EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:270:TOC

Uradni list Evropske unije, C 270, 12. avgust 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 270

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 62
12. avgust 2019


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2019/C 270/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče Evropske unije

2019/C 270/02

Zadeva C-458/15: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 20. junija 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Saarbrücken – Nemčija) – kazenski postopek zoper K.P. (Predhodno odločanje — Skupna zunanja in varnostna politika — Boj proti terorizmu — Omejevalni ukrepi proti nekaterim osebam in subjektom — Zamrznitev sredstev — Skupno stališče 2001/931/SZVP — Člen 1(4) in (6) — Uredba (ES) št. 2580/2001 — Člen 2(3) — Odločitev Sveta, da organizacijo ohrani na seznamu oseb, skupin in subjektov, vpletenih v teroristična dejanja — Veljavnost)

2

2019/C 270/03

Zadeva C-612/16: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 19. junija 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Združeno kraljestvo) – C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Predhodno odločanje — Protidamping — Razlaga in veljavnost uredb, ki ponovno vzpostavljata protidampinške dajatve po izreku razveljavitvene sodbe Sodišča — Pravna podlaga — Prepoved retroaktivnosti — Zastaranje)

3

2019/C 270/04

Zadeva C-591/17: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 18. junija 2019 – Republika Avstrija/Zvezna republika Nemčija (Neizpolnitev obveznosti države — Členi 18, 34, 56 in 92 PDEU — Ureditev države članice, s katero je določena dajatev za uporabo infrastrukture za osebna motorna vozila — Položaj, v katerem je lastnikom vozil, registriranih v tej državi članici, priznana olajšava pri davku na motorna vozila v znesku, ki je enak znesku te dajatve)

4

2019/C 270/05

Zadeva C-607/17: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 19. junija 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Högsta förvaltningsdomstolen – Švedska) – Skatteverket/Memira Holding AB (Predhodno odločanje — Davek od dohodkov pravnih oseb — Skupina družb — Svoboda ustanavljanja — Odbitek izgub, ki jih je utrpela hčerinska družba nerezidentka — Pojem „dokončne izgube“ — Združitev s pripojitvijo hčerinske družbe k matični družbi — Zakonodaja države rezidentstva hčerinske družbe, ki v primeru združitve odbitek izgub odobri le subjektu, ki jih je utrpel)

5

2019/C 270/06

Zadeva C-608/17: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 19. junija 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Högsta förvaltningsdomstolen – Švedska) – Skatteverket/Holmen AB (Predhodno odločanje — Davek od dohodkov pravnih oseb — Skupina družb — Svoboda ustanavljanja — Odbitek izgub hčerinske družbe nerezidentke — Pojem „dokončne izgube“ — Uporaba za družbo vnukinjo — Zakonodaja države, v kateri ima sedež matična družba, ki zahteva neposredno lastništvo hčerinske družbe — Zakonodaja države, v kateri ima sedež hčerinska družba, ki omejuje izravnavo izgub in jo prepoveduje v letu likvidacije)

6

2019/C 270/07

Zadeva C-660/17 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 19. junija 2019 – RF/Evropska komisija (Pritožba — Ničnostna tožba — Pošiljanje tožbe po telefaksu — Prepozna vložitev izvirnika tožbe pri Splošnem sodišču — Zamuda pri prenosu pošiljke — Pojem,višja sila ali nepredvidene okoliščine)

7

2019/C 270/08

Zadeva C-682/17: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 20. junija 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Berlin – Nemčija) – ExxonMobil Production Deutschland GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Predhodno odločanje — Okolje — Direktiva 2003/87/ES — Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov — Naprava za predelavo zemeljskega plina — Pridobivanje žvepla — „Clausov proces“ — Proizvodnja električne energije v pomožnem obratu — Proizvodnja toplote — Emisije vsebovanega ogljikovega dioksida (CO2) — Člen 2(1) — Področje uporabe — Priloga I — Dejavnost „izgorevanje goriv“ — Člen 3(u) — Pojem „proizvajalec električne energije“ — Člen 10a(3) in (4) — Prehodna ureditev za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije — Sklep 2011/278/EU — Področje uporabe — Člen 3(c) — Pojem „podnaprava z referenčno vrednostjo za toploto“)

7

2019/C 270/09

Zadeva C-1/18: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 20. junija 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Augstākā tiesa – Latvija) – „Oribalt Rīga“ SIA, nekdanja „Oriola Rīga“ SIA/Valsts ieņēmumu dienests (Predhodno odločanje — Carinska unija — Uredba (EGS) št. 2913/92 — Člen 30(2)(b) in (c) — Uredba (EGS) št. 2454/93 — Člen 152(1)(a) in (b) — Določitev carinske vrednosti blaga — Pojem „podobno blago“ — Zdravila — Upoštevanje vseh elementov, ki bi lahko vplivali na ekonomsko vrednost zadevnega zdravila — Rok 90 dni, v katerem mora biti uvoženo blago prodano v Evropski uniji — Skrajni rok — Neupoštevanje trgovinskih popustov)

