EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:288:TOC

Uradni list Evropske unije, C 288, 26. avgust 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 288

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 62
26. avgust 2019


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2019/C 288/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče Evropske unije

2019/C 288/02

Zadeva C-524/16: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 2. maja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte dei Conti – Italija) – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale/Francesco Faggiano (Predhodno odločanje — Ustavitev postopka)

2

2019/C 288/03

Združene zadeve od C-406/17 do C-408/17 in C-417/17: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 14. maja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italija) – Acea Energia SpA (C 406/17), Green Network SpA (C 407/17), Enel Energia SpA (C 408/17)/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (C 406/17, C 407/17 in C 408/17), Hera Comm Srl (C-417/17)/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Direktiva 2005/29/ES — Nepoštene poslovne prakse podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu — Direktiva 2009/72/ES — Notranji trg z električno energijo — Direktiva 2009/73/ES — Notranji trg z zemeljskim plinom — Direktiva 2011/83/EU — Agresivne poslovne prakse — Sklepanje pogodb o dobavi električne energije in zemeljskega plina, ki jih potrošniki niso zahtevali — Sklepanje pogodb o dobavi na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov s kršitvijo pravic potrošnikov — Organ, pristojen za sankcioniranje teh praks)

3

2019/C 288/04

Zadeva C-8/18: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 16. maja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Vilniaus apygardos teismas– Litva) – TE, UD, YB, ZC/Luminor Bank AB (Predhodno odločanje — Člen 53(2) in člen 99 Poslovnika Sodišča — Svoboda opravljanja storitev — Trgi finančnih instrumentov — Fizična oseba, ki je pri banki pridobila izvedeni finančni instrument — Opredelitev navedene fizične osebe v smislu prava Unije)

4

2019/C 288/05

Zadeva C-367/18: Sklep Sodišča (drugi senat) z dne 12. junija 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Supremo – Španija) – María Teresa Aragón Carrasco in drugi/Administración del Estado (Predhodno odločanje — Člen 53(2) in člen 99 Poslovnika Sodišča — Socialna politika — Direktiva 1999/70/ES — Okvirni sporazum o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP — Določba 4 — Načelo prepovedi diskriminacije — Primerljivost položajev — Upravičenost — Določba 5 — Odpravnina v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi iz objektivnega razloga — Neobstoj odpravnine v primeru prenehanja funkcij delavcev, zaposlenih kot začasni uslužbenci)

5

2019/C 288/06

Zadeva C-425/18: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 4. junija 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Italija) – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)/Gruppo Torinese Trasporti Gtt SpA (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Oddaja javnih naročil v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev — Direktiva 2004/18/ES — Člen 45(2), prvi pododstavek, točka (d) — Razlog za izključitev — Huda poklicna napaka — Kršitev konkurenčnih pravil)

6

2019/C 288/07

Zadeva C-525/18 P: Sklep Sodišča (četrti senat) z dne 21. maja 2019 – Marion Le Pen/Evropski parlament, Svet Evropske unije (Pritožba — Evropski parlament — Pravilnik o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta — Nadomestilo za parlamentarno pomoč — Izterjava neutemeljeno izplačanih zneskov)

7

2019/C 288/08

Zadeva C-665/18: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 4. junija 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Madžarska) – Pólus Vegas Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Predhodno odločanje — Člen 53(2) in člen 99 Poslovnika Sodišča — Svoboda opravljanja storitev — Omejitve — Igre na srečo — Nacionalni davki, ki bremenijo uporabo igralnih avtomatov, nameščenih v igralnih salonih — Nacionalna zakonodaja, ki petkratno zvišuje znesek davka in ki uvaja dodatni davek)

