EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:027:TOC

Uradni list Evropske unije, C 27, 27. januar 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 27

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 63
27. januar 2020


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2020/C 27/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2020/C 27/02

Združeni zadevi C-609/17 in C-610/17: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 19. novembra 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Työtuomioistuin – Finska) – Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry/Hyvinvointialan liitto ry (C-609/17) in Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry/Satamaoperaattorit ry (C-610/17) (Predhodno odločanje – Socialna politika – Člen 153 PDEU – Minimalne varnostne in zdravstvene zahteve pri organizaciji delovnega časa – Direktiva 2003/88/ES – Člen 7 – Pravica do plačanega letnega dopusta najmanj štirih tednov – Člen 15 – Nacionalne določbe in določbe kolektivnih pogodb, ki so ugodnejše za varovanje varnosti in zdravja delavcev – Delavci, ki zaradi bolezni v obdobju plačanega letnega dopusta niso zmožni za delo – Zavrnitev prenosa tega dopusta, če neprenos ne povzroči dejanskega skrajšanja plačanega letnega dopusta na manj kot štiri tedne – Člen 31(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Neuporaba, ker ne gre za položaj, v katerem se izvaja pravo Unije v smislu člena 51(1) Listine o temeljnih pravicah)

2

2020/C 27/03

Zadeva C-198/18: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 21. novembra 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Högsta domstolen – Švedska) – CeDe Group AB/KAN Sp. z o.o., v stečaju (Predhodno odločanje – Uredba (ES) št. 1346/2000 – Člena 4 in 6 – Postopki v primeru insolventnosti – Pravo, ki se uporablja – Postopek za evropski plačilni nalog – Neplačilo pogodbene terjatve pred stečajem – Ugovor pobota, ki temelji na pogodbeni terjatvi, nastali pred stečajem)

3

2020/C 27/04

Združeni zadevi C-203/18 in C-374/18: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 21. novembra 2019 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Landgericht Köln – Nemčija) – Deutsche Post AG, Klaus Leymann/Land Nordrhein-Westfalen (C-230/18) in UPS Deutschland Inc. & Co. OHG, DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, Bundesverband Paket & Expresslogistik e.V./Deutsche Post AG (C-374/18) (Predhodno odločanje – Uredba (ES) št. 561/2006 – Cestni promet – Socialnopravne določbe – Vozila, ki se uporabljajo za dostavo pošiljk kot del univerzalne poštne storitve – Izjeme – Vozila, ki se delno uporabljajo za takšno dostavo – Direktiva 97/67/ES – Člen 3(1) – „Univerzalna storitev“ – Pojem)

4

2020/C 27/05

Zadeva C-379/18: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 21. novembra 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesverwaltungsgericht – Nemčija) – Deutsche Lufthansa AG/Land Berlin („Predhodno odločanje – Zračni prevoz – Direktiva 2009/12/ES – Člena 3 in 6 – Člen 11(1) in (7) – Letališke pristojbine – Varstvo pravic uporabnikov letališča – Možnost upravnega organa letališča, da dogovori pristojbine, ki so nižje od tistih, ki jih je odobril neodvisni nadzorni organ – Pravna sredstva uporabnika letališča – Incidenter izpodbijanje pred civilnim sodiščem, ki odloča v skladu z načelom pravičnosti)

5

2020/C 27/06

Zadeva C-400/18: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. novembra 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hof van Cassatie – Belgija) – Infohos/Belgische Staat (Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Šesta direktiva 77/388/EGS – Člen 13(A)(1)(f) – Oprostitve – Storitve, ki jih opravijo neodvisne skupine oseb – Storitve, opravljene za člane in nečlane)

5

2020/C 27/07

Združene zadeve C-585/18, C-624/18 in C-625/18: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 19. novembra 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sąd Najwyższy – Poljska) – A. K./Krajowa Rada Sądownictwa (C-585/18) in CP (C-624/18), DO (C-625/18)/Sąd Najwyższy (Predhodno odločanje – Direktiva 2000/78/ES – Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu – Prepoved diskriminacije na podlagi starosti – Znižanje upokojitvene starosti sodnikov Sąd Najwyższy (vrhovno sodišče, Poljska) – Člen 9(1) – Pravica do vložitve pravnega sredstva – Člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Učinkovito sodno varstvo – Načelo neodvisnosti sodstva – Ustanovitev novega senata na Sąd Najwyższy (vrhovno sodišče), ki je med drugim pristojen v zadevah v zvezi z upokojitvijo sodnikov tega sodišča – Senat, sestavljen iz sodnikov, ki jih je na novo imenoval predsednik Republike Poljske na predlog nacionalnega sodnega sveta – Neodvisnost navedenega sveta – Pristojnost za zavrnitev uporabe nacionalne zakonodaje, ki ni skladna s pravom Unije – Primarnost prava Unije)

