätt (Švedska) 21. januarja 2020 – Airhelp Ltd/Scandinavian Airlines System SAS

22

 

Splošno sodišče

2020/C 95/27

Zadeva T-320/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. februarja 2020 – WD/EFSA (Javni uslužbenci – Začasni uslužbenci – Pogodba za določen čas – Sklep o neizvedbi prerazvrstitve – Neobstoj poročil o delu – Dodelitev točk za prerazvrstitev s poročilom – Očitna napaka pri presoji – Sklep o nepodaljšanju – Dolžnost skrbnega ravnanja – Očitna napaka pri presoji – Zloraba pooblastil – Legitimna pričakovanja – Obveznost obrazložitve – Pravica do zaslišanja – Odgovornost)

23

2020/C 95/28

Zadeva T-485/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. februarja 2020 – Compañia de Tranvías de la Coruña/Komisija (Dostop do dokumentov – Uredba (ES) št. 1049/2001 – Dokumenti Komisije glede razlage določbe prava Unije – Dokumenti, ki izvirajo od tretje osebe – Dokumenti, ki jih je izdala država članica – Uredba (ES) št. 1370/2007 – Delna zavrnitev dostopa – Zavrnitev dostopa v celoti – Obveznost obrazložitve – Izjema glede varstva sodnih postopkov – Prevladujoč javni interes)

23

2020/C 95/29

Zadeva T-487/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. februarja 2020 – Stada Arzneimittel/EUIPO (ViruProtect) („Znamka Evropske unije – Prijava besedne znamke Evropske unije ViruProtect – Absolutni razlog za zavrnitev – Opisnost – Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001) – Obveznost obrazložitve“)

24

2020/C 95/30

Zadeva T-505/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. februarja 2020 – Madžarska/Komisija (EKJS in EKSRP – Odhodki, izključeni iz financiranja – Podpora za razvoj podeželja – Pomoč, dodeljena skupinam proizvajalcev – Odhodki Madžarske – Člen 35 Uredbe (ES) št. 1698/2005 – Kvalificirano priznanje – Upravičenost do pomoči – Izračunani finančni popravek – Člen 52(2) Uredbe (EU) št. 1306/2013 – Lojalno sodelovanje – Varstvo legitimnih pričakovanj – Sorazmernost – Pravna varnost – Neupravičeni zneski)

25

2020/C 95/31

Zadeva T-573/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. februarja 2020 – Hickies/EUIPO (oblika vezalke) (Znamka Evropske unije – Prijava tridimenzionalne znamke Evropske unije – Oblika vezalke – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Varstvo pravice v zvezi s prejšnjim modelom – Dokazi, ki so bili prvič predloženi pred Splošnim sodiščem)

25

2020/C 95/32

Zadeva T-732/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. februarja 2020 – Dalasa/EUIPO – Charité – Universitätsmedizin Berlin (charantea) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije charantea – Prejšnja figurativna znamka Evropske unije CHARITÉ – Relativni razlog za zavrnitev – Neobstoj verjetnosti zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

26

2020/C 95/33

Zadeva T-733/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. februarja 2020 – Dalasa/EUIPO – Charité – Universitätsmedizin Berlin (charantea) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije charantea – Prejšnja figurativna znamka Evropske unije CHARITÉ – Relativni razlog za zavrnitev – Neobstoj verjetnosti zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

27

2020/C 95/34

Zadeva T-44/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. februarja 2020 – Globalia Corporación Empresarial/EUIPO – Touring Club Italiano (TC Touring Club) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije TC Touring Club – Prejšnja besedna znamka Evropske unije TOURING CLUB ITALIANO – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Resna uporaba prejšnje znamke – Člen 47(2) Uredbe 2017/1001 – Dodatni dokazi, ki so bili prvič predloženi pred pritožbenim odborom – Člen 95(2) Uredbe 2017/1001 – Nasprotna tožba)

28

2020/C 95/35

Zadeva T-135/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. februarja 2020 – Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals/EUIPO – Dalmat (LaTV3D) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije LaTV3D – Prejšnja nacionalna besedna znamka TV3 – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Podobnost storitev – Podobnost znakov – Razlikovalni učinek – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

28

2020/C 95/36

Zadeva T-248/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. februarja 2020 – Bilde/Parlament (Privilegiji in imunitete – Član Parlamenta – Odločba o odvzemu poslanske imunitete – Očitna napaka pri presoji – Electa una via – Načelo non bis in idem – Zloraba pooblastil)