7

2019/C 288/09

Združeni zadevi C-789/18 in C-790/18: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 15. maja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italija) – AQ in drugi (C-789/18) in ZQ (C-790/18)/Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Inps-Gestione (C-789/18) (Predhodno odločanje — Javna služba — Vsota zaslužka iz naslova opravljanja zaposlitvenih ali samozaposlitvenih dejavnosti pri enem ali več državnih subjektih — Nacionalna ureditev, ki določa najvišji znesek take vsote — Povsem notranji položaj — Člen 53(2) in člen 94 Poslovnika Sodišča — Očitna nedopustnost)

8

2019/C 288/10

Zadeva C-827/18: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 15. maja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Kamenz – Nemčija) – MC/ND (Predhodno odločanje — Člen 53(2) in člen 99 Poslovnika Sodišča — Področje svobode, varnosti in pravice — Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah — Luganska konvencija II — Člen 22, točka 1 — Spori, katerih predmet so stvarne pravice na nepremičninah ali najem/zakup nepremičnin — Povrnitev koristi, pridobljene na podlagi oddaje nepremičnine pred prenosom lastništva)

9

2019/C 288/11

Zadeva C-9/19: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 8. maja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul București – Romunija) – SC Mitliv Exim SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Predhodno odločanje — Člen 53(2) in člen 94 Poslovnika Sodišča — Neobstoj zadostnih pojasnil glede dejanskega in pravnega okvira spora o glavni stvari ter glede razlogov, ki bi upravičevali potrebo po odgovoru na vprašanje za predhodno odločanje — Očitna nedopustnost)

9

2019/C 288/12

Zadeva C-26/19: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 30. aprila 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Commissione tributaria provinciale di Modena – Italija) – Azienda USL di Modena/Comune di Sassuolo (Predhodno odločanje — Člen 53(2) Poslovnika Sodišča — Državne pomoči — Nacionalna zdravstvena služba — Oprostitev plačila davka na nepremičnine — Nepremičnina, dana v najem gospodarski družbi z mešanim kapitalom, ki zdravstveno dejavnost opravlja v pogojih konkurence z ostalimi zdravstvenimi ustanovami, ki so v celoti v zasebni lasti)

10

2019/C 288/13

Zadeva C-105/19: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 23. maja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Monomeles Protodikeio Serron – Grčija) – WP/Trapeza Peiraios AE (Predhodno odločanje — Člen 53(2) Poslovnika Sodišča — Varstvo potrošnikov — Nedovoljeni pogoji v potrošniških pogodbah — Direktiva 93/13/EGS — Pristojnosti in obveznosti nacionalnega sodišča — Postopek za plačilni nalog — Ugoditev ugovoru zoper ta nalog — Neobstoj zadostnih pojasnil glede dejanskega in pravnega okvira spora o glavni stvari ter glede razlogov, ki bi upravičevali potrebo po odgovoru na vprašanje za predhodno odločanje — Očitna nedopustnost)

11

2019/C 288/14

Zadeva C-78/19 P: Pritožba, ki jo je WL vložila 31. januarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 29. novembra 2018 v zadevi T-493/17, WL/ERCEA

11

2019/C 288/15

Zadeva C-121/19 P: Pritožba, ki jo je Edison SpA vložila 15. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 7. decembra 2018 v zadevi T-471/17, Edison/EUIPO (EDISON)

12

2019/C 288/16

Zadeva C-294/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Constanța (Romunija) 10. aprila 2019 – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Tulcea/SC Piscicola Tulcea SA

13

2019/C 288/17

Zadeva C-302/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija) 11. aprila 2019 – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale/WS

13

2019/C 288/18

Zadeva C-303/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija) 11. aprila 2019 – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale/VR

14

2019/C 288/19

Zadeva C-304/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Constanța (Romunija) 12. aprila 2019 – Ira Invest SRL/Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Tulcea

15

2019/C 288/20

Zadeva C-326/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 23. aprila 2019 – EB/Presidenza del Consiglio dei Ministri in drugi

15

2019/C 288/21

Zadeva C-329/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Milano (Italija) 23. aprila 2019 – Condominio di Milano/Eurothermo SpA