6

2020/C 27/08

Zadeva C-678/18: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 21. novembra 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (Predhodno odločanje – Modeli – Uredba (ES) št. 6/2002 – Člen 90(1) – Začasni in zaščitni ukrepi – Pristojnost nacionalnih prvostopenjskih sodišč – Izključna pristojnost sodišč, določenih v tej določbi)

7

2020/C 27/09

Zadeva C-706/18: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 20. novembra 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Belgija) – X/Belgische Staat (Predhodno odločanje – Področje svobode, varnosti in pravice – Politika priseljevanja – Pravica do združitve družine – Direktiva 2003/86/ES – Člen 5(4) – Odločitev o prošnji za združitev družine – Posledice neupoštevanja roka za sprejetje odločbe – Avtomatična izdaja dovoljenja za prebivanje)

8

2020/C 27/10

Zadeva C-737/18 P: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 20. novembra 2019 – Portugalska republika/Evropska komisija (Pritožba – Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) – Odhodki, izključeni iz financiranja Evropske unije – Odhodki Portugalske republike)

9

2020/C 27/11

Zadeva C-270/19 P: Pritožba, ki jo je WB vložila 28. marca 2019 zoper sklep Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 23. januarja 2019 v zadevi T-579/18, WB/Komisija

9

2020/C 27/12

Zadeva C-271/19 P: Pritožba, ki jo je WB vložila 28. marca 2019 zoper sklep Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 23. januarja 2019 v zadevi T-329/18, WB/Komisija

10

2020/C 27/13

Zadeva C-373/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 13. maja 2019 – Finanzamt München Abteilung III/Dubrovin & Tröger GbR - Aquatics

10

2020/C 27/14

Zadeva C-593/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzgericht (Außenstelle Graz) (Avstrija) 5. avgusta 2019 – SK Telecom Co. Ltd.

11

2020/C 27/15

Zadeva C-607/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 12. avgusta 2019 – Husqvarna AB/Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

11

2020/C 27/16

Zadeva C-641/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hamburg (Nemčija) 30. avgusta 2019 – EU/PE Digital GmbH

12

2020/C 27/17

Zadeva C-685/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Frankenthal (Nemčija) 17. septembra 2019 – OK/Daimler AG

13

2020/C 27/18

Zadeva C-703/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) 24. septembra 2019 – J.K./Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

14

2020/C 27/19

Zadeva C-707/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy dla Łodzi (Poljska) 23. septembra 2019 – K.S./A.B.

15

2020/C 27/20

Zadeva C-769/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Spetsializiran nakazatelen sad (Bolgarija) 21. oktobra 2019 – kazenski postopek zoper UC in TD

16

2020/C 27/21

Zadeva C-770/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Nürnberg (Nemčija) 21. oktobra 2019 – Myflyright GmbH/SunExpressGünes Ekspres Havacilik A

16

2020/C 27/22

Zadeva C-772/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstrija) 22. oktobra 2019 – Bartosch Airport Supply Services GmbH/Zollamt Wien

17

2020/C 27/23

Zadeva C-775/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Baden-Württemberg (Nemčija) 22. oktobra 2019 – 5th AVENUE Products Trading GmbH/Hauptzollamt Singen

17

2020/C 27/24

Zadeva C-784/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Varna (Bolgarija) 22. oktobra 2019 – „TEAM POWER EUROPE“ EOOD/Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna

18

2020/C 27/25

Zadeva C-785/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Saarbrücken (Nemčija) 23. oktobra 2019 – Koch Media GmbH/HC

19

2020/C 27/26

Zadeva C-792/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Köln (Nemčija) 28. oktobra 2019 – TUIfly GmbH/EUflight.de GmbH

20

2020/C 27/27

Zadeva C-797/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 24. oktobra 2019 – B-GmbH/Finanzamt D

21

2020/C 27/28

Zadeva C-800/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Apelacyjny w Warszawie (Poljska) 30. oktobra 2019 – SM/Mittelbayerischer Verlag KG

22

2020/C 27/29

Zadeva C-801/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Upravni sud u Zagrebu (Hrvaška) 31. oktobra 2019 – FRANCK d.d., Zagreb/Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak, Zagreb

23

2020/C 27/30

Zadeva C-807/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sofiyski rayonen sad (Bolgarija) 4. novembra 2019 – „DSK Bank“ EAD in „FrontEx International“ EAD

