Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:370:TOC

Uradni list Evropske unije, C 370, 31. oktober 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 370

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 62
31. oktober 2019


Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2019/C 370/01

Sporočilo Komisije Ustrezne mejne vrednosti iz direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU in 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

1


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Svet

2019/C 370/02

Sklep Sveta z dne 24. oktobra 2019 o imenovanju namestnika izvršnega direktorja Europola

4

 

Evropska komisija

2019/C 370/03

Menjalni tečaji eura — 30. oktober 2019

6

2019/C 370/04

Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije

7

 

Evropska služba za zunanje delovanje

2019/C 370/05

Sklep visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 1. oktobra 2019 o izvedbenih pravilih v zvezi z varstvom osebnih podatkov v Evropski službi za zunanje delovanje in uporabo Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta

9

2019/C 370/06

Sklep visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 1. oktobra 2019 o notranjih predpisih glede omejitev nekaterih pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru delovanja Evropske službe za zunanje delovanje

18

 

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

2019/C 370/07

Povzetek mnenja evropskega nadzornika za varstvo podatkov o reviziji uredb EU o vročanju pisanj in pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (Celotno besedilo mnenja je na voljo v angleščini, francoščini in nemščini na spletišču evropskega nadzornika za varstvo podatkov (v nadaljnjem besedilu: ENVP), www.edps.europa.eu)

24

 

INFORMACIJE V ZVEZI Z EVROPSKIM GOSPODARSKIM PROSTOROM

 

Nadzorni organ Efte

2019/C 370/08

Obvestilo Nadzornega organa Efte o obrestnih merah za vračilo državne pomoči in referenčnih obrestnih merah / diskontnih stopnjah za države Efte, ki veljajo od 1. oktobra 2019 (Objavljeno v skladu s pravili o načinu določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj, ki so določena v delu VII Smernic Nadzornega organa o državni pomoči in členu 10 Odločbe Nadzornega organa št. 195/04/COL z dne 14. julija 2004)

28


 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropska komisija

2019/C 370/09

Razpis za zbiranje predlogov za podporo za ukrepe za informiranje v zvezi s skupno kmetijsko politiko (SKP) za leto 2020

29

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2019/C 370/10

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9568 – Marcegaglia Plates/Evraz Palini Bertoli) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

30

 

DRUGI AKTI

 

Evropska komisija

2019/C 370/11

Objava obvestila o odobritvi standardne spremembe specifikacije proizvoda za ime v vinskem sektorju iz člena 17(2) in (3) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33

32


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 

Top