16

2019/C 288/22

Zadeva C-334/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Stuttgart (Nemčija) 24. aprila 2019 – Eurowings GmbH/GD, HE, IF

17

2019/C 288/23

Zadeva C-355/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Pitești (Romunija) 6. maja 2019 – Asociația „Forumul Judecătorilor din România“, Asociația „Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor“, OL/Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Procurorul General al României

18

2019/C 288/24

Zadeva C-357/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Înalta Curte de Casație și Justiție (Romunija) 6. maja 2019 – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, PM, RO, SP, TQ/QN, UR, VS, WT, Autoritatea Națională pentru Turism, Agenția Națională de Administrare Fiscală, SC Euro Box Promotion SRL

19

2019/C 288/25

Zadeva C-364/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Galați (Romunija) 7. maja 2019 – XU in drugi/SC Credit Europe Ipotecar IFN SA in Credit Europe Bank

19

2019/C 288/26

Zadeva C-365/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Schwerin (Nemčija) 8. maja 2019 – FD/Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

20

2019/C 288/27

Zadeva C-374/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 13. maja 2019 – HF/Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler

21

2019/C 288/28

Zadeva C-380/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemčija) 15. maja 2019 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

22

2019/C 288/29

Zadeva C-381/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Cluj (Romunija) 15. maja 2019 – SC Banca E S.A./G.D.

22

2019/C 288/30

Zadeva C-397/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul București (Romunija) 22. maja 2019 – AX/Statul Român – Ministerul Finanțelor Publice

23

2019/C 288/31

Zadeva C-398/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Kammergericht Berlin (Nemčija) 23. maja 2019 – BY

24

2019/C 288/32

Zadeva C-405/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hof van Cassatie (Belgija) 24. maja 2019 – Vos Aannemingen BVBA/Belgische Staat

25

2019/C 288/33

Zadeva C-407/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Belgija) 24. maja 2019 – Katoen Natie Bulk Terminals NV, General Services Antwerp/Belgische Staat

26

2019/C 288/34

Zadeva C-422/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 31. maja 2019 – Johannes Dietrich/Hessischer Rundfunk

28

2019/C 288/35

Zadeva C-423/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 31. maja 2019 – Norbert Häring/Hessischer Rundfunk

28

2019/C 288/36

Zadeva C-424/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel București (Romunija) 29. maja 2019 - Cabinet de avocat UR/Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București in drugi

29

2019/C 288/37

Zadeva C-427/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sofiyski rayonen sad (Bolgarija) 4. junija 2019 – Versicherungsaktiengesellschaft „Bulstrad Vienna Insurance Group“ AD/Versicherungsgesellschaft „Olympic“

30

2019/C 288/38

Zadeva C-429/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Koblenz (Nemčija) 5. junija 2019 – Remondis GmbH/Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

31

2019/C 288/39

Zadeva C-430/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Cluj (Romunija) 3. junija 2019 – SC C.F. SRL/A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C.

31

2019/C 288/40

Zadeva C-473/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen (Švedska) 18. junija 2019 – Föreningen Skydda Skogen

32

2019/C 288/41

Zadeva C-474/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen (Švedska) 18. junija 2019 – Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska Förening

34

2019/C 288/42

Zadeva C-476/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Kammarrätten i Göteborg (Švedska) 19. junija 2019 – Allmänna ombudet hos Tullverket/Combinova AB

35

2019/C 288/43

Zadeva C-483/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour du travail de Liège (Belgija) 24. junija 2019 – Ville de Verviers/J

36

2019/C 288/44

Zadeva C-490/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija) 26. junija 2019 – Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier/Société Fromagère du Livradois SAS

37

2019/C 288/45

Zadeva C-633/17: Sklep predsednika Sodišča z dne 29. aprila 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landesverwaltungsgericht Oberösterreich – Avstrija) – Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn, ob udeležbi: Landespolizeidirektion Oberösterreich, Bezirkshauptmann von Linz-Land