24

2020/C 27/31

Zadeva C-824/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Varhoven administrativen sad (Bolgarija) 12. novembra 2019 – TC, UB/Komisia za zashtita ot diskriminatsia, VA

24

2020/C 27/32

Zadeva C-830/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de première instance de Namur (Belgija) 15. novembra 2019 – C.J./Région wallonne

25

2020/C 27/33

Zadeva C-848/19 P: Pritožba, ki jo je Zvezna republika Nemčija vložila 20. novembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi razširjeni senat) z dne 10. septembra 2019 v zadevi T-883/16, Republika Poljska/Evropska komisija

26

2020/C 27/34

Zadeva C-826/19 P: Pritožba, ki jo je Češka republika vložila 12. septembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 26. novembra 2019 v zadevi T-629/17, Češka republika/Komisija

27

 

Splošno sodišče

2020/C 27/35

Zadeva T-607/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. decembra 2019 – Yieh United Steel/Komisija (Damping – Uvoz hladno valjanih ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajvana – Dokončne protidampinške dajatve – Izvedbena uredba (EU) 2015/1429 – Člen 2(3) in (5) Uredbe (ES) št. 1225/2009 [postal člen 2(3) in (5) Uredbe (EU) 2016/1036] – Člen 2(1) in (2) Uredbe št. 1225/2009 [postal člen 2(1) in (2) Uredbe 2016/1036] – Izračun normalne vrednosti – Izračun stroškov proizvodnje – Prodaje podobnega izdelka, namenjenega potrošnji na notranjem trgu države izvoznice)

29

2020/C 27/36

Zadeva T-808/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. decembra 2019 – Pethke/EUIPO (Javni uslužbenci – Uradniki – Ocenjevalno poročilo – Pravilnost postopka ocenjevanja in postopka ocenjevanja na drugi stopnji – Dolžnost nepristranskosti drugostopenjskega ocenjevalca)

30

2020/C 27/37

Zadeva T-644/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. novembra 2019 – August Wolff/EUIPO – Faes Farma (DermoFaes Atopiderm) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije DermoFaes Atopiderm – Prejšnja besedna znamka Evropske unije Dermowas – Relativni razlogi za zavrnitev – Verjetnosti zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

30

2020/C 27/38

Zadeva T-658/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. decembra 2019 – Hästens Sängar/EUIPO (Upodobitev vzorca kvadratkov) (Znamka Evropske unije – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Figurativna znamka, ki upodablja vzorec kvadratkov – Absolutni razlog za zavrnitev – Opisnost – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

31

2020/C 27/39

Zadeva T-665/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. novembra 2019 – Soundio/EUIPO – Telefónica Germany (Vibble) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Besedna znamka Vibble – Prejšnja nemška besedna znamka vybe – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

32

2020/C 27/40

Zadeva T-726/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. novembra 2019 – Mélin/Parlament (Pravo institucij – Pravilnik o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta – Nadomestilo za parlamentarno pomoč – Izterjava neupravičeno izplačanih zneskov – Obveznost obrazložitve – Neposredovanje priloge k sklepu, s katerim je odrejena izterjava)

32

2020/C 27/41

Zadeva T-736/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. novembra 2019 – Runnebaum Invest/EUIPO – Berg Toys Beheer (Bergsteiger) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije Bergsteiger – Prejšnje besedna beneluška znamka ter figurativna in besedna znamka Evropske unije BERG – Relativni razlog za zavrnitev – Člen 47(1) in (2) Uredbe (EU) 2017/1001 – Dopustnost zahteve dokaza resne in dejanske uporabe – Neobstoj verjetnosti zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe 2017/1001)

33

2020/C 27/42

Zadeva T-672/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 22. novembra 2019 – Pyke/EUIPO – Paglieri (CLIOMAKEUP) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Umik ugovora – Ustavitev postopka)

34

2020/C 27/43

Zadeva T-525/19 RII: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 11. novembra 2019 – Intering in drugi/Komisija (Začasna odredba – Program z imenom „Podpora EU za čist zrak na Kosovu“ – Postopek javnega razpisa EuropeAid/140043/DH/WKS/XK – Sklep o zavrnitvi odloga izvršitve odločbe o izključitvi ponudnika iz nadaljevanja postopka – Nov predlog za izdajo začasne odredbe – Člen 159 Poslovnika – Nedopustnost)