8

2019/C 270/10

Zadeva C-41/18: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 19. junija 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Italija) – Meca Srl/Comune di Napoli (Predhodno odločanje — Javna naročila — Direktiva 2014/24/EU — Člen 57(4)(c) in (g) — Javno naročanje storitev — Neobvezni razlogi za izključitev iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila — Hujša kršitev poklicnih pravil, s katero je omajana integriteta gospodarskega subjekta — Odstop od prejšnje pogodbe zaradi pomanjkljivosti pri njenem izpolnjevanju — Izpodbijanje pred sodiščem, ki naročniku preprečuje oceniti kršitev pogodbene obveznosti, dokler se ne konča sodni postopek)

9

2019/C 270/11

Zadeva C-72/18: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. junija 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona – Španija) – Daniel Ustariz Aróstegui/Departamento de Educación del Gobierno de Navarra („Predhodno odločanje — Socialna politika — Direktiva 1999/70/ES — Okvirni sporazum o delu za določen čas, sklenjen med ETUC, UNICE in CEEP — Določba 4, točka 1 — Načelo prepovedi diskriminacije — Sektor javnega izobraževanja — Nacionalna ureditev, ki dodatek k plači določa le za profesorje, ki so kot uradniki zaposleni za nedoločen čas — Izključitev profesorjev, ki so kot pogodbeni javni uslužbenci zaposleni za določen čas — Pojem,objektivni razlogi“ — Lastnosti, ki so povezane s statusom uradnika)

10

2019/C 270/12

Zadeva C-100/18: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. junija 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Supremo – Španija) – Línea Directa Aseguradora SA/Segurcaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Predhodno odločanje — Zavarovanje civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil — Direktiva 2009/103/ES — Člen 3, prvi odstavek — Pojem „uporaba vozil“ — Premoženjska škoda, ki jo na stavbi povzroči požar v vozilu, ki je parkirano v zasebni garaži te stavbe — Kritje iz obveznega zavarovanja)

11

2019/C 270/13

Zadeva C-291/18: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 20. junija 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel București – Romunija) – Grup Servicii Petroliere SA/Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Predhodno odločanje — Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) — Direktiva 2006/112/ES — Člen 148(a) in (c) — Oprostitve v zvezi z mednarodnim prevozom — Dobava plavajočih vrtalnih ploščadi na morju — Pojem „plovila za plovbo na odprtem morju“ — Obseg)

12

2019/C 270/14

Zadeva C-404/18: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 20. junija 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Arbeidsrechtbank Antwerpen – Belgija) – Tine Vandenbon, Jamina Hakelbracht, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen/WTG Retail BVBA („Predhodno odločanje — Socialna politika — Direktiva 2006/54/ES — Enako obravnavanje moških in žensk — Dostop do zaposlitve in delovni pogoji — Člen 24 — Varstvo proti ukrepom viktimizacije — Zavrnitev kandidatke za zaposlitev zaradi nosečnosti — Delavec, ki je posredoval v prid tej kandidatki — Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu)

12

2019/C 270/15

Zadeva C-313/19 P: Pritožba, ki jo je Associazione Nazionale GranoSalus - Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) vložila 15. aprila 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 14. februarja 2019 v zadevi T-125/18, Associazione GranoSalus/Komisija

13

2019/C 270/16

Zadeva C-336/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Grondwettelijk Hof (Belgija) 18. aprila 2019 – Centraal Israëlitisch Consistorie van Belgiëin drugi, Unie Moskeeën Antwerpen VZW, Islamitisch Offerfeest Antwerpen VZW, JG, KH, Executief van de Moslims van Belgiëin drugi, Coördinatie Comité van Joodse Organisaties van België. Section belge du Congrès juif mondial et Congrès juif européen VZWin drugi, druge stranke v postopku: LI, Vlaamse regering, Waalse regering, Kosher Poultry BVBA in drugi, Centraal Israëlitisch Consistorie van België in drugi, Global Action in the Interest of Animals VZW (GAIA)

15

2019/C 270/17

Zadeva C-360/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nizozemska) 3. maja 2019 – Crown Van Gelder BV/Autoriteit Consument en Markt

16

2019/C 270/18

Zadeva C-361/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nizozemska) 3. maja 2019 – De Ruiter vof/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

17

2019/C 270/19

Zadeva C-372/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgija) 10. maja 2019 – Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)/Weareone.World BVBA, Wecandance NV

17

2019/C 270/20

Zadeva C-384/19: Tožba, vložena 16. maja 2019 – Evropska komisija/Kraljevina Španija

18

2019/C 270/21

Zadeva C-387/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Belgija) 17. maja 2019 – RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel/Vlaams Gewest

19

2019/C 270/22

Zadeva C-388/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalska) 17. maja 2019 – MK/Autoridade Tribuntária e Aduaneira