37

2019/C 288/46

Zadeva C-167/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 17. aprila 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Superior de Justicia de Canarias – Španija) – Unión Insular de CC.OO. de Lanzarote/Swissport Spain Aviation Services Lanzarote SL

38

2019/C 288/47

Zadeva C-188/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 12. aprila 2019 – Evropska komisija/Republika Slovenija, ob podpori Kraljevine Belgije in Francoske republike

38

2019/C 288/48

Zadeva C-562/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 13. junija 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal d'instance de Sens – Francija) – X

38

2019/C 288/49

Zadeva C-633/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 10. maja 2019 – Apple Distribution International/Evropska komisija, ob intervenciji Republike Francije

39

2019/C 288/50

Zadeva C-643/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 12. aprila 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landesgericht Korneuburg – Avstrija) – British Airways plc/MF

39

2019/C 288/51

Zadeva C-149/19: Sklep predsednika Sodišča z dne 12. junija 2019 – (predlog za sprejetje predhodne odločbe Okresný súd Bratislava V – Slovaška) – kazenski postopek zoper R.B.

39

2019/C 288/52

Zadeva C-244/19: Sklep predsednika Sodišča z dne 5. junija 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Handelsgericht Wien – Avstrija) – GB/Decker KFZ-Handels u. –Reparatur GmbH, Volkswagen AG

40

 

Splošno sodišče

2019/C 288/53

Zadeva T-353/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. junija 2019 – NeXovation/Komisija (Državne pomoči — Individualne pomoči za kompleks Nürburgring za izgradnjo zabaviščnega parka, hotelov in restavracij ter za organizacijo dirk — Sklep o nezdružljivosti pomoči z notranjim trgom — Sklep o nezdružljivosti vračila pomoči ne zadeva novega lastnika kompleksa Nürburgring — Tožba za razglasitev ničnosti — Neobstoj znatnega vpliva na konkurenčni položaj — Nedopustnost — Sklep o ugotovitvi neobstoja državne pomoči po koncu faze predhodne preučitve — Tožba za razglasitev ničnosti — Zainteresirana stran — Pravni interes — Dopustnost — Kršitev procesnih pravic strank — Neobstoj težav, ki bi zahtevale uvedbo formalnega postopka preiskave — Pritožba — Prodaja sredstev upravičencev do državne pomoči, ki je bila razglašena za nezdružljivo — Odprt, pregleden, nediskriminatoren in brezpogojni razpisni postopek — Skrbna in nepristranska preučitev — Obveznost obrazložitve)

41

2019/C 288/54

Zadeva T-373/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. junija 2019 – Ja zum Nürburgring/Komisija (Državne pomoči — Individualne pomoči za kompleks Nürburgring za izgradnjo zabaviščnega parka, hotelov in restavracij ter za organizacijo dirk — Sklep o nezdružljivosti pomoči z notranjim trgom — Sklep o nezdružljivosti vračila pomoči ne zadeva novega lastnika kompleksa Nürburgring — Tožba za razglasitev ničnosti — Neobstoj znatnega vpliva na konkurenčni položaj — Združenje — Status pogajalca — Nedopustnost — Sklep o ugotovitvi neobstoja državne pomoči po koncu faze predhodne preučitve — Tožba za razglasitev ničnosti — Zainteresirana stran — Pravni interes — Dopustnost — Kršitev procesnih pravic strank — Neobstoj težav, ki bi zahtevale uvedbo formalnega postopka preiskave — Pritožba — Prodaja sredstev upravičencev do državne pomoči, ki je bila razglašena za nezdružljivo — Odprt, pregleden, nediskriminatoren in brezpogojni razpisni postopek — Obveznost obrazložitve — Načelo dobrega upravljanja)