35

2020/C 27/44

Zadeva T-730/19: Tožba, vložena 25. oktobra 2019 – PNB Banka in drugi/ECB

35

2020/C 27/45

Zadeva T-732/19: Tožba, vložena 25. oktobra 2019 – PNB Banka in drugi/SRB

36

2020/C 27/46

Zadeva T-740/19: Tožba, vložena 31. oktobra 2019 – Laird/Komisija

38

2020/C 27/47

Zadeva T-741/19: Tožba, vložena 31. oktobra 2019 – Sedgwick Overseas/Komisija

39

2020/C 27/48

Zadeva T-742/19: Tožba, vložena 31. oktobra 2019 – Chemring Group in CHG Overseas/Komisija

41

2020/C 27/49

Zadeva T-743/19: Tožba, vložena 31. oktobra 2019 – Hyperion Insurance Group in HIG Finance/Komisija

43

2020/C 27/50

Zadeva T-745/19: Tožba, vložena 31. oktobra 2019 – Spirax-Sarco Engineering in Spirax-Sarco Overseas/Komisija

44

2020/C 27/51

Zadeva T-747/19: Tožba, vložena 31. oktobra 2019 – DS Smith in DS Smith International/Komisija

46

2020/C 27/52

Zadeva T-748/19: Tožba, vložena 1. novembra 2019 – The Vitec Group/Komisija

48

2020/C 27/53

Zadeva T-751/19: Tožba, vložena 4. novembra 2019 – Reckitt Benckiser Investments in drugi/Komisija

49

2020/C 27/54

Zadeva T-752/19: Tožba, vložena 5. novembra 2019 – Inchape/Komisija

51

2020/C 27/55

Zadeva T-754/19: Tožba, vložena 7. novembra 2019 – Stagecoach Group/Komisija

53

2020/C 27/56

Zadeva T-755/19: Tožba, vložena 6. novembra 2019 – BBA International Investments/Komisija

54

2020/C 27/57

Zadeva T-756/19: Tožba, vložena 7. novembra 2019 – WPP Jubilee in drugi/Komisija

56

2020/C 27/58

Zadeva T-758/19: Tožba, vložena 8. novembra 2019 – W.S. Atkins International/Komisija

57

2020/C 27/59

Zadeva T-759/19: Tožba, vložena 8. novembra 2019 – Yalwen/Komisija

59

2020/C 27/60

Zadeva T-777/19: Tožba, vložena 12. novembra 2019 – CAPA in drugi/Komisija

61

2020/C 27/61

Zadeva T-791/19: Tožba, vložena 15. novembra 2019 – Sped-Pro S.A./Komisija

61

2020/C 27/62

Zadeva T-801/19: Tožba, vložena 20. novembra 2019 – DTE Systems/EUIPO – Speed-Buster (PedalBox +)

63

2020/C 27/63

Zadeva T-805/19: Tožba, vložena 21. novembra 2019 – Ultrasun/EUIPO (ultrasun)

64

2020/C 27/64

Zadeva T-806/19: Tožba, vložena 21. novembra 2019 – Govern d’Andorra/EUIPO (Andorra)

64

2020/C 27/65

Zadeva T-808/19: Tožba, vložena 25. novembra 2019 – Silgan International in Silgan Closures/Komisija

65

2020/C 27/66

Zadeva T-809/19: Tožba, vložena 22. novembra 2019 – Liga Nacional de Fútbol Profesional/EUIPO (El Clasico)

66

2020/C 27/67

Zadeva T-814/19: Tožba, vložena 22. novembra 2019 – Nutravita/EUIPO - Pegaso (nutravita Healthy Mind, Body & Soul.)

67

2020/C 27/68

Zadeva T-817/19: Tožba, vložena 27. novembra 2019 – Olimp Laboratories/EUIPO - OmniVision (Hydrovision)

68

2020/C 27/69

Zadeva T-818/19: Tožba, vložena 27. novembra 2019 – Dvectis CZ/EUIPO – Yado (Podporne blazine)

69

2020/C 27/70

Zadeva T-819/19: Tožba, vložena 2. decembra 2019 – Man and Machine/EUIPO – Bim Freelance (bim ready)

70

2020/C 27/71

Zadeva T-821/19: Tožba, vložena 2. decembra 2019 – Herlyn in Beck/EUIPO - Brillux (B.home)

70

2020/C 27/72

Zadeva T-822/19: Tožba, vložena 3. decembra 2019 – Asoliva in Anierac/Komisija

71

2020/C 27/73

Zadeva T-189/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 25. novembra 2019 – Lipitalia 2000 in Assograssi/Komisija

72

2020/C 27/74

Zadeva T-290/19: Sklep Splošnega sodišča z dne 26. novembra 2019 – Stada Arzneimittel/EUIPO (Upodobitev dveh druga nad drugo razporejenih upognjenih rdečih črt)

72


SL

 

Top