20

2019/C 270/23

Zadeva C-392/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 21. maja 2019 – VG Bild-Kunst/Stiftung Preußischer Kulturbesitz

20

2019/C 270/24

Zadeva C-401/19: Tožba, vložena 24. maja 2019 – Republika Poljska/Evropski parlament in Svet Evropske unije

21

2019/C 270/25

Zadeva C-403/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 24. maja 2019 – Société Générale SA/Ministre de l'Action et des Comptes publics

22

2019/C 270/26

Zadeva C-437/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour administrative (Luksemburg) 31. maja 2019 – État du Grand-duché de Luxembourg/L

23

2019/C 270/27

Zadeva C-441/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Nizozemska) 12. junija 2019 – TQ/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

24

2019/C 270/28

Zadeva C-445/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Østre Landsret (Danska) 6. junija 2019 – Viasat Broadcasting UK Ltd v TV 2/Danmark A/S, Kraljevina Danska

24

2019/C 270/29

Zadeva C-475/19 P: Pritožba, ki jo je Zvezna republika Nemčija vložila 20. junija 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 10. aprila 2019 v zadevi T-229/17, Zvezna republika Nemčija/Evropska komisija

25

2019/C 270/30

Zadeva C-498/19 P: Pritožba, ki jo je Romunija vložila 27. junija 2019 zoper sklep Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 30. aprila 2019 v zadevi T-530/18, Romunija/Komisija

27

 

Splošno sodišče

2019/C 270/31

Zadeva T-488/18: Tožba, vložena 17. junija 2019 – XC/Komisija

29

2019/C 270/32

Zadeva T-236/19: Tožba, vložena 8. aprila 2019 – Le Comité de Douzelage de Houffalize/Komisija in EACEA

30

2019/C 270/33

Zadeva T-297/19: Tožba, vložena 6. maja 2019 – Dragomir/Komisija

31

2019/C 270/34

Zadeva T-330/19: Tožba, vložena 31. maja 2019 – PNB Banka in drugi/ECB

32

2019/C 270/35

Zadeva T-344/19: Tožba, vložena 10. junija 2019 – Front Polisario/Svet

33

2019/C 270/36

Zadeva T-356/19: Tožba, vložena 12. junija 2019 – Front Polisario/Svet

35

2019/C 270/37

Zadeva T-358/19: Tožba, vložena 13. junija 2019 – Groupe Canal +/Komisija

35

2019/C 270/38

Zadeva T-367/19: Tožba, vložena 19. junija 2019 – Camerin/Komisija

36

2019/C 270/39

Zadeva T-368/19: Tožba, vložena 18. junija 2019 – Datenlotsen Informationssysteme/Komisija

37

2019/C 270/40

Zadeva T-375/19: Tožba, vložena 20. junija 2019 – Pisoni/Parlament

39

2019/C 270/41

Zadeva T-377/19: Tožba, vložena 21. junija 2019 – Topcart/EUIPO - Carl International (TC CARL)

39

2019/C 270/42

Zadeva T-378/19: Tožba, vložena 21. junija 2019 – Topcart/EUIPO - Carl International (TC CARL)

40

2019/C 270/43

Zadeva T-379/19: Tožba, vložena 21. junija 2019 – Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation/EUIPO (Serviceplan)

41

2019/C 270/44

Zadeva T-380/19: Tožba, vložena 21. junija 2019 – Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation/EUIPO (Serviceplan Solutions)

42

2019/C 270/45

Zadeva T-381/19: Tožba, vložena 21. junija 2019 – adp Gauselmann/EUIPO – Gameloft (City Mania)

43

2019/C 270/46

Zadeva T-382/19: Tožba, vložena 25. junija 2019 – Turk Hava Yollari/EUIPO – Sky (skylife)

44

2019/C 270/47

Zadeva T-383/19: Tožba, vložena 21. junija 2019 – CI in drugi/Parlament in Svet

45

2019/C 270/48

Zadeva T-385/19: Tožba, vložena 25. junija 2019 – Mazzone/Parlament

46

2019/C 270/49

Zadeva T-388/19: Tožba, vložena 28. junija 2019 – Puigdemont i Casamajó in Comín i Oliveres/Parlament

47

2019/C 270/50

Zadeva T-389/19: Tožba, vložena 27. junija 2019 – Coppo Gavazzi/Parlament

48

2019/C 270/51

Zadeva T-390/19: Tožba, vložena 27. junija 2019 – Muscardini/Parlament

50

2019/C 270/52

Zadeva T-391/19: Tožba, vložena 27. junija 2019 – Vinci/Parlament

50

2019/C 270/53

Zadeva T-392/19: Tožba, vložena 27. junija 2019 – Mantovani/Parlament

51

2019/C 270/54

Zadeva T-400/19: Tožba, vložena 28. junija 2019 – Iccrea Banca/SRB

52


SL

 

Top