42

2019/C 288/55

Zadeva T-405/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 2. julija 2019 – Fulmen/Svet (Nepogodbena odgovornost — Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Islamski republiki Iran — Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov — Povrnitev škode, ki naj bi nastala zaradi vpisa in ohranitve imena tožeče stranke na seznamih oseb in subjektov, za katere se uporabljajo omejevalni ukrepi — Premoženjska škoda — Nepremoženjska škoda)

43

2019/C 288/56

Zadeva T-466/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. junija 2019 – NRW. Bank/SRB (Ničnostna tožba — Ekonomska in monetarna unija — Bančna unija — Enotni mehanizem za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij (EMR) — Enotni sklad za reševanje (ESR) — Določitev predhodnega prispevka za leto 2016 — Rok za vložitev tožbe — Zamuda — Člen 76 Poslovnika Splošnega sodišča — Nedopustnost)

44

2019/C 288/57

Zadeva T-20/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. junija 2019 – Madžarska/Komisija (Državne pomoči — Madžarski davek od prometa od oglaševanja — Progresivnost davčnih stopenj — Zmanjšanje davčne osnove za 50 % prenesenih izgub za družbe, ki v letu 2013 niso izkazale dobička — Sklep, s katerim so ukrepi pomoči razglašeni za nezdružljive z notranjim trgom in je odrejeno njihovo vračilo — Pojem državne pomoči — Pogoj v zvezi s selektivnostjo)

45

2019/C 288/58

Zadeva T-307/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. junija 2019 – adidas/EUIPO – Shoe Branding Europe (Upodobitev treh vzporednih črt) (Znamka Evropske unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Figurativna znamka Evropske unije, ki upodablja tri vzporedne črte — Absolutni razlog za ničnost — Neobstoj razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo — Člen 7(3) in člen 52(2) Uredbe (EU) št. 207/2009 (postala člen 7(3) in člen 59(2) Uredbe (EU) 2017/1001) — Uporaba v obliki, ki je ni mogoče upoštevati — Oblika, ki se v nezanemarljivih spremembah razlikuje od oblike, v kateri je bila znamka registrirana — Obratna kombinacija barv)

46

2019/C 288/59

Zadeva T-28/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. junija 2019 – Marriott Worldwide/EUIPO – AC Milan (AC MILAN) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija — Figurativna znamka AC MILAN — Prejšnji besedni znamki Evropske unije AC in AC HOTELS BY MARRIOTT in prejšnja figurativna znamka Evropske unije AC HOTELS MARRIOTT — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Neobstoj podobnosti znakov — Neobstoj povečanega razlikovalnega učinka znamke AC — Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) št. 2017/1001)

47

2019/C 288/60

Zadeva T-213/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. junija 2019 – Brita/EUIPO (oblika pipe) (Znamka Evropske unije — Prijava tridimenzionalne znamke Evropske unije — Oblika pipe — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

47

2019/C 288/61

Zadeva T-334/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. junija 2019 – Bodegas Altún/EUIPO – Codorníu (ANA DE ALTUN) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije ANA DE ALTUN — Prejšnja nacionalna figurativna znamka ANNA — Relativni razlog za zavrnitev — Ugled — Člen 8(5) Uredbe (EU) 2017/1001)

48

2019/C 288/62

Zadeva T-340/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. junija 2019 – Gibson Brands/EUIPO – Wilfer (Oblika ohišja kitare) („Znamka Evropske unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Tridimenzionalna znamka Evropske unije — Oblika ohišja kitare — Absolutni razlog za zavrnitev — Razlikovalni učinek — Člen 52(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 59(2)(a) Uredbe (EU) št. 2017/1001) — Razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo — Člen 52(2) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 59(2) Uredbe 2017/1001)“)