29

2020/C 95/37

Zadeva T-262/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. februarja 2020 – Jakober/EUIPO (oblika skodelice) (Znamka Evropske unije – Prijava tridimenzionalne znamke Evropske unije – Oblika skodelice – Nedopustnost pritožbe pred odborom za pritožbe)

30

2020/C 95/38

Zadeva T-331/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. februarja 2020 – Pierre Balmain/EUIPO (upodobitev levje glave, obdane z obroči, ki tvorijo verigo) (Znamka Evropske unije – Prijava figurativne znamke Evropske unije, ki upodablja levjo glavo, obdano z obroči, ki tvorijo verigo – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

30

2020/C 95/39

Zadeva T-332/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. februarja 2020 – Pierre Balmain/EUIPO (upodobitev levje glave, obdane z obroči, ki tvorijo verigo) (Znamka Evropske unije – Prijava figurativne znamke Evropske unije ki upodablja levjo glavo, obdano z obroči, ki tvorijo verigo – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

31

2020/C 95/40

Zadeva T-293/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 30. januarja 2020 – Republika Latvija/Komisija (Ničnostna tožba – Skupna ribiška politika – Pariška pogodba o arhipelagu Spitzberg (Norveška) – Možnosti ribolova snežnega morskega pajka na območju okoli Svalbarda (Norveška) – Uredba (EU) 2017/127 – Plovila, registrirana v Uniji, ki imajo dovoljenje za ribolov – Zadržanje latvijskega plovila – Člen 265 PDEU – Poziv k ukrepanju – Opredelitev Komisije – Akti, ki ne povzročajo zavezujočih pravnih učinkov – Nedopustnost)

31

2020/C 95/41

Zadeva T-541/19: Sklep Splošnega sodišča z dne 29. januarja 2020 – Shindler in drugi/Svet (Tožba zaradi opustitve ukrepanja – Pravo institucij – Izstop Združenega kraljestva iz Unije – Državljani Združenega kraljestva, ki prebivajo v drugi državi članici Unije – Evropske volitve 2019 – Prošnja za preložitev evropskih volitev – Neobstoj pravnega interesa – Nedopustnost)

32

2020/C 95/42

Zadeva T-627/19 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2020 – Shindler in drugi/Komisija (Začasna odredba – Področje svobode, varnosti in pravice – Izstop Združenega kraljestva iz Unije – Državljani Združenega kraljestva, ki prebivajo v drugi državi članici Unije – Izguba državljanstva Unije – Tožba zaradi opustitve ukrepanja – Nedopustnost predloga za izdajo začasne odredbe)

33

2020/C 95/43

Zadeva T-808/19 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 29. januarja 2020 – Silgan International in Silgan Closures/Komisija (Začasna odredba – Konkurenca – Zahtevek za posredovanje podatkov – Člen 18(3) Uredbe (ES) št. 1/2003 – Predlog za odlog izvršitve – Neobstoj nujnosti)

33

2020/C 95/44

Zadeva T-13/20: Tožba, vložena 8. januarja 2020 – Valiante/Komisija

34

2020/C 95/45

Zadeva T-14/20: Tožba, vložena 8. januarja 2020 – Tratkowski/Komisija

35

2020/C 95/46

Zadeva T-20/20: Tožba, vložena 14. januarja 2020 – Intertranslations (Intertransleïsions) Metafraseis/Parlament

35

2020/C 95/47

Zadeva T-28/20: Tožba, vložena 16. januarja 2020 – ID/ESZD

37

2020/C 95/48

Zadeva T-37/20: Tožba, vložena 22. januarja 2020 – Združeno kraljestvo/Komisija

38

2020/C 95/49

Zadeva T-52/20: Tožba, vložena 30. januarja 2020 – CX/Komisija

39

2020/C 95/50

Zadeva T-58/20: Tožba, vložena 3. februarja 2020 – NetCologne/Komisija

41

2020/C 95/51

Zadeva T-64/20: Tožba, vložena 3. februarja 2020 – Deutsche Telekom/Komisija

42

2020/C 95/52

Zadeva T-66/20: Tožba, vložena 4. februarja 2020 – Hauz 1929/EUIPO – Houzz (HAUZ LONDON)

43

2020/C 95/53

Zadeva T-67/20: Tožba, vložena 3. februarja 2020 – Hauz 1929/EUIPO – Houzz (HAUZ NEW YORK)

44

2020/C 95/54

Zadeva T-68/20: Tožba, vložena 4. februarja 2020 – Hauz 1929/EUIPO – Houzz (HAUZ EST 1929)

44

2020/C 95/55

Zadeva T-69/20: Tožba, vložena 4. februarja 2020 – Tele Columbus/Komisija

45


SL

 

Top