49

2019/C 288/63

Zadeva T-366/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. junija 2019 – Pet King Brands/EUIPO – Virbac (SUIMOX) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Evropske unije SUIMOX — Prejšnja besedna znamka Evropske unije ZYMOX — Obveznost obrazložitve — Obvestilo o odločbi odbora za pritožbe — Dobra vera in vestnost naslovnika — Člen 94(1) Uredbe (EU) 2017/1001 — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b Uredbe 2017/1001)

50

2019/C 288/64

Zadeva T-377/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. junija 2019 – Intercept Pharma in Intercept Pharmaceuticals/EMA (Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Dokumenti, ki jih ima agencija EMA in ki vsebujejo informacije, ki sta jih tožeči stranki predložili v okviru pridobitve dovoljenja za promet z zdravilom Ocaliva — Odločba o odobritvi dostopa tretje osebe do dokumenta — Izjema v zvezi z varstvom sodnih postopkov)

51

2019/C 288/65

Zadeva T-479/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. junija 2019 – Multifit/EUIPO (Premiere) (Znamka Evropske unije — Prijava besedne znamke Evropske unije Premiere — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) in (2) Uredbe (EU) 2017/1001)

51

2019/C 288/66

Zadeva T-569/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. junija 2019 – W. Kordes' Söhne Rosenschulen/EUIPO (Kordes' Rose Monique) (Znamka Evropske unije — Prijava besedne znamke Evropske unije Kordes’ Rose Monique — Absolutni razlog za zavrnitev — Znamka, ki jo sestavlja ime rastlinske sorte — Bistveni elementi — Člen 7(1)(m) Uredbe (ES) št. 207/2009 [postal člen 7(1)(m) Uredbe (EU) 2017/1001])

52

2019/C 288/67

Zadeva T-384/19: Tožba, vložena 20. junija 2019 – Parlament/Axa Assurances Luxembourg in drugi

53

2019/C 288/68

Zadeva T-386/19: Tožba, vložena 24. junija 2019 – CQ/Računsko sodišče

55

2019/C 288/69

Zadeva T-387/19: Tožba, vložena 26. junija 2019 – DF in DG/EIB

56

2019/C 288/70

Zadeva T-399/19: Tožba, vložena 25. junija 2019 – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Komisija

57

2019/C 288/71

Zadeva T-401/19: Tožba, vložena 27. junija 2019 – Brillux/EUIPO – Synthesa Chemie (Freude an Farbe)

58

2019/C 288/72

Zadeva T-402/19: Tožba, vložena 27. junija 2019 – Brillux/EUIPO - Synthesa Chemie (Freude an Farbe)

59

2019/C 288/73

Zadeva T-406/19: Tožba, vložena 28. junija 2019 – Cocilovo/Parlament

60

2019/C 288/74

Zadeva T-407/19: Tožba, vložena 28. junija 2019 – Speroni/Parlament

61

2019/C 288/75

Zadeva T-408/19: Tožba, vložena 28. junija 2019 – Mezzaroma/Parlament

62

2019/C 288/76

Zadeva T-409/19: Tožba, vložena 28. junija 2019 – Di Meo/Parlament

62

2019/C 288/77

Zadeva T-410/19: Tožba, vložena 28. junija 2019 – Di Lello Finuoli/Parlament

63

2019/C 288/78

Zadeva T-494/19: Tožba, vložena 7. julija 2019 – CupoNation/EUIPO (Cyber Monday)

64

2019/C 288/79

Zadeva T-495/19: Tožba, vložena 8. julija 2019 – Romunija/Komisija

64

2019/C 288/80

Zadeva T-500/19: Tožba, vložena 10. julija 2019 – Coravin/EUIPO – Cora (CORAVIN)

65

2019/C 288/81

Zadeva T-503/19: Tožba, vložena 5. julija 2019 – Global Brand Holdings/EUIPO (XOXO)

66

2019/C 288/82

Zadeva T-506/19: Tožba, vložena 15. julija 2019 – Workspace Group/EUIPO – Technopolis (UMA WORKSPACE)

67


SL

 

Top